Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Informatika_1 / 1pr opr / ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ / ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ.doc
Скачиваний:
42
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
791.55 Кб
Скачать

Лабораторна робота №10 Тема роботи: “ Файли”

Мета роботи: дати навички студентам розв’язувати задачі з використанням типізованих та текстових файлів.

Основні питання, які розглядаються в лабораторній роботі: поняття запису, файлу, типізованого та текстового файлу, прямого та послідовного доступу до даних, підготовка файлу до запису та читання даних з нього, зв’язок файлової змінної з фізичним файлом на диску.

Рекомендована література.

 1. Жалдак М.І., Рамський Ю.С. Інформатика: навч. Посібник.-К.: Вища шк.,1991 стр.233-237.

 2. Вычислительная техника и программирование: Учеб. Для техн. вузов/ А.В. Петров, В.Е. Алексеев, А.С. Ваулин и др.; Под редакцией А.В. Петрова.- М.: Высш. Шк. 1990.-стр.233-234.

 3. Епанешников, В. Епанешников Программирование в среде Turbo Pascal 7.0.-М.: «Диагог-МИФИ», 1993, стр.28-31.

 4. ФароновВ.В. Турбо Паскаль 7.0. Учебное пособие. В 2-х книгах -М.: «Нолидж», 1997, т.1. стр. 278-286.

 5. Марченко А.И., Марченко Л.А. Программирование в среде Turbo Pascal 7/0. К.: Юниор, 1997. Стр.216-220.

Хід роботи:

 1. Вивчити теоретичний матеріал.

 2. Виконати індивідуальне завдання.

 3. Скласти звіт, в якому відповісти на теоретичні питання, описати алгоритм, описати програму, привести контрольний приклад виконання програми.

Контрольні запитання:

  1. Що називають файловою змінною у мові Pascal?

  2. Які типи файлових змінних існують у мові Pascal?

  3. Який спосіб доступу використовується у типізованих файлах?

  4. Чи має прямий доступ текстовий файл?

  5. Чи має прямий доступ нетипізований файл?

  6. Яка процедура пов'язує файлову змінну з фізичним файлом?

  7. Що відбувається з файлом при використанні процедури rewrite()?

  8. Чи можна дописати текстовий файл?

  9. Чи можна видалити окремий запис з текстового файлу?

  10. Чи можна видалити окремий запис з типизованого файлу?

Індивідуальні завдання: Створити програму на мові Pascal для приведеної задачі згідно варіанту.

 1. Заданий файл дійсних чисел. Видалити з нього ті, які є парними.

 2. Задані файли f1, f2, f3, f4, f5, компонентами якого є дійсні числа. Організувати обмін компонентів між файлами у відповідності до схеми:

f1, f2, f3, f4, f5

f1, f2, f3, f4, f5

Дозволяється використання тільки один допоміжний файл h.

 1. Заданий файл цілих чисел. Переписати його компоненти у зворотньому порядку.

 2. Заданий файл цілих чисел. Впорядкувати його у порядку зростання його компонент.

 3. Заданий файл цілих чисел. Переписати його таким чином, щоб у ньому не було двух сусідніх елементів з одним знаком.

 4. Заданий файл, який складається з інформації про студентів факультету кібернетики. Видалити з нього записи про тих, хто одержав більш ніж 2 двійки за екзамени в останній сесії.

 5. Задані два файли цілих чисел. Якщо якесь число зустрічається в обох файлах, видалити його в одному з файлів.

 6. Заданий файл, який складається з інформації про фонд книг у бібліотеці. Створити програму, яка виконує запити: автор книги за її назвою, кількість книг вказаного автора, назви книг вказаного автора. Інформація постійно обновляється.

 7. Заданий файл цілих чисел. Створити новий файл, який створює групи однакових чисел, якщо такі є.

 8. Задано текстовий файл. Підрахувати кількість рядків, що починаються і закінчуються однаковими буквами.

 9. Задано текстовий файл. Переписати його вміст в інший текстовий файл без порожніх рядків.

 10. Задано текстовий файл. Вивести на друк рядки, що містять арабські цифри.

 11. Задано текстовий файл. Відредагувати його, замінивши кожну малу літеру, що стоїть після крапки, аналогічною прописною.

 12. Задано текстовий файл. Визначити, чи є він текстом, написаному в латинському алфавіті.

 13. Задано текстовий файл. Кожну цифру в ньому замінити словом, наприклад: 1- один.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.