Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
тема 2.docx
Скачиваний:
9
Добавлен:
14.04.2022
Размер:
1.76 Mб
Скачать

Тема 2

Цукровий діабет тип 1та тип 2, сучасні методи терапії.

Термін

Визначення

Цукровий діабет 1 типу

це аутоімунний стан, при якому імунні клітини організма людини атакують і назавжди вимикають свої ж клітини, що виробляють інсулін у підшлунковій залозі.

Цукровий діабет 2 типу

є порушенням метаболізму, для якого характерний високий рівень глюкози в крові за умови резистентності до інсуліну та відносної недостатності інсуліну.

Препарат інсуліну

Аналог придодного ендогенного інсуліну одержаний з підшлункової залози свиней та людей. Гормональний препарат поліпептидної природи.

Інсулінові аналоги

Генетично модифіковані рекомбінантні препарати інсуліну, що максималььно відтворюють фізіологічний ритм секреції інсуліну

Метформін

Пероральний цукрознижуючий препарат для лікування діабету 2 типу з групи бігуанідів

Цукрознижувальні сульфоніламідні препарати

Секретагоги інсуліну. Мех. Дії- стимулює секрецію інсуліну бета-клітинами підшлункової залози та збільшує чутливість унсцліноцтів до виділення інсуліну у відповідь на глюкозу

Інгібітори дипептидилпептидази-4

Препарати інкретинового ряду пептидні гастроінтестинальні інсулінотропні гормони

Глюкагоноподібний поліпептид

Препарати інкретинового ряду, що посилює кілька антигіперглікемічних впливів ГПМ-1

Акарбоза

Інгібітор альфа-глюкозидази, що гальмує всмоктування вуглеводів в тонкій кишці і тим самим знижує зростання глюкози в крові після вживання їжі

Інсулінові сентитайзери

Група препаратів, що збільшує чутливість тканин до інсуліну (бігуаніди, тіазолідин)

Секретагоги інсуліну

ЛЗ, що стимулюють секрецію інсуліну

Енергетична цінність добового раціону

Кількість енергії, що утворюють при окисненні жирів, білків і вуглеводів, що міститься в природному харчуванні і витрачається на фізіологічні функції в організмі

Хлібні одиниці

Це порція продукту, що містить 12 г вуглеводів або 40 ккал

Природні харчові волокна

Природні компоненти їжі, стійкі до дії амілази та інших ферментів не перетравлених ендогенного секрету ШКТ

Цукровий діабет в стані декомпенсації

Характеризується найважчим перебігом – незважаючи на лікування, високий рівень глюкози ( вище 13,9 ммоль\л), втрата глюкози з сечею за добу >50 г, з’являється ацетон

Цукровий діабет в стані компенсації

На фоні лікування досягнено нормальних показників глюкзи в крові і повна її відсутність в сечі

Самоконтроль діабету

Система заходів направлена на підтримку концентрації глюкози в крові в межах наближених до фізіологічних значень

Глюкометри

Прилади для вимірювання концентрації глюкози в біологічних рідинах

Інтенсифікована інсулінотерапія

Введення інсуліну короткої або ультракороткої дії перед кожним прийомом їжі + інсулін середньої тривалості

Традиційна інсулінотерапія

Об’єднання інсулінів короткої та пролонгованої дії в одному уколі

Помпова інсулінотерапія

Електронний пристрій, який забезпечує проведення цілодобового п\ш введення препарату інсуліну – короткої\ультракороткої дії

Ліподистрофії

Деструктивний процес у підшкірній жировій клітковині

Інсуліновий набряк

Внаслідок недостатньої компенсації діабету, у яких контроль глікемії робиться за рахунок інсуліну

Дапафлозиди

ЛЗ з цукрознижуючою дією

Завдання для самостійного опрацювання теми Завдання 1

Заповнити таблицю класифікації цукрового діабету

Категорії

Класифікаційні ознаки

Цукровий діабет 1 типу

Наявність антитіл – ІСА, GAD 65; зниження рівня С-пептиду

Цукровий діабет 1 типу

Рівень С-пептиду в нормі, збільшення маси тіла

Завдання 2

Заповніть таблицю обов’язкових лабораторних обстежень хворого на діабет залежно від типу захворювання

Метод обстеження

Мета обстеження

1

Глікований гемоглобін

б\х показник крові, що відображає середній вміст цукру в крові за тривалий період (3 місяці) (не >6,5%)

2

Глікемічний профіль

Динамічне спостереження за рівнем цукру протягом доби

3

Кетонурія

Виявлення кетонових тіл в сечі

4

Визначення креатині ну плазми крові

Визначення ШКФ

5

Визначення активності печінкових трансаміназ

Визначення ступеню пошкодження печінки

6

Визначення ліпідограми

Діагностичне порушення ліпідного обміну, а також оцінити ризик СС ускладнень

7

Обчислення швидкості клубочкової фільтрації

Визначення ступеню ниркової недостатності

8

Обчислення ІМТ

В межах норми – низький ризик ССЗ, діабету

9

Вимірювання АТ

Дозволяє виявити артеріальну гіпертензію

Завдання 4

Перерахуйте основні напрямки немедикаментозної терапії цукрового діабету

  • Раціональне харчування

  • Фізичні навантаження

  • Самоконтроль і психічна підтримка

  • Проведення навальних\освітніх робіт з пацієнтом

Завдання 5

Заповніть таблицю. Оптимальні комбінації цукрознижувальних препаратів

Група препарату

Комбінування з препаратами інших груп

Похідні сульфонілсечовини

Бігуаніди, тіазимідиндіони, акарбоза

Постпрандіальні стимулятори секреції інсуліну

Бігуаніди, тіазимідиндіони

Бігуаніди

Похідні сульфонілсечовини, меглітиніди

Тіазимідиндіони

Похідні сульфонілсечовини, меглітиніди, бігуаніди

Акарбоза

Похідні сульфонілсечовини, метформін

Препарати, що сповільнюють всмоктування вуглеводів в кишечнику

Похідні сульфонілсечовини

Метформін

Похідні сульфонілсечовини, інгібітори ДПМ-4 чи аналоги ГПП-1, або тіазолідиндіони

Завдання 6

Заповніть таблицю лікування пацієнтів хворого на цукровий діабет

Препарат

Спосіб введення, доза

Показання

Глібенкламід

0,02 г перорально

ЦД 2 типу

Метформін

Перорально до 3 г\д перорально ( 500 мг 2р\добу)

ЦД 2 типу

Емпогіфпозин

Перорально

ЦД 2 типу за наявності захворювань ССС

Фармасулін Н

Індивідуальна доза

ЦД 1 та 2 типів

Гларгін 100 ОД

Індивідуальна доза

ЦД 1 та 2 типів

Аркарбоза

Перорально 50-100 мг 3 рази на добу

ЦД 2 типу та його профілактики у пацієнтів з порушенням толерантності до глюкози

Новоранід

п\ш та в\в 0,6-0,7 МО\кг

ЦД 1 та 2 типів ( стадія резистентності до пероральних гіпоглікемічних засобів)

Натеглінід

Перорально 120-180 мг 3 рази на добу

ЦД 2 типу як монотерапія\ в комбінації з метформіном

Репаглінід

Перорально 0,5-1,6 мг\добу

ЦД 2 типу

Соседние файлы в предмете Эндокринология