Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

2 лабораторна

.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
02.07.2022
Размер:
228.03 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького

Лабораторна робота №2

Транспортна задача

Постановка задачі

Виробниче об’єднання повинно перевезти 255 т рибних кормів з чотирьох складів на 5 ставків де вирощується риба. Запаси кормів на складах та потреба у них на ставках наведені в таблиці. Відомі віддалі (км) між складами і ставками (наведені в таблиці на перетині рядків і стовбців). Об’єми наявних кормів відповідають потребам їх на озерах (закрита задача).

Потрібно знайти оптимальний план перевезень кормів з складів на озера тобто, визначити скільки тонн з яких складів і на які озера слід перевезти, щоб усі корми була вивезені від постачальників і доставлені споживачам, при цьому загальний об’єм перевезень в тоннокілометрах був мінімальним.

Склади та їх об’єми, т

Ставки і їх потреби, т

56

99

40

30

30

90

2

4

6

4

3

75

3

5

7

3

5

44

4

6

5

4

6

46

2

3

4

6

7

Методика розв’язку задачі

Для складання математичної моделі позначимо через хij кількість кормів, що перевозиться з і-го складу до j-го озера. З кожного складу повинен бути вивезений весь корм, тому обмеження будуть задаватися наступними рівняннями:

х11 + х12 + х13 + х14 + х15 = 90

х21 + х22 + х23 + х24 + х25 = 75

х31 + х32 + х33 + х34 + х35 = 45

х41 + х42 + х43 + х44 + х45 = 45

х11 + х12 + х13 + х14 + х15 = 90

Потреби в кормах на озерах повинні бути задоволені повністю.

Ця умова задається наступними рівняннями:

х11 + х21 + х31 + х41 = 55

х12 + х22 + х32 + х42 = 100

х13 + х23 + х33 + х43 = 40

х14 + х24 + х34 + х44 = 30

х15 + х25 + х35 + х45 = 30

Змінні хіj мають бути невід’ємними, тобто

хіj ≥ 0, i=1,4; j=1,5

Для визначення цільової функції просумуємо добуток об’ємів кожної поставки на відповідні їм віддалі:

Z = 2x11 + 4x12 + 6x13 + 3x14 + 2x15 + … + 7x45 → min

Об’єднавши рівняння цільової функції з рівняннями обмежень, отримаємо математичну модель транспортної задачі.

Розв’язуємо дану задачу за допомогою надбудови Solver (Поиск решения) табличного процесора Ms Excel.

Комп'ютерна модель задачі

Отже для побудови комп'ютерної моделі задачі на робочому листі Ms Excel вводимо дані у таблицю у наступному вигляді:

Склади та їх об’єми, т

Ставки і їх потреби, т

=55+I3

=100-I3

=40+2*I2

=30-I2

=30-I2

=90-I2

=2+I2

4

6

=3+I3

=2+I3

=75+I2

=3+I2

5

7

=3+I2

5

=45-I3

4

6

5

=3+I3

6

=45+I3

=2+I2

=3+I2

=4+I2

6

7

Номер залікової книжки 2019/101

І2=0

І3=1

Обмеження щодо складів та об’ємів, т:

1 склад

90

=B9*B3+C9*C3+D9*D3+E9*E3+F9*F3

2 склад

75

=B10*B4+C10*C4+D10*D4+E10*E4+F10*F4

3 склад

44

=B11*B5+C11*C5+D11*D5+E11*E5+F11*F5

4 склад

46

=B12*B6+C12*C6+D12*D6+E12*E6+F12*F6

Обмеження щодо ставків та їх потреб, т:

потреби 1

56

=B9*B3+B10*B4+B11*B5+B12*B6

потреби 2

99

=C9*C3+C10*C4+C11*C5+C12*C6

потреби 3

40

=D9*D3+D10*D4+D11*D5+D12*D6

потреби 4

30

=E9*E3+E10*E4+E11*E5+E12*E6

потреби 5

30

=F9*F3+F10*F4+F11*F5+F12*F6

Цільова функція:

Z=SUM(H9:L12)

Розв'язок задачі з використанням табличного процесора Excel

Рис. 1 - Параметри розв’язувача

Встановила клітинку оптимізації цільової функції на отримання мінімального значення загального обєму перевезень в тонокілометрах. Встановила клітинки іксів, які будуть змінюватись задовольняючи наявні обмеження у вигляді формул, які собою представляють функціями які були вище згадано у математичній моделі задачі. Опісля перебору даних Ексель видав значення яке задовольняє обмежувачі.

Аналіз отриманого розв'язку і висновок

Значення іксів які я отримала використавши розвязувач:

склад/ставки

1

2

3

4

5

1

12,31

0,00

5,90

7,50

0,00

2

7,84

10,30

0,00

0,00

0,00

3

0,00

7,33

0,00

0,00

0,00

4

3,93

1,17

1,16

0,00

4,29

За допомогою табличного процесора Ексель я знайшла найкраші значення іксів.

Кінцевий результат:

склад/ставки

1

2

3

4

5

1

24,63

0,00

35,37

30,00

0,00

2

23,51

51,49

0,00

0,00

0,00

3

0,00

44,00

0,00

0,00

0,00

4

7,86

3,51

4,63

0,00

30,00

Таким чином я знайшла оптимальний план перевезень кормів з складів на озера тобто, визначила скільки тон з яких складів і на які озера слід перевезти, щоб усі корми була вивезені від постачальників і доставлені споживачам, при цьому так щоб загальний об’єм перевезень в тоннокілометрах був мінімальним.

Соседние файлы в предмете Математическое моделирование