Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
О.О.П / Курсовая работа / Курсовая.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.05.2020
Размер:
792.72 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет

Машинобудівний коледж

“Погоджено”

Глава циклової комісії спеціальності 5.05010101

_______________________

“____”_________________

“Затверджую”

Завідувач відділенням спеціальності 5.05010101

_______________________

“____”_________________

КУРСОВА РОБОТА

З предмету _______“Алгоритмізація та програмування”__________ _______________________________________________________

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 5.05010101

“Обслуговування програмних систем і комплексів”

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Тема:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Студент

Група

Керівник проекту

________________

________________

________________

___________________

___________________

2012

Зміст

1 Постановка задачі..................................................................................3

2 Алгоритм розробки програми..............................................................4

3 Практична реалізація.............................................................................6

3.1 Опис структури даних та вимоги до них.

3.2 Опис стандартних процедур та функцій.

3.3 Опис процедур та функцій користувача.

3.4 Опис файлів та їх призначення.

4 Інструкція для роботи з програмою......................................................9

5 Приклад тестування та результату роботи з програмою...................11

Висновки.....................................................................................................16

Література....................................................................................................17

Додаток А. Лістинг основної програми………………………………...18

Додаток Б. Лістинг модуля baza.................................................................19

Додаток Г. Лістинг модуля GR……………………………………………28

1 Постановка задачі

Практичне завдання

Створити файл, що містить відомості про картотеку в регістраторі поліклініки з такою структурою запису: прізвище хворого, дату відвідування, діагноз, лікар.

Написати програму, що видає наступну інформацію:

- хворого, лікаря та дати відвідування поліклініки за прізвищем хворого;

- кількість хворих у заданого лікаря;

- підвести статистичний підсумок кількості хворих за діагнозами у порядку зменшення розповсюдженості захворювань.

Вимоги до програми

Створення та обробка бази даних здійснюється шляхом вибору відповідного

пункту меню.

Основні пункти меню програми:

- створення файла записів;

- додавання інформації у файл;

- внесення змін у запис за запитом;

- видалення запису;

- виведення вмісту файла даних у вигляді таблиці.

Обробка файла (створення, додавання, видалення, редагування і т.д.) повинна

здійснюватися за допомогою процедур та функцій.

Введення даних повинно відбуватися з перевіркою на область допустимих значень.

Всі процедури та функції повинні бути розміщенні у відповідних модулях.

Фай повинен містити не менше 10 записів.

  1. Алгоритм розробки програми

  1. Створити два файли: основний файл з програмою та файли модуля.

2 В основному файлі зв’язати файлову змінну з файлом даних та створити меню

відповідно до заданих пунктів.

3 В файлі модуля створити тип даних, який описує структуру запису

та описати

необхідні змінні (f – файлова змінна, z – змінна типу запису і т.д.)

4 В файлі модуля створити процедури та функції, які реалізують задані пункти

меню.

4.1 Створити процедуру створення файла записів та занесення в нього даних:

- створити та відкрити файл для запису за допомогою процедури

rewrite (f, ‘bolnica.dat’);

- ввести потрібні данні з клавіатури та записати їх у файл за допомогою

процедури read (f, z);

- закрити файл процедурою close (f).

4.2 Створити процедуру виведення даних на екран:

- відкрити файл для читання – reset (f);

- зчитати дані з файлу – read (f, z);

- вивести дані на екран;

- закрити файл.

4.3 Створити процедуру додавання інформації у файл:

- відкрити файл для читання та запису – reset (f);

- встановити вказівник файла за останнім його компонентом процедурою

seek (f,filesize(f));

- записати додаткові дані аналогічно процедурі введення даних;

- закрити файл.

4.4 Створити процедуру редагування запису:

- відкрити файл, що потрібно відредагувати;

- ввести номер запису для редагування;

- зчитати дані з файлу та порівняти його номер із введеним;

- встановити вказівник файла на заданий елемент seek (f,n-1);

- відредагувати поля запису та записати їх у файл;

- закрити файл.

4.5 Створити процедуру видалення запису

- описати допоміжний файл та зв’язати його з фізичним файлом на диску;

- відкрити основний файл для читання та допоміжний фай для запису;

- ввести номер запису, який необхідно видалити;

- зчитати дані з файлу та порівняти його номер із введеним, якщо не

співпадає то перезаписати дані у допоміжний файл;

- закрити обидва файли;

- видалити основний фізичний файл процедурою – erase (f);

- перейменувати допоміжний файл у файл з основною назвою.

4.6 Створити процедуру пошуку за лікарем та пацієнтом згідно з завданням.

- відкрити файл для читання та запису – reset (f);

- зчитати дані з файлу – read (f, z);

- виконати пошук за іменем хворого або лікаря;

- вивести результат на екран.

- закрити файл.

5 Відкомпілювати створений модуль та виконати програму з використанням

створеного модуля.

Соседние файлы в папке Курсовая работа