Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
системний аналіз / Історія та культкра україни / практичні роботи / Тема 3. Українська козацька держава.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
11.10.2023
Размер:
25.9 Кб
Скачать
  • Суспільно-політичне становище українських земель у складі Великого князівства Литовського та Польського королівства в період з XIV по першу половину XVI століть було складним і багатогранним. Цей період в історії України відомий як час Русько-Литовської держави, і він включає в себе різні етапи та події, що впливали на суспільно-політичний розвиток того часу.

1. Об'єднання Русі та Литви: У кінці XIV століття Велике князівство Литовське і Королівство Польське стали об'єднуватися шляхом шлюбів та угод. Главою держави став Великий князь Литовський, який одночасно був і королем Польщі. Ця унія звільнила українські землі від монгольської навали та подолала поділ Русі.

2. Польсько-литовське панування: Українські землі, зокрема Галичина, Волинь, Поділля та багато інших територій, стали складовими частинами Великого князівства Литовського та Польського королівства. У цей період центральною владою була шляхта, яка набула значну владу над селянами та місцевим населенням.

3. Католицька реформація та контрреформація: Українські землі переживали релігійні зміни, зокрема поширення католицизму серед шляхти та православ'я серед селян та козаків. Ця релігійна різноманітність іноді призводила до конфліктів та напруги в суспільстві.

4. Вплив шляхти та магнатів: Шляхта та магнати мали великий вплив на управління українськими землями. Вони здійснювали правління власними інтересами, що часто суперечило інтересам місцевого населення.

5. Козацька національна свідомість: Під впливом внутрішніх та зовнішніх факторів на українських землях почала формуватися козацька національна свідомість. Цей період став підґрунтям для пізніших козацьких військ, які грали важливу роль в історії України.

6. Зовнішні загрози: У цей період українські землі були піддані загрозі з боку Османської імперії, Тимчасового владарства Молдови, Татарських ханств та інших сусідніх держав. Козацькі війська активно брали участь в обороні кордонів.

Загалом, суспільно-політичне становище на українських землях в цей період було складним і змінним. Це було часом об'єднання та розділу, релігійних змін, впливу шляхти та магнатів, а також формування козацької і національної ідентичності, що мало велике значення для подальшого розвитку України.

  • Наслідки Люблінської унії для України.

Люблінська унія, укладена у 1569 році між Королівством Польським та Великим князівством Литовським, мала значний вплив на подальший розвиток України. Основні наслідки цієї унії для України включають:

1. Утворення Речі Посполитої: Люблінська унія призвела до створення Речі Посполитої, об'єднаної королівства Польського та Великого князівства Литовського під однією спільною королівською династією. Українські землі, зокрема Галичина, Волинь, Поділля та частина Київщини, стали складовими частинами Речі Посполитої.

2. Зростання впливу шляхти: Люблінська унія посилила роль шляхти (сослов'я землевласників) в управлінні країною. Шляхта отримала значний вплив на політику та законодавство Речі Посполитої. Це призвело до обмеження прав селян і зростання феодальної залежності.

3. Католицька реформація та контрреформація: Внаслідок унії Речі Посполитої стала католицькою державою, і це сприяло поширенню католицизму серед українського населення, зокрема серед шляхти. Православні церкви переживали переслідування, що призвело до релігійних конфліктів.

4. Політичні реформи: Люблінська унія внесла деякі політичні реформи, зокрема створила Сейм Речі Посполитої, парламентську установу, яка об'єднувала шляхту та короля та приймала важливі рішення щодо країни.

5. Поділ України: Внаслідок унії та подальших історичних подій Україна була поділена на кілька частин, які опинилися під владою різних державних утворень, включаючи Реч Посполиту, Російську імперію та Османську імперію. Цей поділ мав вплив на розвиток різних культурних, політичних і економічних течій на території України.

  • Суть і наслідки Берестейської унії 1596 р.

Суть Берестейської унії:

Берестейська унія була угодою між православною церквою на території Великого князівства Литовського та Великого князівства Руського (Українська Церква) і Римсько-католицькою церквою, за підтримки Римського Папи. Головною метою цієї унії було зближення православних та католиків та утворення об'єднаної церкви, яка б підкорялася Римському Папі, але зберігала православні обряди та традиції.

Наслідки Берестейської унії:

1. Утворення Греко-католицької церкви: Внаслідок унії була створена Греко-католицька церква (також відома як Українська греко-католицька церква або УГКЦ), яка об'єднала православних християн із Римсько-католицькою церквою. УГКЦ залишила православну теологію і обряди, але підкорилася владі Папи у Римі.

2. Конфесійні конфлікти: Утворення Греко-католицької церкви призвело до глибоких конфліктів між православними та греко-католиками, а також між церковними та світськими лідерами. Ці конфлікти були часто складнішими, ніж просто релігійні, і включали в себе також питання національної ідентичності та політичних амбіцій.

3. Політичний вплив Речі Посполитої: Унія також мала політичні наслідки для Великого князівства Литовського та Польського королівства (Речі Посполитої), оскільки Греко-католицька церква стала важливим фактором в політичному житті Речі Посполитої, особливо на українських землях.

4. Поширення католицизму: Вплив Берестейської унії також призвів до поширення католицизму серед населення, зокрема серед шляхти та частини селянства.

5. Поступовий розкол: В подальшому історичному розвитку церковний розкол між православними і греко-католиками був поступово заглиблений, і він існує і до сьогодні. Релігійні суперечки та сумніви стали частиною української історії і вплинули на події, які відбувалися в подальшому розвитку України.