Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Основи теорії мотивації

.pdf
Скачиваний:
6
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
243.14 Кб
Скачать

31. Недоліки усних звітів підлеглих як методу вимірювання реальних процесів:

а) обмеженість інформації б) вплив особистих якостей

в) труднощі документування

г) повільне отримання інформації д) значні витрати часу

е) фільтрація інформації

32. Недоліки статистичних звітів як методу вимірювання реальних процесів:

а) обмеженість інформації

б) вплив особистих якостей в) труднощі документування

г) повільне отримання інформації

д) значні витрати часу е) фільтрація інформації

33. Цілі попереднього контролю:

а) одержання інформації для вдосконалення планування

б) запобігання ситуаціям, здатних завдати шкоди організації

в) оперативне реагування на відхилення г) створення ефективної системи мотивації

34. Цілі поточного контролю:

а) одержання інформації для вдосконалення планування б) запобігання ситуаціям, здатних завдати шкоди організації

в) оперативне реагування на відхилення

г) створення ефективної системи мотивації

35. Цілі заключного контролю:

а) одержання інформації для вдосконалення планування в

майбутньому періоді б) запобігання ситуаціям, здатних завдати шкоди організації

в) створення ефективної системи мотивації

23. Висновки, що випливають з моделі Портера-Лоулера:

а) результативна праця призводить до задоволення

б) задоволення призводить до результативної праці

в) наслідком результативної праці є внутрішня винагорода г) наслідком результативної праці є зовнішня винагорода

24. Визначення контролю:

а) реакція на порівняння реальних результатів діяльності із стандартними б) порівняння результатів реального виконання із заздалегідь

встановленими стандартами

в) процес забезпечення досягнення цілей шляхом постійного спостереження та усунення відхилень

25. Основні етапи контролю:

а) вимірювання реальних процесів б) порівняння реальних результатів із стандартними

в) попередній контроль г) поточний контроль

д) реакція на порівняння

е) заключний контроль

26. Загальні сфери контролю: а) матеріальні ресурси б) фінансові ресурси

в) виконання параметрів бюджетів г) задоволеність працівників діяльністю д) напрямки діяльності підлеглих

14. Характеристики роботи, що за теорією Д. МакКлелланда найбільше мотивує працівників з потребою у владі:

а) високий ступінь конкуренції

б) відповідальність виконавця

в) високий статус посади

г) помірний ступінь ризику д) швидкий зворотній зв'язок е) дружні стосунки

15. Характеристики роботи, що за теорією Д. МакКлелланда найбільше мотивує працівників з потребою в успіху:

а) високий ступінь конкуренції

б) відповідальність виконавця

в) високий статус посади

г) помірний ступінь ризику д) швидкий зворотній зв'язок

е) дружні стосунки

16. Характеристики роботи, що за теорією Д. МакКлелланда найбільше мотивує працівників з потребою в належності:

а) високий ступінь конкуренції б) відповідальність виконавця в) високий статус посади г) помірний ступінь ризику

д) швидкий зворотній зв'язок

е) дружні стосунки

17. Мотиваційні фактори за теорією Ф. Герцберга:

а) змістовність праці б) досягнення в роботі

в) умови праці г) заробітна плата

д) відношення керівництва

е) висока відповідальность ж) просування по службі з) визнання результатів праці

6. Об'єкти дослідження процесних теорій мотивації: а) ідентифікація потреб працівників

б) сприйняття працівником конкретної ситуації в) сподівання (очікування) працівника щодо конкретної

ситуації

г) оцінка працівником наслідків обраного типу поведінки

7. Об'єкти дослідження змістовних теорій мотивації:

а) ідентифікація потреб працівників

б) сприйняття працівником конкретної ситуації в) сподівання (очікування) працівника щодо конкретної ситуації

г) оцінка працівником наслідків обраного типу поведінки

8. Фактори, що спрямовують поведінку людей за теорією ієрархії потреб А. Маслоу:

а) цінністні орієнтири б) прагнення влади в) психологічний стан

г) найсильніша потреба

д) розмір винагороди е) прагнення успіху

ж) потреба в належності з) сподівання винагороди

9. Фактори, що спрямовують поведінку людей за теорією потреб Д. МакКлелланда:

а) цінністні орієнтири

б) прагнення влади

в) психологічний стан г) найсильніша потреба д) розмір винагороди

е) прагнення успіху ж) потреба в належності

з) сподівання винагороди