Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
СПО (правові джерела).docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
13.04.2015
Размер:
492.09 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки,

молоді та спорту України

Донецький національний

університет

Економіко–правовий

факультет

ПРАВОВІ ДЖЕРЕЛА:

ЗБІРНИК НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

з навчальної дисципліни

Організація судових та правоохоронних органів України”

(частина 1)

Донецьк, 2013

Правові джерела: Збірник нормативно-правових актів з навчальної дисципліни “Організація судових та правоохоронних органів України”. частина 1./ Упоряд.: І. А. Щербак. – Донецьк: ДонНУ, 2013. – 155 с.

Вміщені витяги з Конституції України, законів та інших нормативно-правових актів, які регулюють питання організації діяльності органів судової влади, а також органів, які забезпечують їх діяльність.

Розрахований на студентів денної, заочної, прискореної форм навчання спеціальності “Правознавство”. Може використовуватися всіма, хто вивчає основи права та держави.

Упорядник І. А. щербак, доцент

Відповідальний за випуск О. М. Моїсєєв, д.ю.н., професор

© І. А. Щербак, 2013

© Донецький національний

університет, 2013

З м і с т

Передмова ………………………………………………………………………..4

Основний матеріал

Конституція України/витяги/…………………………………………………….5

Закон України „Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів” /витяги/………………………………………………………………...17

Закон України „ Про судоустрій і статус суддів” /витяги/…………………...21

Закон України „Про Вищу раду юстиції” /витяги/……………………………84

Закон України “Про Конституційний Суд України” /витяги/…….................105

Указ Президента України „Питання мережі господарських судів України” /витяги/…………………………………………………………………………..122

Указ Президента України „Про утворення місцевих та апеляційних адміністративних судів, затвердження їх мережі /витяги/…………………………… …………………………………...129

Додатковий матеріал

Закон України ”Про третейські суди” /витяги/…………………………..….141

Рішення Конституційного Суду України від 16 листопада 2000 р.

№13-рп/2000 (Справа N 1-17/2000). /витяги/……………………………...…148

Короткий україно-російський словник відмінних юридичних та інших термінів ……………………………………………………………………...….155

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.