Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

1

.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
03.11.2020
Размер:
33.87 Кб
Скачать

Лабораторна робота №1

Тема: Дослідження вольтметра магнітоелектричної системи

Мета роботи: навчитися виконувати розрахунки абсолютної та відносної похибок.

Обладнання: калькулятор.

Виконав: Вальков О.М Група: 1901 1 – СТ

1. За допомогою аналогового амперметра класу точності 0,5 з границею вимірювання IК=10 А були виконані два вимірювання струму і отримали покази Iвим1=8,1 А та Iвим2=2,5 А. Визначити граничні значення основних абсолютної та відносної похибок для цих двох випадків і зробити висновок щодо точності виконаних вимірювань.

Клас точності приладу: 0,5

Діапазон виміру: 10 А

Результати виміру: X1= 8.1 A; X2= 2.5 A.

Абсолютна похибка:

Відносна похибка:

Висновок: Відносна похибка не перевищує абсолютну, одже прилад справжнює свій клас точності.

2. Визначити інтервал, в якому може знаходитися істинне значення опору однозначної міри електричного опору класу точності з номінальним значенням опору RН=10 Ом.

Клас точності приладу: 0,2

Діапазон виміру: 10 Ом

Границі абсолютної похибки становить:

Висновок: Отже -0,02 В≤ ≤ 0,02В

4. Показ цифрового вольтметру класу точності 0,05/0,02 з границею вимірювань UК=150 В становить 120 В. Знайти граничні значення відносної та абсолютної похибки вимірювання.

Клас точності приладу: 0,05

Діапазон виміру: 150 В

Результати виміру: X1= 120 В;

Границі абсолютної похибки становить:

Отже -0,075 В≤ ≤ 0,075В, чи U=(120 0,075) В.

Границі відносної похибки становить:

Отже - %≤ ≤ %.

5а. Амперметр, границя вимірювання якого дорівнює ІК=10 А, а клас точності якого γгр.=0,2, за результатами вимірювань сили струму показав значення сили струму 2 А. (Варіант 1)

Клас точності приладу: 0,2

Діапазон виміру: 10 А

Результати виміру: X1= 2 А;

Абсолютна похибка:

Відносна похибка:

Висновки: Я навчився виконувати розрахунки абсолютної та відносної похибок.