Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ODZ_TEOR_VER.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
14.06.2020
Размер:
81.13 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Факультет електроніки та інформаційних технологій

Кафедра наноелектроніки

Розрахунково-графічна робота

Дисципліна: «Імовірнісні основи обробки даних»

Тема: «Обробка дослідних даних вибіркової сукупності»

Варіант №24

Виконав:

студент гр. ФЕ-31

_______________________

Кабашний В. В.

(підпис)

Перевірила:

________

_________________

Ющенко О. В.

(оцінка)

(підпис)

Завдання №1

Представити дані у вигляді експоненціального розподілу.

Рівень значущості 0,05.

  1. Введення початкових даних для експоненціального розподілу.

Таблиця 1.1. Вхідні дані:

44

46,75

30,25

38,5

68,75

16,5

19,25

24,75

511,5

536,25

552,75

566,5

596,75

618,75

643,5

698,5

38,5

33

74,25

60,5

154

123,75

129,25

96,25

104,5

96,25

11

2,75

5,5

11

19,25

77

68,75

60,5

57,75

66

198

203,5

233,75

242

209

225,5

176

258,5

143

121

132

140,25

123,75

88

104,5

167,75

184,25

187

390,5

398,75

354,75

429

418

451

489,5

464,75

288,75

269,5

310,75

324,5

272,25

288,75

313,5

338,25

354,75

368,5

  1. Відсортування даних від найменшого до найбільшого.

Таблиця 1.2. Відсортовані дані:

2,75

5,5

11

11

16,5

19,25

19,25

24,75

30,25

33

38,5

38,5

44

46,75

57,25

60,5

60,5

66

68,75

68,75

74,25

77

88

96,25

96,25

104,5

104,5

121

123,75

123,75

129,25

132

140,25

143

154

167,25

176

184,25

184,25

187

198

203,5

209

225,5

233,75

242

258,5

269,5

272,25

288,75

310,75

313,5

324,5

338,25

354,75

354,75

368,5

390,5

398,75

418

429

451

464,75

489,5

511,5

536,25

552,75

566,5

596,75

618,75

643,5

698,5

  1. Визначення основних параметрів.

Таблиця 1.3. Основні параметри:

Параметр

Позначення

Значення

Максимальне

698,5

Мінімальне

2,75

Кількість даних

n

72

Розмах

R

695,75

Кількість класів

k

7

Ширина класу

h

97

  1. Побудова варіаційного ряду.

Таблиця 1.4. Варіаційний ряд:

Класи

Cереднє значеняя класу

Частота

0

-

99

49,5

25

100

-

199

149,5

15

200

-

299

249,5

10

300

-

399

349,5

9

400

-

499

449,5

5

500

-

599

549,5

5

600

-

699

649,5

3

  1. Побудова гістограми та ліній тренду.

Гістограма 1.1. Гістограма частоти

  1. Знаходження додаткових числових характеристик для варіаційного ряду.

Таблиця 1.5. Додаткові характеристики:

Характеристика

Позначення

Значення

Середнє значення даних

223,11

Дисперсія

32674,10

Середнє квадратичне відхилення

180,76

  1. Знаходження коефіцієнта масштабу λ для розподілу.

0,00448

  1. Знаходження розрахункових значень для функції розподілу.

Таблиця 1.6. Розрахункові значення для функції розподілу:

-λ*X1

-λ*X2

0

-0,4437251

1

0,641641784

0,358358216

-0,448207171

-0,891932271

0,638772335

0,409863021

0,228909314

-0,896414343

-1,340139442

0,408030096

0,261809159

0,146220937

-1,344621514

-1,788346614

0,260638337

0,167236448

0,093401889

-1,792828685

-2,236553785

0,166488559

0,106826016

0,059662543

-2,241035857

-2,684760956

0,106348286

0,068237504

0,038110782

-2,689243028

-3,132968127

0,067932343

0,04358823

0,024344113

Сума

0,9490

Соседние файлы в предмете Теория вероятностей и математическая статистика