Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

3

.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
03.11.2020
Размер:
229.31 Кб
Скачать

Лабораторна робота №3

Розрахунок абсолютної та відносної похибок.

Мета роботи: . Вивчити схему перевірки вольтметра, визначити клас точності вольтметра, що перевіряється, вивчити методи перевірки вимірювальних засобів.

Обладнання: калькулятор, стенд.

Виконав: Вальков О.М Група: 1901 1 – СТ

Хід роботи

Рис. 1

ИП - вольтметр, що перевіряється; V2 - контрольний вольтметр.

Включітьите стенд, потім тумблер включення живлення Латра Т1 – S7 і нарешті тумблер живлення кіл постійного струму S6. У даній роботі в якості вольтметра, що перевіряється, використовується миллиамперметр ИП з додатковим опором R11 (при цьому його максимальне відхилення рівне 50 В), контрольним є V2.Змінюйте перемикачем Латра величину напруги, (величина контролюється по вольтметру V2) до одержання вимірюваної напруги на приладі ИП.Зробіть необхідну для розрахунків кількість вимірів.

Приклад розрахунку

Клас точності приладу: 2,5

Діапазон виміру: 50 В

Абсолютна похибка:

Відносна похибка:

Відносна похибка:

Результати розрахунку миллиамперметр ИП з додатковим опором

Результати заміру Х (В)

Значення розрахунку погрішність

Абсолютна Δх (В)

Відносна δх (%)

Наведена δх (%)

0

 1,25

 ∞

 1,25

14

 1,25

 0,089

 1,25

18

 1,25

 0,069

 1,25

8

 1,25

 0,156

 1,25

26

 1,25

 0,048

 1,25

36

 1,25

 0,034

 1,25

Похибка виміру за зразковим приладом:

Uмульт (клас 0,5): x1=14.1; x2=17,6; x3=8,8; x4=26,3; x5=35,5

Uвольт (клас 2,5): x1=14; x2=18; x3=8; x4=26; x5=36

Δ1= Uмульт- Uвольт =14,1-14=0,1

Δ2=0,4; Δ3=0,8; Δ4=0,3; Δ5=0,5

Похибка складає:1-

2-

3-

4-

5-

Клас точності вольтметра що перевіряється:

Висновок: Клас точності приладу що перевіряється складає 2,92 , а одже його скорішь можно віднести до приладу класу точності 4 ніж до 2,5.