Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тема 4.docx
Скачиваний:
7
Добавлен:
14.04.2022
Размер:
2.7 Mб
Скачать

Тема 4

Йододефіцитні захворювання щитоподібної залози. Ознаки ендемічної місцевості за ВООЗ. Клініка, діагностика, профілактика та лікування. Гіпотиреоз та тиреоїдити. Класифікація, діагностика, клініка, лікування

Основні терміни теми

Термін

Визначення

Зоб

збільшення розмірів щитоподібної залози, що не пов'язане з злоякісним ростом, автоімунним чи запальним ураженням

Ступінь зоба

Величина збільшення щитоподібної залози

Сонографія щитоподібної залози

Ультразвукове дослідження щитоподібної залози

Еходоплерографія щитоподібної залози

Ультразвукове дослідження судин щитоподібної залози

Еластографія щитоподібної залози

метод УЗ-дослідження щитоподібної залози, що дозволяє оцінити її пружність

Зоб дифузний

захворювання щитоподібної залози, яке характеризується збільшенням її розмірів, є наслідком йодної недостатності і не пов’язане з тиреотоксикозом, гіпотиреозом, тиреоїдитом чи неоплазією.

Сканування щитоподібної залози

метод радіонуклідної візуалізації функціонуючої тканини щитоподібної залози за допомогою моновалентних аніонів (99mTcO4-123I, 131I), призначений для виявлення ділянок підвищеного або зниженого метаболізму тиреоїдної тканини

Зоб вузловий

наявність в щитоподібній залозі вузла розміром 10 мм і більше, підтверджена ехографічно

Утворення у щитоподібній залозі

будь-яка зміна щільності тканини, яка відрізняється від норми

Нетоксичний зоб

захворювання щитоподібної залози, яке характеризується збільшенням її розмірів, є наслідком йодної недостатності і не пов’язане з тиреотоксикозом, гіпотиреозом, тиреоїдитом чи неоплазією.

Йоднодефіцитні захворювання

патологічні стани, обумовлені зниженням споживання йоду. Ця група захворювань включає йододефіцитний гіпотиреоз, дифузний нетоксичний зоб (ДНЗ), вузловий і багатовузловий еутиреоїдний зоб, функціональну автономію щитоподібної залози (ЩЗ)

Геоендемічні провінції

території з мізерним вмістом йоду в зовнішньому середовищі; гори та передгір'я, збіднені гумусом грунти, пониззя великих річок

Йодурія

виділення йоду з сечею

Йодна профілактика

комплекс заходів, спрямований на запобігання йододефіцитним захворюванням, шляхом збільшення поступлення йоду в організм ззовні

Йодна профілактика масова

Вживання населенням продуктів, збагачених йодом.Найпоширенішим заходом масової йодної профілактики є вживання йодованої солі.

Йодна профілактика групова

вживання дозованих препаратів йоду окремими категоріями населення, що мають значний ризик дефіциту йоду: дітьми, підлітками, вагітними, годувальницями. Групову профілактику здійснюють препаратами, до яких входить калію йодид.

Йодна профілактика індивідуальна

Індивідуальну йодну профілактику проводять у випадках зростаючої потреби в йоді.
Вона рекомендована жінкам за рік до планованої вагітності, реконвалесцентам після тяжких соматичних чи інфекційних захворювань, після курсів антибіотикотерапії чи лікування сульфаніламідними препаратами, а також у випадках захворювань органів травлення, коли можливе сповільнення всмоктування. Індивідуальну йодну профілактику здійснюють препаратами калію йодиду чи комплексними полівітамінними препаратами з йодидом

Йодована сіль

Передбачається, що вся сіль для харчових потреб буде лише йодованою. Кухонна сіль з додаванням калію йодиду (містить 76,5 % йоду (25 мг/кг солі) чи калію йодату (59,5 % йоду (40-45 мг/кг).

Гіпотиреоз

патологічний стан, клінічний синдром, що виникає у людини при недостатності гормонів щитоподібної залози внаслідок зниження або повного випадіння функції щитоподібної залози, недостатній дозі тироксину при замісній терапії

Субклінічний гіпотиреоз

Відсутні типові симптоми, але може проявлятися погіршеним настроєм, депресією, а при додаткових методах дослідження — підвищенням рівня загального холестерину і холестерину ЛПНЩ у плазмі

Постпроцедурний гіпотиреоз

Гіпотиреоз , що виникає після оперативного лікування

Тиреотропний гормон

Гормон передньої долі гіпофіза, що стимулює синтез в щитоподібній залозі гормонів тироксину та трийодтироніну. За хімічною будовою ТТГ є глікопротеїдним гормоном

Тироксин

основна форма тиреоїдних гормонів; є прогормоном трийодтироніну;

Тиреоглобулін

це протеїн з масою 660 кДа, який продукують фолікулярні клітини щитоподібної залози та який накопичується в її структурно-функціональній одиниці — фолікулі як колоїд

Антитіла до тиреоглобуліну

аутоантитіла до білка-попередника тиреоїдних гормонів. Вони зв'язують тиреоглобулін, порушуючи синтез гормонів і викликаючи, тим самим, гіпотиреоз.

Антитіла до тиреопероксидази

аутоантитіла, які направлені проти ферменту апікальної частини фолікулярних клітин щитоподібної залози, що каталізує йодування тирозину у тиреоглобуліні в процесі синтезу тиреоїдних гормонів

Тиреоїдит автоімунний

хронічний запальний процес щитоподібної залози, обумовлений автоімунними порушеннями і характеризується специфічними морфологічними змінами різного ступеня вираженості

Тиреоїдит підгострий

запальне захворювання щитоподібної залози, що виявляється синдромом тиреотоксикозу, а також синдромом місцевого і загального інфекційного запалення

Тиреоїдит хронічний

Хронічне запалення щитоподібної залози

Соседние файлы в предмете Эндокринология