Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Биохимия.Тесты.КРОК..docx
Скачиваний:
489
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
922.5 Кб
Скачать

2010

Крок 1. Загальна лікарська підготовка.

5.0 Біохімія

1

После приема жирной пищи у больного появляются тошнота и изжога, имеет место

стеаторея. Причиной такого состояния может явиться:

A *Недостаток желчных кислот

B Повышенное выделение липазы

C Нарушение синтеза трипсина

D Недостаток амилазы

E Нарушение синтеза фосфолипазы

2

Характерною ознакою глікогенозу є біль у м”язах під час фізичної роботи. В крові

реєструється гіпоглікемія. Вроджена недостатність якого фермента зумовлює цю

патологію?

A * Глікогенфосфорилази

B Глюкозо-6-фосфатдегідрогенази

C альфа-амілази

D гама-амілази

E Лізосомальної глікозидази

3

У немовляти внаслідок неправильного годування виникла виражена діарея. Одним з

основних наслідків діареї є екскреція великої кількості бікарбонату натрію. Яка форма

порушення кислотно-лужного балансу має місце у цьому випадку?

A * Метаболічний ацидоз

B Метаболічний алкалоз

C Респіраторний ацидоз

D Респіраторний алкалоз

E Не буде порушень кислотно-лужного балансу

4

У крові хворого на рак сечового міхура знайдено високий вміст серотоніну та

оксиантранілової кислоти. З надлишком надходження в організм якої амінокислоти це

пов’язано?

A *Триптофану

B Аланіну

C Гістидину

D Метіоніну

E Тирозину

5

Мати звернулася до лікаря: у дитини 5 років під дією сонячних променів на шкірі

з’являються еритеми, везикулярний висип, дитина скаржиться на свербіж.

Дослідження крові виявили зменшення заліза у сироватці крові, збільшення виділення

з сечею уропорфіриногену І. Найбільш імовірною спадковою патологією у дитини є:

A *Еритропоетична порфірія

B Метгемоглобінемія

C Печінкова порфірия

D Копропорфірія

E Інтермітуюча порфірия

6

У 3-річної дитини з підвищеною температурою тіла після прийому аспірину

спостерігається посилений гемоліз еритроцитів. Вроджена недостатність якого

фермента могла викликати у дитини гемолітичну анемію?

A *Глюкозо-6-фосфатдегідрогенази

B Глюкозо-6-фосфатази

C Глікогенфоссфорилази

D Гліцеролфосфатдегідрогенази

E Гамма-глутамілтрансферази

7

Немовля відмовляється від годування груддю, збудливе, дихання неритмічне, сеча

має специфічний запах “пивної закваски” або “кленового сиропу”. Вроджений дефект

якого ферменту викликав дану патологію?

A *Дегідрогеназа розгалужених альфа-кетокислот

B Глюкозо-6-фосфатдегідрогеназа

C Гліцеролкіназа

D Аспартатамінотрансфераза

E УДФ-глюкуронілтрансфераза

8

У крові 12-річного хлопчика виявлено зниження концентрації сечової кислоти і

накопичення ксантину та гіпоксантину. Генетичний дефект якого ферменту має місце

у дитини?

A *Ксантиноксидаза

B Аргіназа

C Уреаза

D Орнітинкарбамоїлтрансфераза

E Гліцеролкіназа

9

Хвора 46-ти років довгий час страждає прогресуючою м’язовою дистрофією

(Дюшена). Зміни рівня якого ферменту крові є діагностичним тестом в даному

випадку?

A *Креатинфосфокінази

B Лактатдегідрогенази

C Піруватдегідрогенази

D Глутаматдегідрогенази

E Аденілаткінази

10

Хворий хворіє на цукровий діабет, що супроводжується гіперглікемією натще понад

7,2 ммоль/л. Рівень якого білка плазми крові дозволяє ретроспективно (за

попередні 4-8 тижні до обстеження) оцінити рівень глікемії

A *Глікозильований гемоглобін

B Альбумін

C Фібріноген

D С-реактивний білок

E Церулоплазмін

11

При визначенні залишкового азоту знайшли, що азот сечовини значно знижений. Для

захворювання якого органа це характерно?

A *Печінки

B Мозку

C Серця

D Кишечнику

E Шлунка

12

Дівчинка 10-ти років часто хворіє на гострі респіраторні інфекції, після яких

спостерігаються множинні точкові крововиливі в місцях тертя одягу. Вкажіть,

гіповітаміноз якого вітаміну має місце в дівчинки:

A

B $В_6$

C $В_1$

D А

E $В_2$

13

В клинику поступил ребенок 4-х лет с признаками длительного белкового голодания:

задержка роста, анемия, отеки, умственная отсталость. Выберите причину развития

отеков у ребенка.

A * Снижение синтеза альбуминов

B Снижение синтеза глобулинов

C Снижение синтеза гемоглобина

D Снижение синтеза липопротеинов

E Снижение синтеза гликопротеинов

14

Из сыворотки крови человека выделили пять изоферментных форм

лактатдегидрогеназы и изучили их свойства. Какое свойство доказывает, что

выделены изоферментные формы одного и того же фермента?

A * Катализируют одну и ту же реакцию

B Одинаковая молекулярная масса

C Одинаковые физико-химические свойства

D Тканевая локализация

E Одинаковая электрофоретическая подвижность

15

В эксперименте было показано, что облученные ультрафиолетом клетки кожи

больных пигментной ксеродермой медленнее восстанавливают нативную структуру

ДНК, чем клетки нормальных людей из-за дефекта фермента репарации. Выберите

фермент этого процесса:

A * Эндонуклеаза

B РНК-лигаза

C Праймаза

D ДНК-полимераза III

E ДНК-гираза

16

Вагітній жінці, що мала в анамнезі декілька викиднів, призначена терапія, яка містить

вітамінні препарати. Укажіть вітамін, який сприяє виношуванню вагітності.

A *Альфа-токоферол.

B Фолієва кислота.

C Цианкобаламін.

D Піридоксальфосфат.

E Рутін.

17

У хворого з черепномозковою травмою спостерігаються епілептиформні судомні

напади, що регулярно повторюються. Утворення якого біогенного аміну порушено

при цьому стані.

A *ГАМК.

B Гістамін.

C Адреналін.

D Серотонін.

E Дофамін.

18

У хворого спостерігається атонія м’язів. Назвіть фермент м’язової тканини, активність

якого може бути знижена при такому стані:

A *Креатинфосфокіназа

B Амілаза

C Транскетолаза

D Глутамінтрансфераза

E Каталаза

19

У хворого виявлено підвищення активності ЛДГ1,2, Ас-АТ, креатинфосфокінази. В

якому органі (органах) ймовірний розвиток патологічного процесу?

A *У серцевому м’язі (початкова стадія інфаркта міокарда).

B У скелетних м’язах (дистрофія, атрофія).

C У нирках та наднирниках.

D У сполучній тканині.

E У печінці та нирках.

20

У доношеного новонародженого спостерігається жовте забарвлення шкіри та

слизових оболонок. Ймовірною причиною такого стану може бути тимчасова нестача

ферменту:

A * УДФ - глюкуронілтрансферази

B Уридинтрансферази

C Гемсинтетази

D Гемоксигенази

E Білівердинредуктази

21

У жінки 62-х років розвинулася катаракта (замутненість кришталику) на фоні

цукрового діабету. Вкажіть, який тип модифікації білків має місце при діабетичній

катаракті

A *Гликозилювання

B Фосфорилювання

C АДФ-рибозилювання

D Метилювання

E Обмежений протеоліз

22

У дитини з точковою мутацією генів виявлено відсутність глюкозо-6-фосфатази,

гіпоглікемію та гепатомегалію. Визначте вид патології, для якої характерні ці ознаки?

A *Хвороба Гірке

B Хвороба Кори

C Хвороба Аддісона

D Хвороба Паркінсона

E Хвороба Мак-Ардла

23

При обстеженні хворого виявлена характерна клініка колагенозу. Вкажіть, збільшення

якого показника сечі характерне для цієї патології.

A *Гідроксипролін.

B Аргінін.

C Глюкоза.

D Мінеральні солі.

E Солі амонію.

24

Під час бігу на коротку дистанцію у нетренованих людей спостерігається м’язова

крепатура внаслідок накопичення лактату. Вкажіть, з посиленням якого біохімічного

процесу це може бути пов’язано.

A *Гліколізу.

B Глюконеогенезу.

C Пентозофосфатного шляху.

D Ліпогенезу.

E Глікогенезу.

25

При анализе крови у больного концентрация альбумина составляет 20 г/л, повышена

активность изофермента лактатдегидрогеназы 5 [ЛДГ 5]. Заболеванию какого органа

соответствует этот анализ?

A *Печень

B Почки

C Сердце

D Легкие

E Селезенка

26

Хворий 20 років. Скаржиться на загальну слабість запаморочення, швидку

стомлюваність. При обстеженні виявлено: гемоглобін крові 80 г/л, мікроскопічно

виявлено еритроцити зміненої форми. Причиною може бути:

A * Серповидноклітинна анемія

B Паренхіматозна жовтяниця

C Гостра переміжна порфірія

D Обтураційна жовтяниця

E Хвороба Аддісона

27

Хворий 48 років звернувся до лікаря зі скаргами на сильні болі, припухлість,

почервоніння в ділянках суглобів, підвищення температури до 38оС. В крові виявлено

високий вміст уратів. Ймовірною причиною такого стану може бути порушення

обміну:

A * Пуринів

B Колагену

C Холестерину

D Піримідинів

E Вуглеводів

28

У пацієнта, що звернувся до лікаря спостерігається жовте забарвлення шкіри,

сеча-темна, кал(темно-жовтого кольору. Підвищення концентрації якої речовини буде

спостерігатися в сироватці крові?

A * Вільного білірубіну

B Кон’югованого білірубіну

C Мезобілірубіну

D Вердоглобіну

E Білівердину

29

У хворого в крові збільшена концентрація пірувата. Значна кількість екскретується з

сечею. Авітаміноз якого вітаміну спостерігається у хворого?

A *В1

B Е

C В3

D В6

E В2

30

Аміак є дуже отруйною речовиною, особливо для нервової системи. Яка речовина

приймає особливо активну участь у знешкодженні аміака у тканинах мозку?

A *Глутамінова кислота

B Лізин

C Пролін

D Гістидин

E Аланін

31

Людина в стані спокою штучно примушує себе дихати часто і глибоко на протязі 3-4

хв. Як це відбивається на кислотно-лужній рівновазі організму?

A *Виникає дихальний алкалоз

B Виникає дихальний ацидоз

C Виникає метаболічний алкалоз

D Виникає метаболічний ацидоз

E Кислотно-лужна рівновага не змінюється

32

Людина захворіла на пелагру. При опитуванні стало відомо, що напротязі тривалого

часу вона харчувалась переважно кукурудзою, мало вживала м?яса. Що стало

причиною виникнення пелагри?

A *Дефіцит триптофану у кукурудзі

B Дефіцит тирозину в кукурудзі.

C Дефіцит проліну в кукурудзі

D Дефіцит аланіну в кукурудзі

E дефіцит гістидину в кукурудзі

33

Пациентке с высокой степенью ожирения в качестве пищевой добавки рекомендован

карнитин для улучшения “сжигания” жира. Какое непосредственное участие

принимает карнитин в процессе окисления жиров?

A * Транспорт ВЖК из цитозоля в митохондрии

B Транспорт ВЖК из жировых депо в ткани

C Участвует в одной из реакций бета-окисления ВЖК

D Активация ВЖК

E Активация внутриклеточного липолиза

34

У больного, проходящего курс лечебного голодания, нормальный уровень глюкозы в

крови поддерживается главным образом за счет глюконеогенеза. Из какой

аминокислоты в печени человека наиболее активно синтезируется глюкоза?

A * Аланина

B Лизина

C Валина

D Глутаминовой кислоты

E Лейцина

35

У экспериментального животного, находящегося на безбелковом рационе, развилась

жировая инфильтрация печени, в частности, вследствие дефицита метилирующих

агентов. Назовите метаболит, образование которого нарушено у подопытного

животного.

A * Холин

B ДОФА

C Холестерин

D Ацетоацетат

E Линолевая кислота

36

На прием к врачу обратился больной с симметричным дерматитом открытых

участков кожи. Из беседы с пациентом установлено, что он питается, в основном,

крупами и ест мало мяса, молока и яиц. Дефицит какого из перечисленных

витаминов является ведущим у данного пациента?

A * Никотинамида

B Кальциферолла

C Фолиевой кислоты

D Биотина

E Токоферолла

37

У жінки 46 років, що страждає на жовчно-кам'яну хворобу, розвинулась жовтяниця.

При цьому сеча стала темно-жовтого кольору, а кал - знебарвлений. Вкажіть,

концентрація якої речовини в сироватці крові зросте в найбільшій мірі .

A * Кон'югованого білірубіну

B Вільного білірубіну

C Білівердину

D Мезобілірубіну

E Уробіліногену

38

Хворий 46 років звернувся до лікаря зі скаргою на біль в суглобах, яка посилюється

напередодні зміни погоди. У крові виявлено підвищення концентрації сечової кислоти.

Посилений розпад якої речовини є найімовірнішою причиною захворювання?

A * АМФ

B ЦМФ

C УТФ

D УМФ

E ТМФ

39

У відділення реанімації надійшов чоловік 47 років з діагнозом інфаркт міокарду. Яка з

фракцій лактатдегідрогенази (ЛДГ) буде переважати в сироватці крові на протязі

перших двох діб?

A *ЛДГ1

B ЛДГ2

C ЛДГ3

D ЛДГ4

E ЛДГ5

40

У хворої 38 років ревматизм в активній фазі. Визначення якого з наступних

лабораторних показників сироватки крові має діагностичне значення при даній

патології?

A *С-реактивного білка

B Сечової кислоти

C Сечовини

D Креатиніну

E Трансферину

41

У відділення травматології надійшов хворий з розтрощенням м’язової тканини.

Вкажіть, який біохімічний показник сечі при цьому буде збільшений:

A *Креатинін

B Загальні ліпіди

C Глюкоза

D Мінеральні солі

E Сечова кислота

42

У хворого через 12 годин після гострого приступу загрудинного болю знайдено різке

підвищення активності АсАТ в сироватці крові. Вкажіть патологію, для якої характерне

це зміщення.

A *Інфаркт міокарду.

B Вірусний гепатит.

C Колагеноз.

D Цукровий діабет.

E Нецукровий діабет.

43

Хвора 58 років. Стан важкий, свідомість затьмарена , шкіра суха , очі запалі, ціаноз,

запах гнилих яблук з рота. Результати аналізів: глюкоза крові 15,1 ммоль/л, в сечі 3,5

\% глюкози. Причиною такого стану є:

A * Гіперглікемічна кома

B Гіпоглікемічна кома

C Анафілактичний шок

D Уремічна кома

E Гіповалемічна кома

44

Хворий 13 років. Скаржиться на загальну слабість, запаморочення, втомлюваність.

Спостерігається відставання у розумовому розвитку. При обстеженні виявлено високу

концентрацію валіну, ізолейцину, лейцину в крові та сечі. Сеча специфічного запаху.

Що може бути причиною такого стану:

A * Хвороба кленового сиропу

B Хвороба Аддісона

C Тирозиноз

D Гістидинемія

E Базедова хвороба

45

Жінка 30 років хворіє близько року, коли вперше з’явились болі в ділянці суглобів, їх

припухлість, почервоніння шкіри над ними. Попередній діагноз ревматоїдний артрит.

Однією з вірогідних причин цього захворювання є зміна в структурі білка сполучної

тканини:

A * Колагена

B Муцина

C Міозина

D Овоальбуміна

E Тропоніна

46

У больного с диагнозом “злокачественный карциноид” резко повышено содержание

серотонина в крови. Выберите аминокислоту, из которой может образоваться

данный биогенный амин.

A *Триптофан

B Аланин

C Лейцин

D Треонин

E Метионин

47

У хворого 27-ми років виявлено патологічні зміни печінки і головного мозку. У плазмі

крові виявлено різке зниження, а в сечі підвищення вмісту міді. Поставлено діагноз -

хвороба Вільсона. Активність якого ферменту в сироватці крові необхідно дослідити

для підтвердження діагнозу?

A *Церулоплазміну

B Карбоангідрази

C Ксантиноксидази

D Лейцинамінопептидази

E Алкогольдегідрогенази

48

Пацієнт звернувся до лікаря зі скаргами на задишку, що виникала після фізичного

навантаження. Клінічне обстеження виявило анемію та наявність пара протеїну в зоні

гамма-глобулінів. Який показник у сечі необхідно визначити для підтвердження

діагнозу мієломи?

A *Білок Бенс-Джонса

B Білірубін

C Гемоглобін

D Церулоплазмін

E Антитрипсин

49

Більша частина учасників експедиції Магелана в Америку загинула від захворювання

авітамінозу, що проявлялось загальною слабкістю, підшкірних крововиливах,

випадінням зубів, кровотечею з ясен. Вкажіть назву цього авітамінозу.

A * Скорбут (цинга)

B Пелагра

C Рахіт

D Поліневрит (бері-бері)

E Анемія Бірмера

50

В результате изнуряющей мышечной работы у рабочего значительно уменьшилась

буферная емкость крови. Поступлением какого кислого вещества в кровь можно

объяснить это явление?

A *Лактата

B Пирувата

C 1,3-бисфосфоглицерата

D (-кетоглутарата

E 3-фосфоглицерата

51

В больницу доставлен двухлетний ребенок с замедленным умственным и

физическим развитием, страдающий частыми рвотами после приёма пищи. В моче

определена фенилпировиноградная кислота. Следствием нарушения какого обмена

является данная патология?

A *Обмена аминокислот

B Липидного обмена

C Углеводного обмена

D Водно-солевого обмена

E Фосфорно-кальциевого обмена

52

Під час патронажу лікар виявив у дитини симетричну щерехатість щік,

діарею,порушення нервової діяльності. Нестача яких харчових факторів є причиною

такого стану?

A *Нікотинова кислота, триптофан.

B Лізин, аскорбінова кислота.

C Треонін, пантотенова кислота.

D Метіонін, ліпоєва кислота.

E Фенілаланін, пангамова кислота..

53

Больную привезла скорая помощь. Состояние тяжелое, сознание отсутствует,

адинамия. Кожные покровы сухие, впалые глаза. Цианоз лица. Тахикардия. Запах

ацетона изо рта. Результаты анализов: глюкоза крови 20,1 ммоль/л (N= 3,3-5,5

ммоль/л), в моче 3,5% (в N=0). Какой предположительный диагноз можно поставить

A *Гипергликемическая кома

B Гипогликемическая кома

C Острая сердечная недостаточность

D Острое алкогольное отравление

E Анафилактический шок

54

Жінка 62 років скаржиться на часту біль в області грудної кроківки і хребта, переломи

ребер Лікар припустив мієломну хворобу (плазмоцитому) Який з перерахованих

нижче лабораторних показників буде мати найбільш діагностичне значення?

A *Парапротеїнемі

B Гіперальбумінемія

C Протеїнурия

D Гіпоглобулінемія

E Гіпопротеїнемія

55

У новонародженаго спостерігались судорми, які проходили після призначення

вітаміну B6 Цей ефект найбільш ймовірно викликаний тим, що вітамін B6 входить до

складу фермента:

A *Глутаматдекарбоксилази

B Піруватдегідростази

C Нетоглубаратдегідромин

D Амінолевулінатсинтази

E Глікогенфосфорилази

56

У юнака 18 років з ураженням паренхіми печінки в сироватці крові найвірогідніше

буде виявлено підвищений рівень

A *Аланінамінотрансферази

B Лактатдегідрогенази-1

C Креатинкінази

D Кислої фосфатази

E aльфа-амілази

57

У новорожденного на пеленках обнаружены темные пятна, свидетельствующие об

образовании гомогентизиновой кислоти. С нарушением обмена какого вещества это

связано?

A *Тирозина

B Галактозы

C Метионина

D Холестерина

E Триптофана

58

При обследовании подростка, страдающего ксантоматозом, обнаружена семейная

гиперхолестеринемия. Концентрация каких липопротеинов значительно повышена в

крови при данной патологии?

A *ЛПНП

B Хиломикронов

C ЛПОНП

D ЛПВП

E НЭЖК

59

Хворий 50-ти років звернувся до клініки зі скаргами на загальну слабість, втрату

апетиту, аритмію. Спостерігається гіпотонія м'язів, мляві паралічі, послаблення

перистальтики кишечника. Причиною такого стану може бути:

A *Гіпокаліємія

B Гіпопротеінемія

C Гіперкаліємія

D Гіпофосфатемія

E Гіпонатріємія

60

У крові хворого виявлено підвищення активності ЛДГ1,2, АсАТ, креатинкінази. В якому

органі найбільш ймовірний розвиток патологічног процесу?

A *Серце

B Підшлункова залоза

C Печінка

D Нирки

E Скелетні м”язи

61

Споживання забруднених овочів і фруктів протягом тривалого часу призвело до

отруєння пацієнта нітратами і утворення в крові похідног гемоглобіну…

A *Hb-OH

B Hb СО

C Hb O2

D Hb CN

E Hb NHCOOH

62

Підвищенну стійкість “моржів” до холодної води пояснюють тим, що у них

синтезується у великих кількостях гормони що підсилюють процеси окислення і

утворення тепла в мітохондріях шляхом роз’єднання. Які це гормони (гормон)?

A * Йодвмісткі гормони щитовидної залози (йодтироніни)

B Адреналін та норадреналін

C Глюкагон

D Інсулін

E Кортикостероїди

63

У женщины, длительное время находящейся на диете с использованием очищенного

риса, обнаружен полиневрит (б-нь Бери-Бери). Отсутствие какого витамина в пище

приводит к развитию этого заболевания?

A *Тиамина

B Аскорбиновой к-ты

C Пиридоксина

D Фолиевой к-ты

E Рибофлавина

64

У больного после эктомии желчного пузыря затруднены процессы всасывания $Са$

через стенку кишечника. Назначение какого витамина будет стимулировать этот

процесс?

A *Вит $Д_3$

B Вит РР

C Вит С

D Вит $В_{12}$

E Вит К

65

Робітник цеху по виробництву нітросполук звернувся до лікаря зі скаргами на задишку

та швидку утомлюванність. При обстеженні хворого виявлено цианоз нижніх кінцівок.

Яка причина цього стану?

A *Посилене метгемоглобіноутворення.

B Гіповітаміноз.

C Гіпервітаміноз.

D Жирова інфільтрація печінки.

E Авітаміноз.

66

У ребенка 1,5 лет наблюдается отставание в умственном и физическом развитии,

посветление кожи и волос, снижение содержания в крови катехоламинов. При

добавлении к свежей моче нескольких капель 5% трихлоруксусного железа

появляется оливково-зеленое окрашивание. Для какой патологии обмена

аминокислот характерны данные изменения?

A *Фенилкетонурии

B Алкаптонурии

C Тирозиноза

D Альбинизма

E Ксантинурии

67

Після курсу терапії хворому на виразку дванадцятипалої кишки лікар пропонує

вживання соків із капусти та картоплі. Вміст яких речовин в цих харчах сприяє

профілактиці та заживленню виразок?

A *Вітамін U.

B Пантотенова кислота.

C Вітамін С.

D Вітамін В1.

E Вітамін К.

68

У 12-річного хлопчика в сечі виявлено високий вміст усіх амінокислот аліфатичного

ряду. При цьому відмічена найбільш висока екскреція цистіну та цистеїну. Крім того,

УЗД нирок показало наявність каменів у них. Виберіть можливу патологію.

A *Цистинурія.

B Алкаптонурія.

C Цистіт.

D Фенілкетонурія.

E Хвороба Хартнупа.

69

Пацієнт відмічає часті проноси, особливо після вживання жирної їжі, схуднення.

Лабораторні дослідження показали наявність стеатореї, кал гіпохолічний. Можлива

причина такого стану:

A * Обтурація жовчних шляхів

B Запалення слизової тонкого кишечника

C Нестача ліпази

D Порушення активності фосфоліпаз

E Незбалансована дієта

70

Дитина квола, апатична. Печінка збільшена і при біопсії печінки виявлено значний

надлишок глікогену. Концентрація глюкози в крові нижче норми. У чому причина

пониженої концентрації глюкози в крові цієї хворої?

A * Понижена (відсутня) активність глікоген-фосфорилази в печінці.

B Понижена (відсутня) активність гексокінази.

C Підвищена активність глікогенсинтетази.

D Понижена (відсутня) активність глюкозо-6-фосфатази.

E Дефіцит гену, який відповідає за синтез глюкозо-1-фосфатуридинтрансферази.

71

У хворого 30-ти років із гострим запаленням підшлункової залози (панкреатитом)

виявлено порушення порожнинного травлення білків. Це може бути пов’язано із

недостатнім синтезом та виділенням залозою:

A * Трипсину

B Пепсину

C Ліпаза

D Дипептидаз

E Амілази

72

К врачу обратился пациент с жалобами на непереносимость солнечной радиации.

Имеют место ожоги кожи и нарушение зрения. Предварительный диагноз альбинизм.

Нарушение обмена какой аминокислоты отмечается у данного пациента

A *Тирозина

B Пролина

C Лизина

D Алонина

E Триптафана

73

Мужчина 40 лет пробежал 10 км за 60 мин. Как изменится энергетический обмен в

мышечной ткани

A *Увеличится скорость окисления жирных кислот

B Усилится гликолиз

C Усилится глюконеогенез

D Усилится гликогенолиз

E Усилится протеолиз

74

Пациент голодает 48 часов. Какие вещества используются мышечной тканью в

качестве источников энергии в этих условиях?

A *Кетоновые тела

B Глицерин

C Пируват

D Лактат

E Аминокислоты

75

У хворої жінки з низьким артеріальним тиском після парентерального введення

гормону відбулось підвищення артеріального тиску і також підвищився рівень глюкози

та ліпідів у крові. Який гормон було введено?

A *Адреналін

B Глюкагон

C Інсулін

D Прогестерон

E Фолікулін

76

Судово-медичний експерт при розтині трупу 20-річної дівчини встановив, що смерть

настала внаслідок отруєння ціанідами. Порушення якого процесу найбільш вірогідно

було причиною смерті дівчини?

A *Тканинного дихання

B Синтезу гемоглобіну

C Транспорту кисню гемоглобіном

D Синтезу сечовини

E Транспорту водню за допомогою малат-аспартатного механізму

77

В лікарню швидкої допомоги доставили дитину 7 років в стані алергічного шоку, який

розвинувся після укусу оси. В крові підвищена концентрація гістаміну. В результаті

якої реакції утворюється цей амін?

A *Декарбоксилювання

B Гідрооксилювання

C Дегідрування

D Дезамінування

E Відновлення

78

Чоловік 65 років, який страждає на подагру, скаржиться на болі в області нирок. При

ультразвуковому обстеженні встановлена наявність ниркових каменів. Підвищення

концентрації якої речовини є найбільш імовірною причиною утворення каменів в

даному випадку?

A *Сечової кислоти

B Холестерину

C Білірубіну

D Сечовини

E Цистину

79

У дівчинки 7 років явні ознаки анемії. Лабораторно встановлений дефіцит

піруваткінази в еритроцитах. Порушення якого процесу грає головну роль в розвитку

анемії у дівчинки?

A *Анаеробного гліколізу

B Окислювального фосфорилювання

C Тканинного дихання

D Розкладу пероксидів

E Дезамінування амінокислот

80

При осмотре больного врач заподозрил синдром Иценко-Кушинга. Определение

какого вещества в крови больного подтвердит предположение врача?

A *Кортизола

B Токоферола

C Ретинола

D Адреналина

E Холестерина

81

Основна маса азоту з організму виводиться у вигляді сечовини. Зниження активності

якого ферменту в печінці приводить до гальмування синтезу сечовини і

нагромадження аміаку в крові і тканинах?

A *Карбамоїлфосфатсинтази

B Аспартатамінотрансферази

C Уреази

D Амілази

E Пепсину

82

У дитини 6 місяців спостерігається різке відставання в психомоторному розвитку,

бліда шкіра з екзематозними змінами, біляве волосся, блакитні очі, напади судом.

Який із наступних лабораторних аналізів крові і сечі найвірогідніше дозволить

встановити діагноз?

A *Визначення концентрації фенілпірувату

B Визначення концентрації триптофану

C Визначення концентрації гістидину

D Визначення концентрації лейцину

E Визначення концентрації валінду

83

У хворого 35 років, який часто вживає алкоголь, на фоні лікування сечогінними

засобами виникла сильна м'язова і серцева слабість, блювота, діарея, АТ - 100/60 мм

рт.ст., депресія. Причиною такого стану є посилене виділення з сечею:

A *Калію

B Натрію

C Хлору

D Кальцію

E Фосфатів

84

Хворий після прийому жирної їжі відчуває нудоту, млявість, з часом з'явилися ознаки

стеатореї. В крові холестерин - 9,2 ммоль/л. Причиною такого стану є нестача:

A *Жовчних кислот

B Тригліцеридів

C Жирних кислот

D Фосфоліпідів

E Хіломікронів

85

Дитина 10-ти місячного віку, батьки якої брюнети, має світле волосся, дуже світлу

шкіру і блакитні очі. Зовнішньо при народженні виглядала нормально, але протягом

останніх 3 місяців спостерігалися порушення мозкового кровообігу, відставання у

розумовому розвитку. Причиною такого стану може бути:

A *Фенілкетонурія

B Галактоземія

C Глікогеноз

D Гостра порфірія

E Гістидинемія

86

У дитини грудного віку спостерігається забарвлення склер, слизових оболонок.

Виділяється сеча, яка темніє на повітрі. В крові та сечі виявлено гомогентизинову

кислоту. Що може бути причиною даного стану?

A *Алкаптонурія

B Альбінізм

C Галактоземія

D Цистинурія

E Гістидинемія

87

У людей, які тривалий час перебували у стані гіподинамії, після фізичного

навантаження виникають інтенсивні болі в м'язах. Яка найбільш вірогідна причина

цього?

A *Накопичення в м'язах молочної кислоти

B Посилений розпад м'язових білків

C Накопичення креатиніну в м'язах

D Зменшення вмісту ліпідів в м'язах

E Підвищення вмісту АДФ в м'язах

88

У чоловіка, який тривалий час не вживав з їжею жирів, але отримував достатню

кількість вуглеводів і білків, виявлено дерматит, погане загоювання ран, погіршення

зору. Яка можлива причина порушення обміну речовин?

A *Нестача лінолевої кислоти, вітамінів А, Д, Е, К

B Нестача пальмітинової кислоти

C Нестача вітамінів РР, Н

D Низька калорійність дієти

E Нестача олеїнової кислоти

89

Жінка 33 років страждає на гепатоцеребральну дистрофію (хвороба Вільсона). В крові

знижений вміст церулоплазміну. В сечі різко підвищений вміст амінокислот. Ці зміни

в першу чергу обумовлені посиленням процесу:

A *Комплексоутворення амінокислот з міддю

B Синтезу сечовини

C Переамінування амінокислот

D Разпаду тканинних білків

E Глюконеогенезу

90

У чоловіка 32 років діагностована гостра променева хвороба. Лабораторно

встановлено різке зниження рівня серотоніну в тромбоцитах. Найбільш вірогідною

причиною зниження тромбоцитарного серотоніну є порушення процесу

декарбоксилювання:

A *5-окситриптофану

B Серину

C Тирозину

D Піровиноградної кислоти

E Гістидину

91

Экспериментальному животному давали избыточное количество глюкозы, меченой

по углероду, в течение недели. В каком соединении можно обнаружить метку?

A *Пальмитиновой кислоте

B Метионине

C Витамине А

D Холине

E Арахидоновой кислоте

92

У ребенка 3 лет после перенесенной тяжелой вирусной инфекции отмечается

повторяющаяся рвота, потеря сознания, судороги. При исследовании крови больного

выявлена гипераммониемия. С чем может быть связано изменение биохимических

показателей крови у данного ребенка?

A *С нарушением обезвреживания аммиака в орнитиновом цикле

B С активацией процессов декарбоксилирования аминокислот

C С нарушением обезвреживания биогенных аминов

D С усилением гниения белков в кишечнике

E С угнетением активности ферментов трансаминирования

93

У больного с частыми кровотечениями из внутренних органов и слизистых оболочек

выявлены пролин и лизин в составе коллагеновых волокон. Из-за отсутствия какого

витамина нарушено их гидроксилирование?

A *Витамина С

B Витамина К

C Витамина А

D Тиамина

E Витамина Е

94

Хвора 36-ти років страждає на колагеноз. Збільшення вмісту якого метаболіту

найбільш вірогідно буде встановлено у сечі?

A *Оксипроліну

B Iндикану

C Креатиніну

D Сечовини

E Уробіліногену

95

Альбіноси погано переносять вплив сонця - загар не розвивається, а з'являються

опіки. Порушення метаболізму якої амінокислоти лежить в основі цього явища?

A *Фенілаланіну

B Метіоніну

C Триптофану

D Глутамінової

E Гістидину

96

Хворі на алкоголізм отримують основну масу калорій із спиртними напоями. У них

може виникнути характерна недостатність тіаміну (синдром Верніке-Корсакова), при

якій спостерігаються порушення функцій нервової системи, психози, втрата пам'яті.

Зі зниженням активності якого ферменту пов'язаний цей процес?

A *Піруватдегідрогеназа

B Алкогольдегідрогеназа

C Трансаміназа

D Альдолаза

E Гексокіназа

97

У крові пацієнта вміст глюкози натщесерце був 5,65 ммоль/л, через 1 годину після

цукрового навантаження становив 8,55 ммоль/л, а через 2 години - 4,95 ммоль/л. Такі

показники характерні для:

A *Здорової людини

B Хворого з прихованим цукровим діабетом

C Хворого з інсулінозалежним цукровим діабетом

D Хворого з інсулінонезалежним цукровим діабетом

E Хворого з тиреотоксикозом

98

Пацієнт звернувся до клініки зі скаргами на загальну слабість, ниючі болі в животі,

поганий апетит, з підозрою на жовтяницю. У сироватці крові знайдено 77,3 мкмоль/л

загального білірубіну і 70,76 мкмоль/л кон'югованого білірубіну. Який найбільш

імовірний вид жовтяниці?

A *Механічна жовтяниця

B Гострий гепатит

C Цироз печінки

D Обтураційна жовтяниця

E Гемолітична жовтяниця

99

У пацієнта цироз печінки. Дослідження якої з перелічених речовин, що екскретуються

з сечею, може характеризувати стан антитоксичної функції печінки?

A *Гіпурової кислоти

B Амонійних солей

C Креатиніну

D Сечової кислоти

E Амінокислот

100

Вітамін А у комплексі зі специфічними циторецепторами проникає через ядерні

мембрани, індукує процеси транскрипції, що стимулює ріст та диференціювання

клітин. Ця біологічна функція реалізується наступною формою вітаміну А:

A *Транс-ретиноєва кислота

B Транс-ретиналь

C Цис-ретиналь

D Ретинол

E Каротин

101

Продуктами гідролізу та модифікації деяких білків є біологічно активні

речовини-гормони. Вкажіть, з якого із приведених білків в гіпофізі утворюються

ліпотропін, кортикотропін, меланотропін та ендорфіни?

A * Проопіомеланокортин (ПОМК)

B Нейроальбумін

C Нейростромін

D Нейроглобулін

E Тиреоглобулін

102

При хворобі Іценко-Кушинга (гіперфункція кори наднирників з підвищеною продукцією

кортикостероїдів) виникає гіперглікемія. Який процес при цьому стимулюється?

A * Глюконеогенез

B Фосфороліз глікогену

C Цикл Кребса

D Пентозофосфатний шлях окислення глюкози

E Гліколіз

103

У хворих з непрохідністью жовчевивідних шляхів пригнічується зсідання крові,

виникають кровотечі, що є наслідком недостатнього засвоєння вітаміну:

A

B А

C D

D Е

E С

104

У больного принимающего антикоагулянты непрямого действия выявлено снижение

уровня протромбина с 0,15г/л до 0,05г/л, который принимает участие во второй фазе

свертывания крови – образовании тромбина. Это произошло в результате:

A * Недостатка витамина К

B Недостатка витамина В12

C Недостатка витамина С

D Снижении концентрации Са++

E Снижении количества глобулина крови

105

У хворого виявлено зниження рН крові та вмісту бікарбонатних іонів (падіння лужного

резерву крові), зростання вмісту молочної, піровиноградної кислот в крові та сечі.

Який тип порушення кислотно-основної рівноваги спостерігається?

A *Метаболічний ацидоз

B Респіраторний ацидоз

C Метаболічний алкалоз

D Респіраторний алкалоз

E Дихальний алкалоз

106

У новонародженої дитини у шлунку відбувається “згурджування” молока, тобто

перетворення розчинних білків молока казеїнів у нерозчинні – параказеїни за участю

іонів кальцію і ферменту. Який фермент приймає участь у цьому процесі ?

A *Ренін

B Пепсин

C Гастрин

D Секретин

E Ліпаза

107

Після ремонту автомобіля в гаражному приміщенні водій потрапив в лікарню з

симптомами отруєння вихлопними газами. Концентрація якого гемоглобіну в крові

буде підвищена?

A *Карбоксигемоглобіну

B Метгемоглобіну

C Карбгемоглобіну

D Оксигемоглобіну

E Глюкозильованного гемоглобину

108

У больного в крови увеличена концентрация пирувата, значительное количество

экскретируется с мочой. Какой авитаминоз наблюдается у больного?

A *Авитаминоз В1

B Авитаминоз Е

C Авитаминоз В3

D Авитаминоз В6

E Авитаминоз В2

109

Больному, страдающему тромбоэмболической болезнью, назначен искусственный

антикоагулянт пелентан. Антагонистом какого витамина является это соединение?

A *Витамина К

B Витамина Е

C Витамина А

D Витамина Д

E Витамина С

110

Для повышения результатов спортсмену рекомендовали применять препарат,

содержащий карнитин. Какой процесс в наибольшей степени активизируется

карнитином?

A *Транспорт жирных кислот в митохондрии

B Синтез стероидных гормонов

C Синтез кетоновых тел

D Синтез липидов

E Тканевое дыхание

111

У больного наблюдается гемералопия (куриная слепота). Какое из перечисленных

веществ будет обладать лечебным действием?

A *Каротин

B Кератин

C Креатин

D Карнитин

E Карнозин

112

Больной жалуется на общую слабость и кровоточивость десен. Недостаток какого

витамина может быть причиной такого состояния?

A *Витамина С

B Витамина Е

C Витамина А

D Витамина Н

E Витамина Д

113

Пациентке с высокой степенью ожирения в качестве пищевой добавки рекомендован

карнитин для улучшения "сжигания" жира. Какое непосредственное участие

принимает карнитин в процессе окисления жиров?

A *Транспорт ВЖК из цитозоля в митохондрию

B Транспорт ВЖК из жировых депо в ткани

C Участвует в одной из реакций $\beta$-окисления

D Активация ВЖК

E Активация внутриклеточного липолиза

114

Цианіди є надзвичайно потужними клітинними отрутами, які при надходженні в

організм людини можуть спричинити смерть. Блокування якого ферменту тканинного

дихання лежить в основі такої їх дії:

A *Цитохромоксидази

B Ферохелатази

C Каталази

D Гемоглобінредуктази

E Глюкозо-6-фосфатдегідрогенази

115

У хворого 37 років на фоні тривалого застосування антибіотиків спостерігається

підвищена кровоточивість при невеликих пошкодженнях. У крові – зниження

активності факторів згортання крові ІІ, VII, X, подовження часу згортання крові.

Недостатністю якого вітаміну обумовлені зазначені зміни?

A *Вітамін К

B Вітамін А

C Вітамін С

D Вітамін D

E Вітамін Е

116

У хворого 43 років спостерігається хронічний атрофічний гастрит, мегалобластна

злоякісна гіперхромна анемія. Підвищується виділення метилмалонової кислоти з

сечею. Недостатністю якого вітаміну обумовлене виникнення зазначеного

симптомокомплексу?

A *Вітамін В12

B Вітамін В2

C Вітамін В3

D Вітамін В5

E Вітамін В1

117

Внаслідок тривалого голодування в організмі людини швидко зникають резерви

вуглеводів. Який з процесів метаболізму поновлює вміст глюкози в крові?

A * Глюконеогенез

B Анаеробний гліколіз

C Аеробний гліколіз

D Глікогеноліз

E Пентоофосфатний шлях

118

У хворого гострий панкреатит. Які препарати повинен призначити лікар, щоб уникнути

аутолізу підшлункової залози?

A * Інгибітори протеаз

B Активатори протеаз

C Трипсин

D Хімотрипсин

E Амілазу

119

Під час харчування новонародженої дитини молоком матері з`явилися блювання,

метеорізм, пронос. Про спадкову недостатність якого ферменту слід думати?

A * Лактази

B Мальтази

C Ізомерази

D Оліго-1,6-глюкозидази

E Пепсину

120

У новонародженого фізіологічна жовтяниця. Рівень вільного білірубіну в крові значно

перевищує норму. Нестачею якого ферменту це обумовлено?

A *УДФ-глюкуронілтрансферази

B Трансамінази

C Ксантиноксидази

D Аденозиндезамінази

E Гем-оксигенази

121

У юнака 19 років явні ознаки депігментації шкіри, обумовленої порушенням синтезу

меланіну. Вкажіть порушенням обміну якої амінокислоти це викликано?

A *Тирозина.

B Триптофана.

C Гистидина.

D Проліна.

E Гліцина.

122

Для лікування жовтяниць показано призначення барбітуратів, які індукують синтез

УДФ-глюкуронілтрансферази. Лікувальний ефект при цьому обумовлений

утворенням:

A *Прямого (кон'югованого) білірубіна.

B Непрямого (некон'юговано) білірубіна.

C Білівердина.

D Протопорфирина.

E Гема.

123

У юнака 20 років діагностовано спадковий дефіцит УДФ-глюкуронілтрансферази.

Підвищення якого показника крові підтверджує діагноз?

A *Непрямого (некон'югованого) білірубіну

B Прямого (кон'югованого) білірубіну

C Уробіліну

D Стеркобіліногену

E Тваринного індикану

124

Для запобігання післяопераційної кровотечі 6 - річній дитині рекомендовано приймати

вікасол, який є синтетичним аналогом вітаміну К. Вкажіть, які посттрансляційні зміні

факторів згортання крові активується під впливом вікасолу.

A *Карбоксилювання глутамінової кислоти

B Фосфорилювання радикалів серину

C Частковий протеоліз

D Полімеризація

E Глікозилювання

125

60-літній чоловік звернувся до лікаря після появи болю в грудній клітці.В сироватці

крові виявлено значне зростання активності ферментів: креатинфосфокінази та її

МВ-ізоформи, аспартатамінотрансферази. Про розвиток патологічного процесу в якій

тканині свідчать ці зміни?

A *В серцевому м(язі.

B В тканині легень.

C В скелетних м(язах.

D В тканині печінки.

E В гладеньких м(язах.

126

У хворого на цукровий діабет після введення інсуліну настала втрата свідомості,

спостерігаються судоми. Який результат дав біохімічний аналіз крові на вміст цукру?

A *1,5 ммоль/л

B 3,3 ммоль/л

C 8 ммоль/л

D 10 ммоль/л

E 5,5 ммоль/л

127

В ендокринологічному відділенні з діагнозом цукровий діабет лікується жінка 40 років

зі скаргами на спрагу, підвищений апетит. Які патологічні компоненти виявлені при

лабораторному дослідженні сечі пацієнтки?

A *Глюкоза, кетонові тіла

B Білок, амінокислоти

C Білок, креатин

D Білірубін, уробілін

E Кров

128

У хворого спостерігаються часті кровотечі з внутрішніх органів, слизових оболонок.

Аналіз виявив недостатність гідрооксипроліну та гідроксилізину в складі колагенових

волокон. Через нестачу якого вітаміну порушено в організмі пацієнта процеси

гідроксилювання названих амінокислот?

A

B А

C Н

D К

E РР

129

У хлопчика 4 років після перенесеного важкого вірусного гепатиту спостерігається

блювання, втрати свідомості, судоми. У крові - гіперамоніємія. Порушення якого

біохімічного процесу викликало подібний патологічний стан хворого?

A *Порушення знешкодження аміаку в печінці.

B Порушення знешкодження біогенних амінів.

C Посилення гниття білків у кишечнику.

D Активація декарбоксилування амінокислот.

E Пригнічення ферментів транс амінування.

130

Травма мозга вызвала повышенное образование аммиака. Какая аминокислота

участвует в удалении аммиака из этой ткани?

A *Глутаминовая

B Тирозин

C валин

D Триптофан

E Лизин

131

Педиатр при осмотре ребенка отметил отставание в физическом и умственном

развитии. В анализе мочи было резко повышено содержание кетокислоты, дающей

качественную цветную реакцию с хлорным железом. Какое нарушение обмена

веществ было обнаружено?

A * Фенилкетонурия

B Алкаптонурия

C Тирозинемия

D Цистинурия

E Альбинизм

132

У больного, страдающего анемией, в эритроцитах увеличилось содержание

протопорфирина ІХ. Недостаток какого минерального элемента привел к данной

патологии?

A * Железа

B Фосфора

C Магния

D Калия

E Натрия

133

При осмотре ребенка в возрасте 11-ти месяцев педиатр обнаружил искривление

костей нижних конечностей и задержку минерализации костей черепа. Недостаток

какого витамина приводит к данной патологии?

A * Холекальциферола

B Тиамина

C Пантотеновой кислоты

D Биофлавоноидов

E Рибофлавина

134

У больного хроническим гепатитом выявлено значительное снижение синтеза и

секреции желчных кислот. Какой процесс наиболее нарушен

в кишечнике у этого больного?

A * Эмульгирование жиров

B Переваривание белков

C Переваривание углеводов

D Всасывание глицерина

E Всасывание аминокислот

135

После лечения воспалительного процесса антибиотиками у больного нарушилось

свертывание крови вследствие поражения микрофлоры кишечника. Недостаток

какого витамина наблюдается у больного?

A * К

B В1

C Д

D Р

E С

136

У больного в крови повышено содержание мочевой кислоты, что клинически

проявляется болевым синдромом вследствие отложения уратов в суставах. В

результате какого процесса образуется эта кислота?

A * Распада пуринових нуклеотидов

B Распада пиримидиновых нуклеотидов

C Катаболизма гема

D Расщепления белков

E Реутилизации пуриновых оснований

137

При изучении свойств фермента к системе фермент-субстрат было добавлено

неизвестное вещество. В результате константа Михаэлиса увеличилась в 2 раза.

Какое явление имело место?

A *Конкурентное ингибирование

B Неконкурентное ингибирование

C Бесконкурентное ингибирование

D Аллостерическая активация

E Необратимое ингибирование

138

У больного в результате неполноценного питания паявилась диарея, деменция и

дерматит. Недостатком какого витамина вызвано данное состояние?

A *Витамина РР

B Витамина В1

C Витамина В2

D Витамина С

E Витамина В12

139

У пациента при полноценном питании развилась гиперхромная

(мегалобластическая) анемия. Накануне он перенес операцию по резекции желудка.

Какая причина анемии?

A *Недостаток фактора Касла

B Недостаток витамина С в пище

C Недостаток витамина РР в пище

D Недостаток белка в пище

E Недостаток фолиевой кислоты в пище

140

В ходе катаболизма гистидина образуется биогенный амин, обладающий мощным

сосудорасширяющим действием. Назовите его:

A *Гистамин

B Серотонин

C ДОФА

D Норадреналин

E Дофамин

141

При утилизации арахидоновой кислоты по циклооксигеназному пути образуются

биологически активные вещества. Укажите их.

A *Простагландины.

B Тироксин.

C Биогенные амины.

D Соматомедины.

E Инсулиноподобные факторы роста.

142

При беге на короткие дистанции у нетренированного человека возникает мышечная

гипоксия. К накоплению какого метаболита в мышцах это приводит?

A *Лактата

B Кетоновых тел

C Ацетил-KoA

D Глюкозо-6-фосфата

E Оксалоацетата

143

В цитоплазме миоцитов растворено большое количество метаболитов окисления

глюкозы. Назовите один из них, непосредственно превращающийся в лактат.

A *Пируват.

B Оксалоацетат.

C Глицерофосфат.

D Глюкозо-6-фосфат.

E Фруктозо-6-фосфат.

144

При эмоциональном стрессе в адипоцитах активируется гормончувствительная

триглицеридлипаза. Какой

вторичный посредник участвует в этом процессе.

A *цАМФ.

B цГМФ.

C АМФ.

D Диацилглицерола.

E Ионов Са2+.

145

У больного диагностирована алкаптонурия. Укажите фермент, дефект которого

является причиной этой патологии.

A *Оксидаза гомогентизиновой кислоты.

B Фенилаланингидроксилаза.

C Глутаматдегидрогеназа.

D Пируватдегидрогеназа.

E ДОФА-декарбоксилаза.

146

При хронической передозировке глюкокортикоидов у больного развивается

гипергликемия. Назовите процесс углеводного обмена, за счет которого

увеличивается концентрация глюкозы:

A *Глюконеогенез

B Гликогенолиз

C Аэробный гликолиз

D Пентозофосфатный цикл

E Гликогенез

147

При укусе ядовитой змеи у человека может развиться гемолитическая желтуха.

Укажите показатель плазмы крови, который возрастает у пострадавшего в первую

очередь.

A *Билирубин непрямой (ноконъюгированный).

B Билирубин прямой (конъюгированный).

C Мочевая кислота.

D Мочевина.

E Свободные аминокислоты.

148

При беге на длинные дистанции скелетная мускулатура тренированного человека

использует глюкозу с целью получения энергии АТФ для мышечного сокращения.

Укажите основной процесс утилизации глюкозы в этих условиях.

A *Аэробный гликолиз.

B Анаэробный гликолиз.

C Гликогенолиз.

D Глюконеогенез.

E Гликогенез.

149

У клініку госпіталізовано хворого з діагнозом карциноїду кишечника. Аналіз виявив

підвищена продукцію серотоніну. Відомо, що ця речовина утворюється з

амінокислоти триптофану. Який біохімічний механізм лежить в основі данного

процесу:

A *Декарбоксилювання

B Дезамінування

C Мікросомальне окислення

D Трансамінування

E Утворення парних сполук

150

При обстеженні чоловіка 45 років,який перебуває довгий час на вегетеріанській

рослинній дієті, виявлено негативний азотистий баланс. Яка особливість раціону

стала причиною цього?

A *Недостатня кількість білків

B Недостатня кількість жирів

C Надмірна кількість води

D Надмірна кількість вуглеводів

E Недостатня кількість вітамінів

151

При повторній дії ультрафіолетових променів шкіра темнішає внаслідок синтезу в ній

меланіну, що захищає клітини від пошкодження. Основним механізмом включення

цього захисту є:

A * Активація тирозинази

B Пригнічення тирозинази

C Активація оксидази гомогентизинової кислоти

D Пригнічення оксидази гомогентизинової кислоти

E Пригнічення фенілаланінгідроксилази

152

У людей, після тривалого фізичного навантаження виникають інтенсивні болі в м'язах.

Що може бути найбільш вірогідною причиною цього?

A * Нагромадження в м'язах молочної кислоти

B Посилений розпад м'язевих білків

C Нагромадження креатиніну в м'язах

D Підвищена збудливість в м'язах

E Підивщення вмісту АДФ в м'язах

153

Внаслідок дефіциту вітаміну В1 порушується окисне декарбоксилювання

альфа-кетоглутарової кислоти. Синтез якого з наведених коферментів порушується

при цьому?

A *Тіамінпірофосфату (ТПФ)

B Нікотинамідаденіндинуклеотид (НАД)

C Флавінаденіндинуклеотид (ФАД)

D Ліпоєвої кислоти (ЛК)

E Коензиму А

154

При аналізі сечі 3-х місячної дитини виявлено підвищену кількість гомогентизинової

кислоти, сеча при стоянні на повітрі набуває темного забарвлення. Для якого з

нижчеперерахованих захворювань характерні описані зміни?

A *Алкаптонурія

B Фенілкетонурія

C Альбінізм

D Аміноацидурія

E Цистинурія

155

У крові дитини виявлено високий вміст галактози, концентрація глюкози понижена.

Спостерігається катаракта, розумова відсталість, розвивається жирове

переродження печінки. Яке захворювання має місце?

A *Галактоземія

B Цукровий діабет

C Лактоземія

D Стероїдний діабет

E Фруктоземія

156

За клінічними показами хворому призначено піридоксальфосфат. Для корекції яких

процесів рекомендований цей препарат?

A *Трансамінування і декарбоксилювання амінокислот

B Окисного декарбоксилювання кетокислот

C Дезамінування пуринових нуклеотидів

D Синтезу пуринових і піримідинових основ

E Синтезу білка

157

У жінки 40 років хвороба Іценко-Кушинга - стероїдний діабет. При біохімічному

обстеженні: гіперглікемія, гіпохлоремія. Який з перерахованих нижче процесів

активується в першу чергу?

A *Глюконеогенез

B Глікогеноліз

C Реабсорбція глюкози

D Транспорт глюкози в клітину

E Гліколіз

158

При спадковій оратацидурії виділення оротової кислоти в багато разів перевищує

норму. Синтез яких речовин буде порушений при цій патології?

A *Піримідинових нуклеотидів

B Пуринових нуклеотидів

C Біогенних амінів

D Сечової кислоти

E Сечовини

159

У 2-річної дитини кишечний дисбактеріоз, на фоні якого появився геморагічний

синдром. Найбільш імовірною причиною геморагій у цієї дитини є:

A *Нестача вітаміну К

B Активація тромбопластину тканин

C Гіповітаміноз РР

D Дефіцит фібриногену

E Гіпокальциемія

160

У дитини, яка народилася 2 дні тому, спостерігається жовте забарвлення шкіри та

слизових оболонок. Причиною такого стану є тимчасова нестача ферменту:

A *УДФ- глюкуронілтрансферази

B Сульфотрансферази

C Гемсинтетази

D Гемоксигенази

E Білівердинредуктази

161

В медичній практиці для профілактики алкоголізму широко використовують тетурам,

який є інгібітором альдегіддегідрогенази. Підвищення в крові якого метаболіту

викликає відвернення до алкоголю:

A * Ацетальдегіду

B Етанолу

C Малонового альдегіду

D Пропіонового альдегіду

E Метанолу

162

До лікарні потрапив чоловік 40 років, у якого був поставлений діагноз - хронічний

гастрит. Порушення перетравлення в шлунку яких нутрєнтів є характерною ознакою

цієї патології?

A *білків

B фосфоліпідів

C крохмалю

D лактози

E тригліцеридів

163

До клініки потрапила дитина, 1 рік, з ознаками ураження м'язів. Після обстеження

виявлений дефіцит карнитину у м'язах. Біохімічною основою цієї патології є

порушення процесу:

A *транспорту жирних кислот в мітохондрії

B регуляції рівня Ca2+ в мітохондріях

C субстратного фосфорилювання

D утилізації молочної кислоти

E синтезу актину та міозину

164

У ребенка при очередном обследовании выявлено прекращение минерализации

костей. Недостаток какого витамина мог послужить этому причиной?

A * Кальциферола

B Рибофлавина

C Токоферола

D Фолиевой кислоты

E Кобаламина

165

У хворої дитини при аналізі крові встановлено гіперліпопротеїнемію, що передалась

по спадковості. Генетичний дефект синтезу якого ферменту обумовлює це явище?

A *Ліпопротеїнліпаза

B Глікозидаза

C Протеїназа

D Гемсинтетаза

E Фенілаланінгідроксилаза

166

У хворого різко підвищилася кровоточивість ясен. Які вітаміни слід призначити цьому

пацієнту?

A *С, К

B $В_1$, $В_2$

C А, Е

D РР, $В_12$

E Біотин, пантотенову кислоту

167

У пацієнта з тривалим епілептичним нападом у вогнищі збудження внаслідок розпаду

біогенних амінів постійно утворюється аміак, знешкодження якого в головному мозку

відбувається за участю:

A *Глутамінової кислоти

B Сечової кислоти

C Аміномасляної кислоти

D Серину

E Ліпоєвої кислоти

168

Внаслідок пострансляційних змін деяких білків, що приймають участь в зсіданні крові,

зокрема протромбіну, вони набувають здатності зв”язувати кальцій. В цьому процесі

бере участь вітамін:

A

B С

C А

D В1

E В2

169

У людини почуття страху викликається синтезом у лімбічній системі мозку

диоксифенілаланіну (ДОФА). З якої речовини йде його синтез?

A Тирозина

B Глутамінової кислоти

C Триптофана

D Лізина

E 5-оксітриптофана

170

При обстеженні пацієнта виявлено збільшення кількості пірувату в крові і зниження

активності транскетолази в еритроцитах. Про нестачу, якого вітаміну можна судити за

даними біохімічними показниками?

A *Тіаміну

B Ретинолу

C Токоферолу

D Біотину

E Піридоксину

171

У хворого, який тривалий час страждає хронічним ентероколітом, після вживання

молока появилися метеоризм, діарея, коліки. З нестачею, якого ферменту в

кишечнику це пов’язано?

A *Лактази

B Сахарази

C Мальтази

D Амілази

E Глікогенсинтази

172

Хворому з метою попередження жирової дистрофії печінки лікар призначив

ліпотропний препарат донор метильних груп. Це вірогідно:

A * S-Аденозилметіонін

B Холестерин

C Білірубін

D Валін

E Глюкоза

173

В крові пацієнта вміст глюкози натщесерце 5,6 ммоль/л, через 1 год після цукрового

навантаження - 13,8 ммоль/л, а через 3 години - 9,2 ммоль/л. Такі показники вірогідні

для:

A * Прихованої форми цукрового діабету

B Здорової людини

C Тиреотоксикозу

D Хвороби Іценко-Кушінга

E Акромегалії

174

У хворого з діагнозом хвороба Іценко-Кушинга (гіперпродукція кори наднирників) в

крові визначено підвищену концентрацію глюкози, кетонових тіл, натрію. Який

біохімічний механізм є провідним у виникненні гіперглікемії?

A *Глюконеогенез

B Глікогенез

C Глікогеноліз

D Гліколіз

E Аеробний гліколіз

175

При цукровому діабеті внаслідок активації процесів окислення жирних кислот виникає

кетоз. До яких порушень кислотно-лужної рівноваги може привести надмірне

накопичення кетонових тїл в крові?

A *Метаболічний ацидоз

B Метаболічний алкалоз

C Зміни не відбуваються

D Дихальний ацидоз

E Дихальний алкалоз

176

Надмірне споживання вуглеводів (600 г на добу), що перевищує енергетичні потреби у

людини 28 років буде супроводжуватися активацією:

A *Ліпогенезу

B Ліполізу

C Гліколізу

D Глюконеогенезу

E (-окисленню жирних кислот

177

Для профілактики атеросклерозу, ішемічної хвороби серця та порушень мозкового

кровообігу людина повинна одержувати 2-6 г незамінних поліненасичених жирних

кислот. Ці кислоти необхідні для синтезу:

A *Простагладинів

B Жовчних кислот

C Стероїдів

D Вітамінів групи D

E Нейромедіаторів

178

Депресії, емоційні розлади є наслідком нестачі у головному мозку норадреналіну,

серотоніну та інших біогенних амінів. Збільшення їх вмісту у синапсах можна досягти

за рахунок антидепресантів, які гальмують фермент:

A *Моноамінооксидазу

B Диамінооксидазу

C Оксидазу L-амінокислот

D Оксидазу Д-амінокислот

E Фенілаланін-4-монооксигеназу

179

В плазмі крові здорової людини знаходиться декілька десятків білків. При захворюванні

організму з`являються нові білки, зокрема “білок гострої фази”. Таким білком є:

A *С-реактивний білок

B Протромбін

C Фібриноген

D ІмуноглобулінG

E Імуноглобулін А

180

Дитина 3 років із симптомами стоматиту, гінгівіту, дерматиту відкритих ділянок шкіри

була госпіталізована. При обстеженні встановлено спадкове порушення транспорту

нейтральних амінокислот у кишечнику. Нестачею якого вітаміну будуть зумовлені

дані симптоми?

A *Ніацину

B Пантотенової кислоти

C Вітаміну А

D Кобаламіну

E Біотину

181

При тестуванні на гіперчутливість пацієнту під шкіру ввлели алерген, після чого

спостерігалось почервоніння, набряк, біль внаслідок дії гістаміну. В результаті якого

перетворення амінокислоти гістидину утворюється цей біогенний амін?

A *Декарбоксилювання

B Метилювання

C Фосфорилювання

D Ізомерізації

E Дезамінування

182

Хворому з підозрою на діагноз “прогресуюча м?язова дістрофія” був зроблен аналіз

сечі. Яка сполука у сечі підтверджує діагноз даного пацієнта?

A *Креатин

B Колаген

C Порфирін

D Міоглобін

E Кальмодулін

183

До лікаря звернувся пацієнт зі скаргами на головокружіння, погіршення пам’яті,

періодичні судоми. Встановлено, що причиною таких змін є продукт

декарбоксилювання глутамінової кислоти. Назвіть його:

A *ГАМК

B ПАЛФ

C ТДФ

D АТФ

E ТГФК

184

Спортсмену необхідно підвищити спортивні результати. Для цього йому

рекомендовано вживати препарат, який містить карнітін. Який процес в найбільшому

ступені активується цією сполукою?

A Транспорт жирних кислот;

B Транспорт амінокислот;

C Транспорт іонів кальція;

D Транспорт глюкози;

E Транспорт вітаміну К;

185

При обстежені дитини лікар виявив ознаки рахіту. Нестача якої сполуки в організмі

дитини сприяє розвитку цього захворювання?

A *1,25 [ОН] - дигідроксіхолекальциферолу

B Біотина

C Токоферолу

D Нафтахінону

E Ретинолу

186

При лабораторному дослідженні дитини виявлено підвищений вміст у крові та сечі

лейцину, валіну, ізолейцину та їх кетопохідних. Сеча мала характерний запах

кленового сиропу. Недостатність якого ферменту характерно для цього

захворювання?

A * Дегідрогеназа розгалужених амінокислот

B Амінотрансфераза

C Глюкозо-6-фосфатаза

D Фосфофруктокіназа

E Фосфофруктомутаза

187

Дитина 9-ми місяців харчується синтетичними сумішами, не збалансованими за

вмістом вітаміну В6. У дитини спостерігається пелагроподібний дерматит, судоми,

анемія. Розвиток судом може бути пов(язаний з дефіцитом утворення:

A * ГАМК

B Гістаміна

C Серотоніна

D ДОФА

E Дофаміна

188

Встановлено, що деякі сполуки, наприклад, токсини грибів та деякі антибіотики,

можуть пригнічувати активність РНК-полімерази. Порушення якого процесу

відбувається у клітині у випадку пригнічування даного ферменту?

A *Транскрипції

B Процесінгу

C Реплікації

D Трансляції

E Репарації

189

Інозитолтрифосфати в тканинах організму утворюються в результаті гідролізу

фосфатидилінозитолдифосфатів і відіграють роль вторинних посередників

(месенджерів) в механізмі дії гормонів. Їх дія в клітині направлена на:

A *Вивільнення іонів кальцію з клітинних депо

B Активацію аденілатциклази

C Активацію протеїнкінази А

D Гальмування фосфодіестерази

E Гальмування протеїнкінази С

190

Після відновлення кровообігу в ушкодженій тканині припиняється накопичення

лактату та зменшується швидкість споживання глюкози. Активацією якого процесу

зумовлені ці метаболічні здвиги?

A *Аеробного гліколізу

B Анаеробного гліколізу

C Ліполізу

D Глюконеогенезу

E Біосинтезу глікогену

191

Під час голодування м’язові білки розпадаються до вільних амінокислот. В який

процес найбільш вирогідніше будуть втягуватися ці сполуки за таких умовах?

A *Глюконеогенез у печінці

B Глюконеогенез у м’язах

C Синтез вищих жирних кислот

D Глікогеноліз

E Декарбоксилування

192

До клініки потрапила дитина 1-го року з ознаками ураження м’язів кінцівок та тулуба.

Після обстеження виявлений дефіцит карнітину в м’язах. Біохімічною основою цієї

патології є порушення процесу:

A *Транспорту жирних кислот у мітохондрії

B Регуляції рівня Ca2+ в мітохондріях

C Субстратного фосфорилювання

D Утилізації молочної кислоти

E Окисного фосфорилювання

193

Після оперативного видалення частини шлунка у хворого Д. порушилось

всмоктування вітаміну В12, він виводиться з калом. Розвинулась анемія. Який фактор

необхідний для всмоктування цього вітаміну?

A * Гастромукопротеїн

B Гастрин

C Соляна кислота

D Пепсин

E Фолієва кислота

194

Після тривалого фізичного навантаження під час заняття з фізичної культури у

студентів розвинулась м”язова крепатура. Причиною її виникнення стало накопичення

у скелетних м”язах молочної кислоти. Вона утворилась після активації в організмі

студентів:

A Гліколіза.

B Глюконеогенезу.

C Пентозофосфатного циклу.

D Ліполізу.

E Глікогенезу.

195

У новонародженого спостерігається диспепсія після годування молоком. При заміні

молока розчином глюкози симптоми диспепсії зникають. Недостатня активність якого

фермента спостерігається у новонародженого швидше за все?

A Лактаза

B Сахараза

C Мальтаза

D Амілаза

E Ізомальтаза

196

У больных, страдающих тяжелой формой диабета и не получающих инсулин,

наблюдается метаболический ацидоз. Повышение концентрации каких метаболитов

это обусловливает?

A * Кетоновые тела

B Жирные кислоты.

C Ненасыщенные жирные кислоты.

D Триацилглицеролы.

E Холестерол.

197

У 4-річної дитини з спадковим ураженням нирок спостерігаються ознаки рахіту,

концентрація вітаміну Д в крові знаходиться у межах норми. Що із наступного є

найвірогіднішою причиною розвитку рахіту:

A * порушення синтезу кальцитріолу

B підвищена екскреція кальцію із організму

C гіперфункція паращитоподібних залоз

D гіпофункція паращитоподібних залоз

E недостатність в їжі кальцію

198

В больницу поступил ребенок 6 лет. При обследовании было выявлено, что ребенок

не может фиксировать взгляд, не следит за игрушками, на глазном дне отмечается

симптом “вишневой косточки”. Лабораторные анализы показали, что в мозгу, печени

и селезенке - повышенный уровень ганглиозида гликометида. Какое наследственное

заболевание у ребенка?

A *Болезнь Тея -Сакса

B Болезнь Вильсона-Коновалова

C Синдром Шерешевского-Тернера

D Болезнь Нимана-Пика

E Болезнь Мак - Аргдля

199

У клінічній практиці застосовують для лікування туберкульозу препарат ізоніазид -

антивітамін, який здатний проникати у туберкульозну палочку. Туберкулостатичний

ефект обумовлений порушенням процесів реплікації, окисно-відновних реакцій

завдяки утворенню несправжнього коферменту з:

A *НАД

B ФАД

C ФМН

D ТДФ

E КоQ

200

У новонародженої дитини спостерігається зниження інтенсивності смоктання, часте

блювота, гіпотонія. У сечі та крові значно підвищена концентрація цитруліну. Який

метаболічний процес порушений?

A * Орнітиновий цикл

B ЦТК

C Гліколіз

D Глюконеогенез

E Цикл Корі

201

При обстеженні в клініці у чоловіка діагностували гостру променеву хворобу.

Лабораторно встановленно різке зниження серотонину в тромбоцитах. Порушення

метаболізму якої речовини є можливою причиною зниження тромбоцитарного

серотонину?

A *5-окситріптофана

B Тирозина

C Гістидина

D Фенілаланіна

E Серин

202

Харчовий раціон жінки 30 років, яка годує груддю, містить 1000 мг кальцію, 1300 мг

фосфору та 20 мг заліза на добу. Яким чином слід відкоригувати вміст мінеральних

речовин у цьому харчовому раціоні?

A * Збільшити вміст фосфору;

B Збільшити вміст кальцію;

C Зменшити вміст фтору;

D Збільшити вміст заліза;

E Зменшити вміст заліза.

203

У хворої дитини виявлена затримка розумового розвитку, збільшення печінки,

погіршення зору. Лікар пов’язує ці симптоми з дефіцитом в організмі дитини

галактозо-1-фосфатуридилтрансферази. Який патологічний процес спостерігається?

A * Галактоземія;

B Фруктоземія;

C Гіперглікемія;

D Гіпоглікемія;

E Гіперлактатацидемія.

204

У дитини спостерігається затримка фізичного та розумового розвитку, глибокі

порушення з боку сполучної тканини внутрішніх органів, у сечі виявлено

кератансульфати. Обмін яких речовин порушений:

A *Глікозаміногліканів

B Колагену

C Еластину

D Фібронектину

E Гіалуронової кислоти

205

Провідними симтомами первинного гіперпаратиреозу є остеопороз та ураження

нирок із розвитком сечокам'яної хвороби. Які речовини складають основу каменів при

цьому захворюванні?

A *Фосфат кальцію

B Сечова кислота

C Цистін

D Білірубін

E Холестерін

206

При дослідженні перетворення харчового барвника було встановлено, що

знешкодження цього ксенобіотика відбувається тільки в одну фазу – мікросомального

окислення. Назвіть компонент цієї фази.

A *Цитохром Р-450

B Цитохром в

C Цитохром с

D Цитохром а

E Цитохромоксидаза

207

У лікарню доставлений хворий з отруєнням інсектицидом - ротеноном. Яка ділянка

мітохондріального ланцюга переносу електронів блокується цією речовиною?

A *НАДН – коензим Q редуктаза

B Сукцинат - коензим Q редуктаза

C Коензим Q – цитохром с редуктаза

D Цитохром с оксидаза

E АТФ- синтетаза

208

У хворого геморагічний інсульт. Виявлено в крові підвищену концентрацію кінінів.

Лікар призначив хворому контрікал. Для гальмування якої протеїнази було зроблено

це призначення?

A *Калікреїну

B Пепсину

C Трипсину

D Хімотрипсину

E Колагенази

209

Хлопчик 5-ти місяців госпіталізований з приводу тонічних судом. Хворіє з народження.

При огляді волосся жорстке, нігті витончені та ламкі, шкіряні покриви бліді та сухі, в

біохімічному аналізі крові кальцій 1,5 ммоль/л, фосфор – 1,9 ммоль/л. З чим пов'язані

ці зміни?

A * Гіпопаратиреоз

B Гіперпаратиреоз

C Гіперальдостеронізм

D Гіпоальдостеронізм

E Гіпотиреоз

210

Хворий 49-ти років водій за професією скаржиться на нестерпні стискаючі болі за

грудиною, що “віддають” у ділянку шиї, які виникли 2 години тому. Стан важкий,

блідість, тони серця послаблені. Лабораторне обстеження показало високу

активність креатинкинази та ЛДГ_1. Для якого захворювання характерні подібні

зміни?

A * Гострий інфаркт міокарда

B Гострий панкреатит

C Стенокардія

D Жовчо-кам'яна хвороба

E Цукровий діабет

211

Плазмові фактори згортання крові зазнають посттрансляційної модифікації з участю

вітаміну К. Як кофактор, він потрібен у ферментній системі гама-карбоксилювання

білкових факторів коагуляції крові завдяки збільшенню спорідненості їх молекул з

іонами кальцію. Яка амінокислота карбоксилюється в цих білках?

A *Глутамінова

B Валін

C Серин

D Фенілаланін

E Аргінін

212

Фармакологічні ефекти антидепресантів пов'язані з блокуванням (інгібуванням) ними

ферменту, який каталізує розпад таких біогенних амінів, як норадреналін, серотонін в

мітохондріях нейронів головного мозку. Який фермент бере участь у цьому процесі?

A *Моноамінооксидаза

B Трансаміназа

C Декарбоксилаза

D Пептидаза

E Ліаза

213

Онкологічному хворому призначили препарат метотрексат, до якого з часом

клітини–мішені пухлини втратили чутливість. Експресія гену якого ферменту при

цьому змінюється?

A *Дегідрофолатредуктази

B Тимінази

C Дезамінази

D Фолатоксидази

E Фолатдекарбоксилази

214

Серед антиатеросклеротичних препаратів, що застосовуються з метою профілактики

та лікування атеросклерозу, є левостатин. Він діє шляхом:

A *Гальмування біосинтезу холестерину

B Пригнічене всмоктування холестерину в кишковику

C Активації метаболізму холестерину

D Стимулювання екскреції холестерину з організму

E Усіма наведеними шляхами

Крок 1. Загальна лікарська підготовка.

1.0 Біологія

1

Известно, что клеточный цикл включает в себя несколько следующих друг за другом

преобразований в клетке. На одном из этапов происходят процессы,

подготавливающие синтез ДНК. В какой период жизни клетки это происходит?

A * Пресинтетический

B Синтетический

C Собственно митоз

D Премитотический

E Постсинтетический

2

В клетке образовались максимально спирализованные хромосомы. Они

расположены по экватору соматической клетки. Какой фазе митоза это

соответствует:

A * Метафазе

B Телофазе

C Профазе

D Анафазе

E Прометафазе

3

В мышечной ткани происходит интенсивный аэробный процесс накопления энергии

в виде макроэргических связей АТФ. Этот процесс происходит при участии органелл:

A * Митохондрий

B Гладкой ЭПС

C Лизосом

D Шероховатой ЭПС

E Клеточного центра

4

Синтез белка состоит из нескольких стадий. На одной из них осуществляется синтез

и-РНК на одной из цепей участка молекулы ДНК. Как называется указанный процесс:

A * Транскрипция

B Репликация

C Элонгация

D Трансляция

E Терминация

5

При обследовании 2-х месячного мальчика педиатр обратил внимание, что плач

ребенка похож на кошачье мяуканье, отмечались микроцефалия и порок сердца.

Спомощью цитогенетического метода был установлен кариотип - 46 ХУ, 5р-. На

какой стадии митоза исследовали кариотип больного?

A * Метафаза

B Прометафаза

C Профаза

D Aнафаза

E Телофаза

6

В медико-генетическую консультацию обратилась женщина по поводу риска

заболевания гемофилией у своего сына. Ее муж страдает этим заболеванием с

рождения. Женщина и ее родители не традали этим заболеванием. Определите

вероятность рождения мальчика с гемофилией в данной семье.

A *равна 0%

B равна 100%

C 50\% мальчиков будут больными

D 25\% мальчиков будут больными

E 75 \% мальчиков будут больными

7

Мужчина, страдающий наследственной болезнью, женился на здоровой женщине. У

них было 5 детей: три девочки и два мальчика. Все девочки наследовали болезнь

отца. Какой тип наследования этого заболевания?

A * Доминантный, сцепленный с Х- хромосомой

B Аутосомно-рецессивный

C Аутосомно-доминантный

D Сцепленный с У-хромосомой

E Рецессивный, сцепленный с Х- хромосомой

8

К врачу-генетику обратился юноша 18 лет астенического телосложения: узкие плечи,

широкий таз, высокий рост, скудная растительность на лице. Выражена умственная

отсталость. Был поставлен предварительный диагноз: синдром Клайнфельтера.

Какой метод медицинской генетики позволит подтвердить данный диагноз?

A * Цитогенетический

B Генеалогический

C Близнецовый

D Дерматоглифика

E Популяционно-статистический

9

У 50-летней женщины был удален зуб. На месте удаления зуба регенерировала

новая ткань. Исходя из функции органелл клеток укажите наиболее активные из них

при восстановлении тканей:

A * Рибосомы

B Центросомы

C Постлизосомы

D Гладкая ЭПС

E Лизосомы

10

У життєвому циклі клітини і в процесі мітозу відбувається закономірна зміна кількості

спадкового матеріалу. На якому етапі кількість ДНК подвоюється?

A * Інтерфаза

B Профаза

C Метафаза

D Анафаза

E Телофаза

11

Поліпептид, синтезований в рибосомі, складається з 54 амінокислот. Яку кількість

кодонів мала і-РНК, що слугувала матрицею для даного синтезу?

A * 54

B 27

C 108

D 162

E 44

12

Мукополісахаридоз відноситься до хвороб накопичення. Через відсутність ферментів

порушується розщеплення полісахаридів. У хворих спостерігається підвищення

виділення їх з сечею і нагромадження. В яких органелах відбувається накопичення

мукополісахаридів?

A * Лізосоми

B Комплекс Гольджі

C Ендоплазматичний ретикулум

D Мітохондрії

E Клітинний центр

13

В наслідок порушення розходження хромосом при мейозі утворилися: яйцеклітина

тільки з 22 аутосомами і полярне тільце з 24 хромосомами. Який синдром можливий

у дитини при заплідненні такої яйцеклітини нормальним сперматозооном (22+Х)?

A *Синдром Шерешевського-Тернера

B Синдром Клайнфельтера

C Трисомія Х

D Синдром Дауна

E Синдром Едвардса

14

Відомо, що старіючі епітеліальні клітини відмирають. Процес перетравлення та

виділення рештків забезпечують органели:

A *Лізосоми

B Рибосоми

C Мітохондрії

D Клітинний центр

E Комплекс Гольджі

15

У людини встановлено попередній діагноз токсоплазмоз. Якій матеріал

використовано для діагностики цієї хвороби?

A *Кров

B Фекалії

C Сеча

D Дуодентальний вміст

E Харкотиння

16

У жінки народилася мертва дитина з багатьма вадами розвитку. Яке протозойне

захворювання могло спричинити внутрішньоутробну загибель плода.

A *Токсоплазмоз

B Амебіаз

C Малярія

D Лейшманіоз

E Лямбліоз

17

При мікроскопії зіскобу з переанальних складок виявлені безбарвні яйця, що мають

форму несиметричних овалів, розміром 50x23 мкм. Про який вид гельмінту йде мова?

A *Гострик

B Аскарида

C Кривоголовка

D Волосоголовець

E Карликовий ціп’як

18

У червоподібному відростку виявлено гельмінта білого кольору, завдовжки 40 мм з

тонким ниткоподібним переднім кінцем. У фекаліях знайдені яйця овальної форми з

пробками на полюсах. Визначте вид гельмінта.

A *Волосоголовець

B Гострик

C Аскарида

D Кривоголовка

E Вугриця кишкова

19

До лікарні потрапив хворий із скаргами на головний біль, біль у м’язах під час руху,

слабкість, температуру, набряк повік і обличчя. Лікар пов’язує цей стан із вживанням

свинини, купленої у приватних осіб. Який попередній діагноз може поставити лікар?

A *Трихінельоз

B Теніоз

C Теніарінхоз

D Опісторхоз

E Фасциольоз

20

При дегельмінтезації з фекаліями виділився гельмінт довжиною до 2 м. Тіло

сегментоване, з маленькою голівкою, на якій є чотири присоски і гачки. Визначте вид

гельмінта.

A *Озброєний ціп’як

B Неозброєний ціп’як

C Карликовий ціп’як

D Ехінокок

E Стьожак широкий

21

Схильність до цукрового діабету обумовлює аутосомний рецесивний ген. Цей ген

проявляється лише у 30% гомозиготних особин . Цей частковий прояв ознаки є

прикладом слідуючої властивості гена:

A *Пенетрантність

B Домінантність.

C Експресивність

D Дискретність.

E Рецесивність.

22

У букальних мазках епітелію жінки виявлено в ядрі клітини 2 тільця Барра. Це

характерно для синдрому:

A *Трисомія статевих хромосом

B Трисомія 21-ї хромосоми

C Трисомія 13-ї хромосоми

D Трисомія по У-хромосомі

E Моносомія статевих хромосом

23

У більшості клітинах епітелію слизової щоки мужчини виявлено глибку статевого

Х-хроматину. Це характерно для синдрому:

A * Клайнфельтера

B Шерешевського -Тернера

C Трипло-Х

D Дауна

E Трипло-У

24

У певних клітинах дорослої людини на протязі життя не спостерігається мітоз і

кількісний вміст ДНК залишається постійним. Ці клітини:

A * Нейрони

B Ендотелію

C М’язові (гладкі )

D Епідерміс

E Кровотворні

25

У клітину потрапив вірус грипу. Трансляція при біосинтезі вірусного білка в клітині

буде здійснюватися:

A *На полірибосомах

B У ядрі

C У лізосомах

D На каналах гладкої ендоплазматичної сітки

E У клітинному центрі

26

Було доведено, що молекула незрілої і-РНК (про-і-РНК) містить більше

триплетів, чим знайдено амінокислот у синтезованому білку. Це пояснюється тим,

що транслції у нормі передує:

A *Процесінг

B Ініціація

C Репарація

D Мутація

E Реплікація

27

У хворого виявлено зниження іонів магнію, які потрібні для прикріплення рибосом до

гранулярної ендоплазматичної сітки. Відомо, що це призводить до порушення

біосинтезу білка. Порушення відбувається на етапі:

A * трансляція

B транскрипція

C реплікація

D активація амінокислот

E термінація

28

У людини часто зустрічаються хвороби, пов язані з накопиченням у клітинах

вуглеводів, ліпідів та ін. Причиною виникнення цих спадкових хвороб є відсутність

відповідних ферментів у:

A * лізосомах

B мітохондріях

C ендоплазматичній сітці

D мікротрубочках

E ядрі

29

При амавротичній ідіотії Тея - Сакса, яка успадковується аутосомно-рецесивно,

розвиваються незворотні важкі порушення центральної нервової системи, що

приводять до смерті в ранньому дитячому віці. При цьому захворюванні

спостерігається розлад обміну:

A * ліпідів

B вуглеводів

C амінокислот

D мінеральних речовин

E нуклеїнових кислот

30

У пологовому будинку народилась дитина з численними порушеннями, як зовнішніх

так і внутрішніх органів – серця, нирок, травної системи. Був встановлений

попередній діагноз – синдром Дауна. Яким методом можливо підтвердити цей

діагноз?

A *Цитогенетичним

B Популяційно-статистчним

C Близнюковим

D Генеалогічним

E Біохімічним

31

В експерименті на культуру тканин, що мітотично діляться, подіяли препаратом який

руйнує веретено поділу. Це призвело до порушення:

A * Розходження хромосом до полюсів клітини

B Постсинтетичного періоду

C Формування ядерної оболонки

D Подвоєння хроматид

E Деспіралізації хромосом

32

У хворого спостерігається типова для нападу малярії клінічна картина: пропасниця,

жар, проливний піт. Яка стадія малярійного плазмодію найвірогідніше буде виявлена

в крові хворого в цей час?

A *Мерозоїт

B Спорозоїт

C Оокінета

D Спороциста

E Мікро- або макрогамети

33

За даними ВООЗ малярією щорічно на Землі хворіють приблизно 250 млн. чоловік. Ця

хвороба зустрічається переважно у тропічних і субтропічних областях. Межі ії

розповсюдження співпадають з ареалами комарів роду:

A * Анофелес

B Кулекс

C Аедес

D Мансоніа

E Кулізета

34

Для вивчення локалізації біосинтезу білка в клітини мишей ввели мічені амінокислоти

аланін і триптофан. Біля яких органел спостерігається накопичення мічених

амінокислот:

A * Рибосоми

B Гладенька ЕПС

C Клітинний центр

D Лізосоми

E Апарат Гольджі

35

Надмірна волосатість вушних раковин (гіпертрихоз) визначається геном,

локалізованим у Y-хромосомі. Цю ознаку має батько. Імовірність народження

хлопчика з такою аномалією буде:

A * 100%

B 0%

C 25%

D 35%

E 75%

36

До гінеколога звернулася 28-річна жінка з приводу безпліддя. Під час обстеження

виявлено: недорозвинені яєчники та матка, нерегулярний менструальний цикл. При

дослідженні статевого хроматину в більшості соматичних клітин знайдені 2 тільця

Барра. Яка хромосомна хвороба найбільш вірогідна в цієї жінки?

A * Трисомія Х

B Клайнфельтера

C Патау

D Шрешевського-Тернера

E Едвардса

37

У дівчини виявлена диспропорція тіла, крилоподібні складки шкіри на шиї. При

цитогенетичному дослідженні у ядрах лейкоцитів не виявлені “барабанні палички”, а у

ядрах букального епітелію відсутні тільця Барра. Попередній діагноз буде:

A *Синдром Шерешевського-Тернера

B Синдром Клайнфельтера

C Синдром Дауна

D Синдром Патау

E Синдром Едвардса

38

В медико-генетичну консультацію звернулось подружжя з питанням про ймовірність

народження у них дітей хворих на гемофілію. Подружжя здорове, але батько дружини

хворий на гемофілію. На гемофілію можуть захворіти:

A *Половина синів

B Сини і дочки.

C Тільки дочки.

D Половина дочок.

E Всі діти

39

У вівчара, який пас отару овець під охороною собак, через деякий час з’явився біль у

грудях, кровохаркання. Рентгенологічно у легенях виявлено кулясте утворення.

Імунологічна реакція Касоні позитивна. Вкажіть гельмінта, який міг спричинити це

захворювання:

A * Ехінокок

B Ціп’як карликовий

C Лентець широкий

D Печінковий сисун

E Ціп'як озброєний

40

До лікаря звернувся пацієнт з приводу сильної сверблячки шкіри, особливо між

пальцями рук, у пахових западинах. на нижній частині живота. При огляді шкіри

хворого помічені звивисті ходи білувато-брудного кольору з крапинками на кінцях.

Який діагноз міг передбачити лікар?

A *Скабієс.

B Педикульоз.

C Дерматотропний лейшманіоз.

D Демодекоз (вугрова залозниця).

E Міаз.

41

У районах Південної Африки у людей розповсюджена серпоподібно-клітинна анемія,

при якій еритроцити мають форму серпа внаслідок зміни в молекулі гемоглобіну

амінокислоти глутаміну на валін. Чим викликана ця хвороба?

A *Генною мутацією.

B Порушенням механізмів реалізації генетичної інформації.

C Кросинговером.

D Геномними мутаціями.

E Трансдукцією.

42

У здорових батьків народився син з фенілкетонурією, але завдяки спеціальній дієті

розвивався нормально. З якою формою мінливості пов’язано його одужання?

A * Модифікаційна

B Комбінативна

C Соматична

D Генотипова

E Співвідносна

43

На прием к врачу пришла больная с жалобами на расстройство пищеварения, на

разлитые боли в животе. При обследовании врач обнаружил резко выраженное

снижение содержания гемоглобина в крови. Из опроса выяснилось, что живя на

Дальнем Востоке, она часто употребляла в пищу малосольную рыбью икру.

Аналогичное состояние отмечено у некоторых родственников, проживающих с ней.

Какое заболевание диагностировал врач у этой женщины ?

A * Дифилоботриоз.

B Эхинококкоз.

C Тениоз.

D Трихинеллез.

E Аскаридоз.

44

До гастро-ентерологічного відділення поступив хворий із запаленням жовчних шляхів.

У порціях жовчі виявлено рухомі найпростіші грушоподібної форми, двоядерні, з

опорним стрижнем-аксостилем. Яке протозойне захворювання діагностується у

хворого?

A *Лямбліоз

B Амебіаз кишковий

C Балантидіаз кишковий

D Трихомоноз

E Амебна дизентерія

45

У хворої дитини періодично з’являється рідке випорожнення, іноді біль у ділянці

живота, нудота, блювання. За розповіддю матері, одного разу у дитини з блювотною

масою виділився гельмінт веретеноподібної форми, розміром 20 см. Причиною такого

стану може бути:

A *Аскаридоз

B Трихоцефальоз

C Анкілостомоз

D Дракункульоз

E Трихінельоз

46

У генетично здорових батьків народилася дитина, хвора на фенілкетонурію

(аутосомно-рецесивне спадкове захворювання). Які генотипи батьків?

A *Аа х Аа

B АА х АА

C АА х Аа

D Аа х аа

E аа х аа

47

Шахтар 48 років скаржиться на слабкість, головний біль, запаморочення, почуття

важкості у шлунку. Раніше у нього була сильна сверблячка шкіри ніг, кропивниця. При

дослідженні виявлене недокрів'я. У своїх фекаліях хворий іноді бачив маленьких

рухомих черв’яків червоного кольору, величиною приблизно 1 см. Яку найбільш

імовірну хворобу може запідозрити лікар?

A * анкілостомоз

B Трихоцефальоз

C Трихінельоз

D Аскаридоз

E Дракункульоз

48

Мать обнаружила у 5-летней дочки на перианальных складках белых “червячков”,

которые вызывали у нее зуд и беспокойство, и доставила их в лабораторию. При

осмотре врач увидел белых гельминтов 0,5-1 см длиной, нитевидной формы с

заостренными концами, у некоторых они закручены. Какой диагноз можно поставить

?

A * Энтеробиоз.

B Дифилоботриоз.

C Тениоз.

D Аскародоз

E Описторхоз.

49

Хворий звернувся із скаргою на загальну слабість, головний біль, нудоту, блювання,

рідкі випорожнення із домішкою слизу і крові. При мікроскопії дуоденального вмісту і

при дослідженні свіжих фекалій виявлено рухомі личинки. Поставте діагноз.

A *Стронгілоїдоз

B Анкілостомоз

C Ентеробіоз

D Трихоцефальоз

E Дракункульоз

50

Провідником наукової експедиції по Індії був місцевий житель, який ніколи не

розлучався зі своєю улюбленою собакою. Якими інвазійними захворюваннями можуть

бути заражені члени експедиції при контакті з цією собакою, якщо вона є джерелом

інвазії?

A *ехінококозом

B теніозом

C парагонімозом

D дикроцеліозом

E фасціольозом

51

До медико-генетичної консультації звернулися батьки хворої дівчинки 5 років. Після

дослідження каріотипу виявили 46 хромосом. Одна з хромосом 15-ї пари була довша

від звичайної, тому що до неї приєдналася хромосома з 21-ї пари. Який вид мутації

має місце в цієї дівчинки?

A * Транслокація

B Делеція

C Інверсія

D Нестача

E Дуплікація

52

При дослідженні каріотипу у паціента були виявлені два типи клітин в рівній частині з

хромосомними наборами 46XY та 47XХY. Який діагноз поставить лікар?

A *Синдром Клайнфельтера

B Моносомія-Х

C Синдром Патау

D Синдром Дауна

E Нормальний каріотип

53

При медичному огляді у військкоматі був виявлений хлопчик 15 років, високого зросту,

з євнухоїдними пропорціями тіла, гінекомастією, волосся на лобку росте за жіночим

типом. Відмічається відкладання жиру на стегнах, відсутність росту волосся на

обличчі, високий голос, коефіцієнт інтелекту – знижений. Виберіть каріотип, що

відповідає даному захворюванню.

A *47, ХХУ

B 45, ХО

C 46, ХХ

D 46, ХУ

E 47, ХХХ

54

Фенілкетонурія успадковується як аутосомна рецесивна ознака. У родині, де обидвоє

батьків здорові, народилася дитина, хвора на фенілкетонурію. Які генотипи батьків?

A *Аа х Аа

B АА х АА

C АА х Аа

D Аа х аа

E аа х аа

55

У мазку дуоденального вмісту хворого з розладом травлення виявлено найпростіших

розміром 10-18 мкм. Тіло грушоподібної форми, 4 пари джгутиків, у розширеній

передній частині тіла два ядра, які розміщені симетрично. Який вид найпростіших

найбільш імовірний?

A *Лямблія

B Дизентерійна амеба

C Трихомонада

D Кишкова амеба

E Балантидій

56

При обстеженні хворого була виявлена недостатня кількість імуноглобулінів.

Порушена функція яких клітин імунної системи хворого може бути причиною цього?

A *Плазматичні

B Т-хелпери

C Т-кілери

D Т-супресори

E Плазмобласти

57

РНК, содержащая вирус СПИДа, проникла внутрь лейкоцита и с помощью фермента

ревертазы вынудила клетку синтезировать вирусную ДНК. В основе этого процесса

лежит:

A *Обратная транскрипция

B Репрессия оперона

C Обратная трансляция

D Дерепрессия оперона

E Конвариантная репликация

58

Згідно з моделлю подвійної спіралі ДНК, запропонованої Уотсоном і Кріком, було

встановлено, що один із ланцюгів зберігається при реплікації, а інший синтезується

комплементарно першому. Як називається цей спосіб реплікації?

A *Напівконсервативний

B Аналогічний

C Ідентичний

D Дисперсний

E Консервативний

59

У представників людської популяції тіло подовжене, широка варіабельність зросту,

знижений об’єм м’язової маси, збільшена довжина кінцівок, зменшена у розмірах і

об’ємі грудна клітка, підвищене потовиділення, знижені показники основного обміну і

синтезу жирів. До якого адаптивного типу людей відноситься дана популяція?

A * Тропічний адаптивний тип

B Арктичний адаптивний тип

C Адаптивний тип зони помірного клімату

D Проміжний адаптивний тип

E Гірський адаптивний тип

60

В процессе развития у ребенка позвоночник постепенно приобрел два лордоза и два

кифоза. Это объясняется развитием способности к:

A *Прямохождению

B Плаванию

C Ползанию

D Сидению

E Лежанию

61

В процессе онтогенеза у человека на организменном уровне проявились следующие

изменения: уменьшилась жизненная емкость легких, увеличилось артериальное

давление, развился атеросклероз. Вероятней всего это период:

A *Пожилой возраст

B Подростковый

C Молодой возраст

D Начало зрелого возраста

E Юношеский

62

В клетках организма человека снижены интенсивность синтеза ДНК и РНК, нарушены

синтез необходимых белков и метаболизм, митотическая активность

незначительная. Вероятней всего такие изменения соответствуют периоду

онтогенеза:

A *Пожилой возраст

B Подростковый

C Молодой возраст

D Начало зрелого возраста

E Юношеский

63

После облучения высокой дозой радиации у подростка значительно пострадала

лимфоидная система, произошел распад большого количества лимфоцитов.

Восстановление нормальной формулы крови возможно благодаря деятельности

железы:

A *Тимуса

B Щитовидной

C Печени

D Поджелудочной

E Надпочечников

64

Установлено поражение вирусом ВИЧ Т-лимфоцитов. При этом фермент вируса

обратная транскриптаза (РНК-зависимая ДНК-полимераза) катализирует синтез:

A * ДНК на матрице вирусной и-РНК

B Вирусной и-РНК на матрице ДНК

C ДНК на вирусной р-РНК

D Вирусной ДНК на матрице ДНК

E и-РНК на матрице вирусного белка

65

У жіночій консультації обстежується жінка, у якої було декілька мимовільних викиднів .

На підставі клініко-епідеміологічного анамнезу було запідозрено хронічний

токсоплазмоз. Яке лабораторне дослідження найбільш ефективне для

підтвердження діагнозу:

A * Серологічні реакції

B Мікроскопія мазка крові

C Мікроскопія піхвового мазку

D Шкірно-алергічна проба

E Мікроскопія мазка фекалій

66

До лікарні Донецької області надійшли хворі з однієї родини з набряками повік та

обличчя, лихоманкою, еозинофілією, головним болем, болем у м’язах. Захворювання

настало на 7-10 день після вживання свинячої ковбаси, яку прислали родичі з

Хмельницької області. Який найбільш вірогідний діагноз?

A *Трихінельоз

B Ехінококоз

C Теніоз

D Цистицеркоз

E Теніаринхоз

67

До хірургічного відділення лікарні надійшов хворий з підозрою на абсцес печінки.

Хворий тривалий час знаходився у відрядженні в одній з африканських країн і

неоднарозово хворів на гостре шлунково-кишкове захворювання. Яке протозойне

захворювання може бути в хворого?

A *Амебіаз

B Трипаносомоз

C Лейшманіоз

D Малярія

E Токсоплазмоз

68

У 19-річної дівчинки клінічно виявлено таку групу ознак: низький зріст, статевий

інфантилізм, відставання у інтелектуальному та статевому розвитку, вада серця. Які

найбільш ймовірні причини даної патології?

A *Моносомія за Х хромосомою

B Трисомія по 13-й хромосомі

C Трисомія по 18-й хромосомі

D Трисомія по 20-й хромосомі

E Часткова моносомія

69

При розтині трупа новонародженого хлопчика виявлена полідактилія, мікроцефалія,

незарощення верхньої губи та верхнього піднебіння, а також гіпертрофія

паренхіматозних органів. Вказані вади відповідають синдрому Патау. Яка найбільш

ймовірна причина даної патології?

A *Трисомія 13-ої хромосоми

B Трисомія 18-ої хромосоми

C Трисомія 21-ої хромосоми

D Нерозходження статевих хромосом

E Часткова моносомія

70

Внаслідок впливу (-випромінювання ділянка ланцюга ДНК повернулась на 180

градусів. Яка з перелічених видів мутацій відбулася в ланцюзі ДНК:

A *Інверсія

B Делеція

C Дуплікація

D Транслокація

E Реплікація

71

У хворої симптоми запального процесу сечостатевих шляхів. У мазку із слизової

оболонки піхви виявлено великі одноклітинні організми грушоподібної форми з

загостреним шипом на задньому кінці тіла, великим ядром та ундулюючою

мембраною. Які найпростіші знайдені в мазку?

A *Trichomonas vaginalis

B Trichomonas hominis

C Trichomonas buccalis

D Trypanosoma gambiense

E Lamblia intestinalis

72

У одного з батьків запідозрили носійство рецесивного гена фенілкетонурії. Який ризик

народження у цій сім’ї дитини хворої на фенілкетонурію?

A *0\%

B 25\%

C 50\%

D 75\%

E 100\%

73

При плановому обстеженні школярів у дівчини 10 років у зішкрібі з перианальних

складок виявлено асиметричні, овальні яйця з личинкою всередині. Який діагноз слід

поставити?

A * Ентеробіоз

B Аскаридоз

C Амебіаз

D Трихоцефальоз

E Анкілостомоз

74

У жінки народилась мертва дитина з багатьма вадами розвитку. Яке протозойне

захворювання могло спричинити внутрішньоутробну загибель?

A * Токсоплазмоз

B Лейшманіоз

C Малярія

D Амебіаз

E Лямбліоз

75

До лікарні потрапив чоловік 35-ти років, який втратив зір на одне око. З анамнезу

лікар довідався, що хворий часто вживав недостатньо прожарений шашлик. Після

рентгенологічного обстеження та проведення імунологічних реакцій лікар поставив

діагноз цистицеркоз. Який гельмінт є збудником цього захворювання?

A * Taenia solium

B Taeniarhynchus saginatus

C Trichocephalus trichiurus

D Trichinella spiralis

E Diphyllobothrium latum

76

Вивчається робота оперону бактерії. Відбулось звільнення гена-оператора від білка

репресора. Після цього в клітині одразу почнеться:

A *Транскрипція

B Трансляція

C Реплікація

D Процесинг

E Репресія

77

Проводиться вивчення максимально спіралізованих хромосом каріотипу людини. При

цьому процес поділу клітини припинили на стадії:

A *Метафаза.

B Профаза.

C Інтерфаза.

D Анафаза.

E Тілофаза.

78

Відомо, що ген, відповідальний за розвиток груп крові за системою АВО, має три

аллельні стани. Появу у людини IV групи крові можна пояснити такою формою

мінливості:

A *Комбінативна.

B Мутаційна.

C Фенотипічна.

D Генокопія.

E Фенокопія.

79

Хворий скаржиться на біль у області печінки. При дуоденальному зондуванні виявлені

жовтуваті яйця овальної форми, звужені до полюсу, на якому знаходиться кришечка.

Розміри цих яєць найменші серед яєць усіх гельмінтів. Який діагноз можна

поставити?

A *Опісторхоз.

B Теніоз.

C Теніарінхоз.

D Ехінококкоз.

E Діфіллоботріоз.

80

Хворий звернувся до лікаря - уролога зі скаргами на біль при сечовипусканні. У сечі,

взятій на аналіз у денний час, були виявлені яйця з характерним шипом. Було також

встановлено, що хворий повернувся з Австралії. Який діагноз можна йому поставити?

A *Шистосомоз урогенітальний.

B Шистосомоз кишковий.

C Шистосомоз японський.

D Опісторхоз.

E Дикроцеліоз.

81

Ребенок жалуется на общую слабость, отсутствие аппетита, неспокойный сон, зуд в

перианальной области. Поставлен предварительный диагноз: энтеробиоз. Для

уточнения диагноза следует провести:

A * Соскоб с перианальных складок

B Рентгеноскопическое исследование

C Биопсию мышечной ткани

D Иммунодиагностику

E Анализ дуоденального содержимого

82

На практичному занятті студенти вивчали забарвлений мазок крові миші з

фагоцитованими лейкоцитами бактеріями. Яка органела клітини завершує

перетравлення цих бактерій?:

A * Лізосоми

B Мітохондрії

C Гранулярна ендоплазматична сітка

D Апарат Гольджі

E Рибосоми

83

Одним з етапів синтезу білка є рекогніція. Першій триплет іРНК починається з

триплету - УAУ. Який комплементарний триплет знаходиться в тРНК?

A * АУА.

B AАA.

C ГУГ.

D УГУ.

E ЦУЦ.

84

При аналізі родоводу лікар-генетик встановив, що хвороба зустрічається в особин

чоловічої і жіночої статей, не в усіх поколіннях і що хворі діти можуть народжуватися в

здорових батьків. Який тип успадкування хвороби?

A *Автосомно-рецесивний

B Автосомно-домінантний

C Х-зчеплений домінантний

D Х-зчеплений рецесивний

E Y-зчеплений

85

У жінки з ІІІ (В), Rh- групами крові народилась дитина з ІІ (А) групою крові. У дитини

діагностовано гемолітичну хворобу новонародженого внаслідок резус-конфлікту. Яка

група крові та резус-фактор можливі у батька?

A *ІІ (А), Rh+

B I (O), Rh+

C III (B), Rh+

D I (O), Rh-

E II (A), Rh-

86

Аналіз родоводу родини з випадками аномалії зубів (темна емаль) показав, що

хвороба передається від матері однаково дочкам і синам, а від батька тільки дочкам.

Який тип успадкування ознаки?

A *Х-зчеплений домінантний

B Аутосомно-рецесивний

C Х-зчеплений рецесивний

D Аутосомно-домінантний

E Кодомінантний

87

Через кілька днів після споживання копченої свинини у хворого появилися набряки

обличчя і повік, шлунково-кишкові розлади, різке підвищення температури, м’язовий

біль. В аналізі крові різко виражена еозинофілія. Яким гельмінтом могла заразитися

людина через свинину?

A *Трихінелою

B Гостриком

C Аскаридою

D Волосоголовцем

E Анкілостомою

88

Синдром "котячого крику" характеризується недорозвитком м’язів гортані, ‘’нявкаючим

’’ тембром голосу, відставанням психомоторного розвитку дитини. Дане

захворювання є результатом:

A *Делеції короткого плеча 5 хромосоми

B Транслокації 21 хромосоми на 15

C Дуплікації ділянки 5 хромосоми

D Делеції короткого плеча 21 хромосоми

E Інверсії ділянки 21 хромосоми

89

У хворого з підозрою на одне з протозойних захворювань досліджено пунктат

лімфатичного вузла. В препараті, забарвленому за Романовським-Гімзою, виявлено

тільця півмісяцевої форми із загостреним кінцем, блакитною цитоплазмою, ядром

червоного кольору. Яких найпростіших виявлено в мазках?:

A * Токсоплазм

B Малярійних плазмодіїв

C Дерматотропних лейшманій

D Вісцеротропних лейшманій

E Трипаносом

90

В клітині відбувся аутоліз внаслідок порушення цілісності та функцій мембран. Які

органели були порушені?

A * Лізосоми.

B Ядро.

C Мітохондрії.

D Ендоплазматична сітка.

E Комплекс Гольджі.

91

У здорових батьків, спадковість яких не обтяжена, народилась дитина з чисельними

вадами розвитку. Цитогенетичний аналіз виявив в соматичних клітинах трисомію по

13-й хромосомі (синдром Патау). З яким явищем пов’язане народження такої дитини?

A *Порушенням гаметогенезу

B Соматичною мутацією

C Рецесивною мутацією.

D Домінантною мутацією.

E Хромосомною мутацією.

92

Хворому було пересаджено чужорідний трансплантат. Але через деякий час

відбулося відторгнення пересадженої тканини. Це відбулося в першу чергу внаслідок

функціонування таких клітин:

A *Т-лімфоцитів.

B Стовбурових

C Тромбоцитів.

D Тимоцитів

E Гепатоцитів

93

При дегельмінтизації хворого виділився гельмінт довжиною до 2-х метрів. Тіло

гельмінта членисте, білого кольору, довжина члеників перевищує ширину. Виявлена

маленька головка, на якій чотири присоски та гачки. Визначити вид гельмінта:

A *Ціп’як озброєний

B Ехінокок

C Альвеокок

D Ціп’як карликовий

E Ціп’як неозброєний

94

У хворого з вуграми на обличчі при мікроскопії зіскрібків із загальних ділянок виявлені

живі членистоногі розміром 0,2- 0,5 мм. Вони мали витягнуту червоподібну форму,

чотири пари коротких кінцівок, розміщених у середній частині тіла. Поставте

лабораторний діагноз.

A *Демодекоз

B Короста

C Міаз

D Педикульоз

E Фтиріоз

95

У родині студентів, що приїхали з Африки народилася дитина з ознаками анемії, яка

невдовзі померла. Обстеження виявило, що еритроцити дитини мають аномальну

півмісяцеву форму. Визначте імовірні генотипи батьків дитини.

A *Аа х Аа

B Аа х аа

C АА х АА

D аа х аа

E Аа х АА

96

При обстеженні новонароджених в одному з міст України у дитини виявлено

фенілкетонурію. Батьки дитини не страждають на цю хворобу та мають двох

здорових дітей. Визначте можливі генотипи батьків з гену фенілкетонурії:

A *Аа х Аа

B АА х аа

C аа х аа

D Аа х аа

E Аа х АА

97

При медико-генетичному консультуванні родини зі спадковою патологією виявлено,

що аномалія проявляється через покоління у чоловіків. Який тип успадковування

характерний для цієї спадкової аномалії?

A *Х-зчеплене рецесивне

B аутосомно домінантне

C аутосомно рецесивне

D Х-зчеплене домінантне

E Y-зчеплене

98

У жінки, що має 0 (I) групу крові, народилася дитина з групою крові AB.Чоловік цієї

жінки мав групу крові A. Які з наведених видів взаємодії генів пояснюють це явище.

A *Епістаз рецесивний

B Кодомінування

C Полімерія

D Неповне домінування

E Комплементарність

99

У культурі клітин, отриманих від хворого з лізосомною патологією, виявлено

накопичення значної кількості ліпідів у лізосомах . При якому з перелічених

захворювань має місце це порушення?

A *Хвороба Тея-Сакса

B Подагра

C Фенілкетонурія

D Хвороба Вільсона - Коновалова

E Галактоземія

100

Комплекс Гольджі виводить речовини із клітини завдяки злиттю мембранного мішечка

з мембраною клітини. При цьому вміст мішечка виливається назовні. Який процес

тут проявляється?

A *Екзоцитоз

B Ендоцитоз

C Активний транспорт

D Полегшена дифузія

E Жодна відповідь невірна

101

Хворий який працює на свинофермі скаржиться на біль в животі переймоподібного

характеру, рідкі випорожнення із слизом і домішкою крові, головний біль, слабкість,

лихоманку. При огляді товстої кишки виявлено виразки розміром від 1 мм до декількох

сантиметрів, у фекаліях - одноклітинні овальної форми з війками. Яке захворювання

підозрівають у хворого?

A *Балантидіаз

B Амебіаз

C Токсоплазмоз

D Лямбліоз

E Трихомоноз

102

Отдыхая на даче, мальчик нашел паука с такими морфологическими особенностями:

длинна – 2 см; округлое брюшко черного цвета, на спинной стороне которого видны

красные пятнышки в два ряда, четыре пары членистых конечностей покрыты

мелкими черными волосками. Определите данное членистоногое

A Каракурт

B Скорпион

C Фаланги

D Клещ

E Тарантул

103

Анализируются активно делящиеся нормальные клетки красного костного мозга

человека. Какое количество хромосом характерно для G1 периода в этих клетках:

A *46.

B 48

C 47

D 45

E 23

104

Для людини існує суворе обмеження в часі перебування на висоті понад 800 метрів

над рівнем моря без кисневих балонів. Що є лімітуючим фактором для життя в

даному випадку?

A * Парціальний тиск кисню в повітрі

B Рівень ультрафіолетового опромінення

C Рівень вологості

D Температура

E Сила земного тяжіння

105

Чоловік протягом 3-х років працював в одній із африканських країн. За місяць після

переїзду до України звернувся до офтальмолога зі скаргами на болі в очах, набряки

повік, сльозоточивість і тимчасове послаблення зору. Під кон”юктивою ока були

виявлені гельмінти розмірами 30-50 мм, які мали видовжене ниткоподібне тіло. Який

діагноз може передбачити лікар?

A * Філяріоз

B Дифілоботріоз

C Аскаридоз

D Ентеробіоз

E Трихоцефальоз

106

В ядрах епітелію слизової оболонки порожнини рота жінки не виявлено грудки

статевого хроматину. Вкажіть відповідний набір статевих хромосом:

A *ХО

B ХХУ

C ХУ

D ХХХХ

E ХХ

107

У життєвому циклі клітини відбувається процес самоподвоєння ДНК. В результаті

цього однохроматидні хромосоми стають двохроматидними. У який період клітинного

циклу спостерігається це явище?

A *S

B Go

C G1

D G2

E М

108

До гінеколога звернулася 28-річна жінка з приводу безпліддя. При обстеженні

знайдено: недорозвинені яєчники і матка, нерегулярний менструальний цикл. При

дослідженні статевого хроматину у більшості соматичних клітин виявлено 2 тільця

Барра. Яка хромосомна хвороба найбільш вірогідна у жінки?

A *Синдром трипло-Х

B Синдром Едвардса

C Синдром Патау

D Синдром Клайнфельтера

E Синдром Шерешевського-Тернера

109

На клітину на стадії анафази мітозу подіяли колхіцином, який блокує розходження

хромосом до полюсів. Який тип мутації буде наслідком цього?

A *Поліплоідія.

B Інверсія

C Делеція.

D Дуплікація.

E Транслокація.

110

На електронній мікрофотографії науковець виявив структуру, утворену вісьмома

молекулами білків- гістонів і ділянкою молекули ДНК, що робить близько 1,75 обертів

навколо них. Яку структуру виявив дослідник?

A * Нуклеосому

B Елементарну фібрилу

C Напівхроматиду

D Хроматиду

E Хромосому

111

У хворого з лихоманкою та висипанням на шкірі після обстеження за допомогою

серологічних реакцій поставлений діагноз фасціольоз. Було встановлено, що хворий

заразився шляхом споживання сирої води з річки. Яка стадія життєвого циклу

фасціоли інвазійна для людини?

A *Адолескарій

B Метацеркарій.

C Яйце.

D Мірацидій.

E Фіна.

112

Хворому у трансплантаційному центрі здійснене пересадження серця. Орган узятий

у донора загиблого в аварії. Чуже серце може бути відторгнуто внаслідок розвитку

трансплантаційного імунитету. Для запобігання цьому здебільшого використовують:

A *Імуносупресори.

B Хіміотерапію

C Ультразвук.

D Ферменти.

E Рентгенотерапію.

113

Після випромінювання у людини з'явилась велика кількість мутантних клітин. Через

деякий час більшість із них були розпізнані і знищені клітинами імунної системи, а

саме:

A *Т-лімфоцитами кілерами

B Плазмобластами

C Т-лімфоцитами супресорами

D В-лімфоцитами

E Стовбуровими клітинами

114

При огляді хворої лікар- гінеколог відмітив симптоми запалення статевих шляхів, у

мазку взятому із піхви виявлено овально – грушоподібні найпростіші з шипом, з

передньої частини відходять джгутики, наявна ундулююча мембрана. Яке

захворювання підозрює лікар у хворої?

A *Урогенітальний трихомоноз

B Лямбліоз

C Кишковий трихомоноз

D Токсоплазмоз

E Балантидіоз

115

У хлопчика І (I^0I^0)група крові, а в його сестри ІV (I^AI^B). Які групи крові у батьків цих

дітей?

A *ІІ (І^А І^0) і III (І^ВІ^0) групи

B ІІ (І^АІ^А) і III (І^ВІ^0) групи

C I (І^0 І^0) і IV (I^AI^B) групи

D III (І^ВІ^0) i IV (I^AI^B) групи

E I (І^0 І^0) і III (І^ВІ^0) групи

116

У клініці для лікування інфаркту міокарда пацієнту введено ембріональні стовбурові

клітини, що одержано шляхом терапевтичного клонування в цього ж пацієнта. Як

називається цей вид трансплантації?

A * Аутотрансплантація

B Алотрансплантація

C Ксенотрансплантація

D Ізотрансплантація

E Гетеротрансплантація

117

Жінка, яка регулярно зловживала алкогольними напоями, народила дівчинку, яка

значно відставала в фізичному та розумовому розвитку. Лікарі констатували

алкогольний синдром плода. Наслідком якого впливу є цей стан дівчинки?

A * Тератогенного

B Мутагенного

C Малігнізації

D Канцерогенного

E Механічного

118

У жінки під час гаметогенезу (в мейозі) статеві хромосоми не розійшлися до

протилежних полюсів клітини. Яйцеклітина була запліднена нормальним

сперматозоїдом. Яке хромосомне захворювання може бути у дитини?

A * синдром Шерешевського-Тернера

B синдром Дауна

C синдром Патау

D синдром Едвардса

E синдром котячого крику

119

Хвороба Хартнепа зумовлена точковою мутацією лише одного гена, наслідком чого є

порушення всмоктування амінокислоти триптофану в кишечнику та реабсорбції її в

ниркових канальцях. Це призводить до одночасних розладів у травній і сечовидільній

системах. Яке генетичне явище спостерігається в цьому випадку?

A * Плейотропія

B Комплементарна взаємодія

C Полімерія

D Кодомінування

E Неповне домінування

120

Під час цитогенетичного обстеження пацієнта з порушеною репродуктивною

функцією виявлено в деяких клітинах нормальний каріотип 46,ХУ, але у більшості

клітин каріотип синдрому Клайнфельтера - 47,ХХУ. Яку назву носить таке явище

неоднорідності клітин?

A *Мозаїцизм

B Інверсія

C Транспозиція

D Дуплікація

E Мономорфізм

121

Дівчина 15 років була доставлена в лікарню з запаленням червоподібного відростку.

Аналіз крові показав у дівчинки ознаки анемії. У фекаліях було виявлено яйця

гельмінта, мають лимоноподібну форму (50х30 мкм), з “пробочками” на полюсах.

Який вид гельмінта паразитує у дівчинки?

A *Волосоголовець

B Гострик

C Анкілостома

D Ехінокок

E Карликовий ціп’як

122

При диспансерному обстеженні хлопчику 7 років встановлено діагноз – синдром

Леша-Найхана (хворіють тільки хлопчики). Батьки здорові, але у дідуся за

материнською лінією таке ж захворювання. Який тип успадкування захворювання?

A *Рецесивний, зчеплений із статтю

B Домінантний, зчеплений із статтю

C Автосомно-рецесивний

D Автосомно-домінантний

E Неповне домінування

123

У хворого, який страждає вуграми і запальними змінами шкіри обличчя, при

мікроскопії матеріалу з осередків ураження виявлені живі членистоногі розміром

0,2-0,5мм. Вони мали витягнуту червоподібну форму, чотири пари коротких кінцівок,

розміщених у середній частині тіла. Виявлені членистоногі викликають:

A *Демодекоз

B Коросту

C Педикульоз

D Фтіріоз

E Шкірний міаз

124

Лікар виявив у хворого пошкодження тканин на волосистій частині голови з

локальними місцями нагноєння і встановив діагноз - міаз. Личинки яких комах

викликають це захворювання?

A * Мухи вольфартової

B Тріатомового клопа

C Жигалки осінньої

D Комара малярійного

E Москіту

Крок 1. Загальна лікарська підготовка.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.