Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

OOP3

.docx
Скачиваний:
12
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
26.76 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Запорізький національний технічний університет

Кафедра програмних засобів

Звіт

з лабораторної роботи №3

«спадкування»

Виконав

ст. гр. КНТ-423 В.В. Білевський

Прийняв

ст. викл. Н. О. Миронова

Запоріжжя, 2014

3.1Мета роботи: Навчитись використовувати спадкування при розробці об’єктно-орієнтованих програм.

3.2 Завдання до роботи: Розробити клас CFile, що інкапсулуює у себе такі функції работы с файлами, як Open, Close, Seek, Read, Write, GetPosition и GetLength. На базе цього класу створити похідний клас CMyDataFile – файл, що містить дані деякого визначеного типу MyData, а також заголовок, що облегшує доступ до цього файлу.

3.3 Текст програми:

/*Розробити клас CFile, що інкапсулуює у себе такі функції работы с файлами,

* як Open, Close, Seek, Read, Write, GetPosition и GetLength.

* На базе цього класу створити похідний клас CMyDataFile

* – файл, що містить дані деякого визначеного типу MyData,

* а також заголовок, що облегшує доступ до цього файлу.

*/

#include<iostream>

using namespace std;

class CFile{

int len;

char *name;

public:

void getname();

void open();

void getlen();

};

class foto:public CFile{

char *rozmer;

public:

void rozm();

void info(foto &a);

};

void CFile::open(){

cout<<"enter file name: ";

cin>>name;

cout<<"enter file length: ";

cin>>len;

}

void CFile::getname(){

cout<<"File name:"<<name<<endl;

}

void CFile::getlen(){

cout<<"lenth: "<<len<<endl;

}

void foto::rozm(){

cout<<"enter rozmer foto";

cin>>rozmer;

}

void foto::info(foto &a){

a.getlen();

a.getname();

cout<<"rozmer foto"<<rozmer;

}

int main(){

foto obj1;

obj1.open();

obj1.rozm();

obj1.info(obj1);

}

3.4 Знімки з єкрану:

Рисунок 3.1- Робота програми

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]