Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

1мод / m01_sam1

.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
06.06.2015
Размер:
27.14 Кб
Скачать

Самостійна робота 1.1

Вища школа як педагогічна система

Опрацювання теоретичного матеріалу:

 1. Проаналізувати сутність поняття "педагогіка" і "педагогіка вищої школи", виявити схожість та розбіжність.

 2. Дати визначення об'єкту, предмету педагогіки вищої школи.

 3. Дати загальну характеристику основним категоріям педагогіки.

 4. Розкрити сутність поняття " педагогічна система".

Практичні завдання:

 1. Побудувати структурно-логічну схему "Система вищої освіти в Україні". Визначити місце свого ВНЗ у цій структурі.

Самостійна робота 1.2

Історія розвитку вищої освіти в Україні

Опрацювання теоретичного матеріалу:

  1. Схарактеризувати роль і значення братств у розвитку вищої школи в Україні.

  2. Виникнення перших університетів в Європі: їх структура, специфіка, історичне значення.

  3. Розкрити роль класичних університетів у розвитку вітчизняної науки і культури.

  4. Дати порівняльну характеристику освіти в Острозькій та Києво-Могилянській Академіях і сучасному університеті.

Практичні завдання:

1. Обґрунтувати, які моменти з історії розвитку вищої педагогічної школи доцільно використовувати в сучасному вищому навчальному закладі?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке 1мод