Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МКО 5.docx
Скачиваний:
5
Добавлен:
16.11.2020
Размер:
45.42 Кб
Скачать

Тема 5 Міжнародні комерційні операції підприємств на території вільних економічних зон Питання для самоконтролю

 1. Наведіть найбільш розповсюджені визначення поняття «вільна економічна зона».

 2. Визначте передумови та переваги створення ВЕЗ.

 3. Наведіть класифікацію цілей створення ВЕЗ.

 4. Охарактеризуйте різновиди ВЕЗ.

 5. Визначте характерні ознаки, притаманні найбільш розпов- сюдженим у світі вільним економічним зонам.

 6. Наведіть закономірності розвитку ВЕЗ.

 7. Наведіть систему пільг, що надаються на території ВЕЗ.

 8. Охарактеризуйте історичні передумови формування вільних економічних зон.

 9. Охарактеризуйте сучасний етап функціонування ВЕЗ.

 10. Визначте особливості режиму економічної діяльності в СЕЗ.

 11. Які функціональні тини спеціальних (вільних) економічних зон можуть створюватись на території України?

 12. Визначте специфіку та особливості створення та розвитку ВЕЗ у світі.

 13. Визначте характерні ознаки офшорних зон.

 14. Чим відрізняється офшорна компанія від оншорної? З якою метою використовують офшорну компанію у зв'язці з оншорною компанією?

 15. Визначте специфіку офшорного банківського бізнесу.

Правильно/неправильно

 1. На території спеціальної (вільної) економічної зони запроваджуються пільгові митні, валютно-фінансові, податкові та інші умови економічної діяльності національних та іноземних юридичних і фізичних осіб:

 • правильно / □ неправильно.

 1. Території спеціальних митних зон, розташованих в Україні, вважаються, такими, що знаходяться за межами митної території України:

 • правильно / □ неправильно.

 1. На території України не можуть створюватись спеціальні (вільні) економічні зони різних функціональних типів:

 • правильно / □ неправильно.

 1. Науково-технічні зони на території України можуть існувати у формі регіональних інноваційних центрів-технополісів, районів

інтенсивного наукового розвитку, високотехнологічних промислових комплексів, а також локальних інноваційних центрів та опорних інноваційних пунктів:

 • правильно / □ неправильно.

 1. Офшорний статус надається банківським та страховим установам, що були створені за участю лише нерезидентів і обслуговують лише ту їхню підприємницьку діяльність, що здійснюється за межами України:

 • правильно / □ неправильно.

 1. Офшорні зони використовуються підприємцями для легального зменшення податкових платежів, а також для захисту капіталу від експропріації в політично нестабільних країнах:

 • правильно / □ неправильно.

 1. Офшорні зони є інструментом для різноманітних зловживань та створюють умови для скоєння фінансових злочинів, так званого

«відмивання» незаконних доходів:

 • правильно / □ неправильно.

 1. На території спеціальної (вільної) економічної зони запроваджуються пільгові митні, валютно-фінансові, податкові та інші умови економічної діяльності національних та іноземних юридичних і фізичних осіб:

 • правильно / □ неправильно.

 1. В Україні не існує обмежень при укладанні угод з офшорними компаніями, пов'язаними з підвищеним контролем за такими угодами, або з ускладненням віднесення сум на собівартість з метою мінімізації оподаткування:

 • правильно / □ неправильно.

 1. Як для офшорних, так і для оншорних компаній характерним є принцип відкритості інформації, коли будь-яка особа може отримати з державного органу дані про структуру компанії, списки акціонерів і директорів:

 • правильно / □ неправильно.

Соседние файлы в предмете Международные коммерческие операции