Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
FP_-_CHast_6.doc
Скачиваний:
15
Добавлен:
06.02.2016
Размер:
1.98 Mб
Скачать

Обложка

Н.В.Акмаєва, О.В.Солохіна

ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ

в схемах і тестах

Частина 6

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

Алчевськ – 2009

Кафедра фінансів

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ

в схемах і тестах

Частина 6

(для студентів спеціальностей напрямку

0501 "Економіка і підприємництво"

всіх форм навчання)

Рекомендовано

на засіданні кафедри фінансів

Протокол № 5 від 28.01.2009 р.

Затверджено

на засіданні методради ДонДТУ

Протокол № від

Алчевськ

ДонДТУ

2009 Удк: 336.11(075.8)

ББК 65.290-93я73

Навчальний посібник "Фінанси підприємств в схемах і тестах. Частина 6" з дисципліни „Фінанси підприємств” для студентів спеціальностей напрямку 0501 "Економіка і підприємництво" / Укл. Н.В.Акмаєва, О.В.Солохіна. – Алчевськ: ДонДТУ, 2009. – 112 с.

Навчальний посібник підготовлений згідно з діючою типовою програмою дисципліни "Фінанси підприємств".

У навчальному посібнику розглянуто теми "Кредитування підприємства" та "Оцінка фінансового стану підприємства".

Основні положення та ключові питання в своїй більшості запропоновані в навчальному посібнику у вигляді структурно-логічних схем, що допоможе студентові краще засвоїти та закріпити теоретичні положення з фінансів підприємств.

Укладачі Н.В.Акмаєва, доц.

О.В.Солохіна, ст. викл.

Відповідальний за випуск Б.Т.Кліяненко, проф.

Відповідальний редактор Н.В.Акмаєва, доц.

Зміст

Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Програма курсу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

І Кредитування підприємства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1 Теоретичні положення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2 Контрольні запитання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

3 Навчальні завдання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

3.1 Теми рефератів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

3.2 Тести для перевірки знань. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

3.3 Завдання для самостійного рішення . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

ІІ Оцінка фінансового стану підприємства . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

1 Теоретичні положення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

2 Контрольні запитання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

3 Навчальні завдання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

3.1 Теми рефератів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

3.2 Тести для перевірки знань. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

3.3 Завдання для самостійного рішення . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Список рекомендованої літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]