Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
10
Добавлен:
29.11.2015
Размер:
31.74 Кб
Скачать

39

Висновки

У процесі дослідження ми провели кількісний аналіз щодо застосування біблійної лексики в романі Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла

повні?»

Результати проведеного дослідження дозволяють зробити такі висновки.

Нами з'ясовано, що в сучасній мові є всі підстави для самостійного існування конфесійного стилю.

Конфесійний (від лат. confessio - визнання, сподівання) стиль виник як стильове запозичення у зв'язку з прийняттям християнства у Київській Русі

Конфесійний стиль формувався протягом тривалого часу і у своєму розвитку пройшов кілька етапів:

I. Конфесійний стиль у дохристиянський період витворення (від

найдавніших часів до IX ст.).

II. Конфесійний стиль християнського періоду (з IX ст.).

  1. Конфесійний стиль початкового етапу (ІХ-ХЇІІ ст.) (давньокиївська

доба).

  1. Конфесійний стиль XIV — до кінця XVII ст. (доба Реформації).

3. Конфесійний стиль кінця XVII — першої половини XIX ст. (доба масової русифікації).

4. Конфесійний стиль другої половини XIX — 20-х рр. XX ст. (доба чергування періодів національного піднесення із суворими заборонами всього українського).

  1. Конфесійний стиль 30-80-х рр. XX ст. (доба застою; діаспорний етап).

  2. Конфесійний стиль 90-х рр. XX ст. (доба нового відродження).

Українська мова на всіх етапах розвитку зазнавала впливу з боку церковнослов'янської мови, якою писалися і Біблія, й інші релігійні тексти.

Аналіз конфесійної лексики за походженням виявляє, що основою її запозичення із старослов'янської мови. Мають місце в конфесійному стилі й інші поодинокі запозичення: італійські, німецько-латинські чи французько-латинські, які свого часу були засвоєні з латинської мови й пережили в мові, що їх прийняла, свою еволюцію.

Було встановлено, що найбільший відсоток лексики (50,50%) – це теологічні терміни. Другу пропорцію (18,40%) посідають фразеологізми, третя група (10,90 %) – опис храму, четверта (10,70%) присвячена святим таїнствам, п'ята група (5,30%) – це лексеми, що позначають служителів церкви, до шостої (3,80%) належать слова на позначення свят і сьому групу (0, 40%) – складають назви релігійних книг.

У процесі дослідження ми дійшли висновку, що за допомогою вживання біблійної лексики допомагає краще зрозуміти характер персонажів, їхню віру в Бога, а назва «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» відображує тему та Ідею роману.

Узагальнені результати унаочнено з діаграмі (додаток А)

Результати дослідження можуть бути використані під час вивчення лексики української мови, для роботи на факультативних заняттях, як допоміжний матеріал у вивченні сучасної української літературної мови, зокрема, запозичень та конфесійного стилю.

Соседние файлы в папке сканиро