Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
системний аналіз / Історія та культкра україни / практичні роботи / Тема 5. Українська національна революція 1917–1920 рр.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
09.11.2023
Размер:
23.53 Кб
Скачать
  • Лютнева революція в Росії та її наслідки для України.

Лютнева революція в Росії відбулася у 1917 році та мала суттєвий вплив на історію Російської і Української націй. Ця революція призвела до обриву царської династії Романових та встановлення влади радянської ідеології. Основні наслідки Лютневої революції для України включають:

1. Відокремлення України від Російської імперії: Після революції було оголошено незалежність Української Народної Республіки, а пізніше, в січні 1918 року, було проведено Брестський мир з Центральними державами, який офіційно визнав незалежність України. Однак ця незалежність була недовгою, і Українська Народна Республіка стикнулася з інтервенцією і агресією Радянської Росії та Польщі.

2. Українсько-радянська війна: Після Лютневої революції в Україні розпочалася громадянська війна між різними політичними та військовими формаціями, включаючи більшовиків, антибільшовицьких загони, анархістів та інших груп. Ця війна спричинила багато страждань для українського населення та призвела до значних втрат та руйнувань.

3. Розпад Української Народної Республіки: Українська Народна Республіка зазнала серйозних труднощів і розпалася на різні фракції та територіальні частини, що призвело до втрати території і створення кількох незалежних урядів та військових сил.

4. Утворення Української РСР: Внаслідок Російської революції 1917 року і лютневого перевороту в Росії в Україні було встановлено владу радянської ідеології. У вересні 1917 року було оголошено створення Української Радянської Республіки (Української РСР). Пізніше Українська РСР стала частиною Радянського Союзу.

5. Втручання інших сусідніх країн: Під час громадянської війни в Україні різні іноземні держави, включаючи Польщу та держави Антанти, втручалися в конфлікт і домагалися своїх інтересів на українській території.

  • Внутрішня політика уцр, її взаємини з Тимчасовим урядом, і, іі, ііі Універсали Центральної Ради.

Українська Центральна Рада (УЦР) була ключовим політичним органом в Україні в період революції 1917-1921 років і впливала на внутрішню політику та зовнішні відносини України у цей період. Ось основні аспекти її внутрішньої політики та взаємини з Тимчасовим урядом Росії та іншими політичними силами:

1. Внутрішня політика УЦР:

- Створення: УЦР була створена у жовтні 1917 року під час Всеукраїнського Національного Конгресу у Києві. Вона об'єднувала різні українські політичні сили та представляла інтереси українського населення.

- Ухвалення Першого Універсалу: Вже в жовтні 1917 року УЦР видала Перший Універсал, в якому оголосила себе єдиним законодавчим органом в Україні та встановила автономію України в рамках Російської Федерації.

- Здійснення реформ: УЦР приймала рішення про реформи в сферах освіти, культури, аграрного сектора та інших галузях для покращення умов життя українського населення.

2. Взаємини з Тимчасовим урядом Росії:

- Співпраця: УЦР співпрацювала з Тимчасовим урядом Росії, який був створений після Лютневої революції. Вони намагалися домовитися про статус України в складі Російської Федерації та забезпечити автономію українських територій.

- Другий Універсал: У березні 1917 року УЦР видала Другий Універсал, в якому визнала Україну незалежною республікою та закликала інші національності Росії робити те ж саме.

- Суперечки та конфлікти: Незважаючи на співпрацю, існували конфлікти та суперечки між УЦР і Тимчасовим урядом, зокрема стосовно розподілу влади та автономії України.

3. Універсали Центральної Ради:

- Перший Універсал: Виданий в жовтні 1917 року, визнавав УЦР як єдиний законодавчий орган України та установлював автономію України в рамках Російської Федерації.

- Другий Універсал: Виданий в березні 1917 року, визнавав Україну незалежною республікою та закликав інші національності Росії прийняти аналогічне рішення.

- Третій Універсал: Виданий в квітні 1918 року, оголосив створення Української Народної Республіки, яка була незалежною від Росії, і звернувся до іноземних держав з проханням визнати незалежність України.