Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
О.О.П / ооп / 3_техн / Презентации / Си++ (1 занятие).ppt
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.05.2020
Размер:
830.46 Кб
Скачать

Мова Сі++

Алфавіт, базові типи і опис даних

План:

1.Імена в Сі++

2.Змінні в Сі++ 3.Константи в Сі++

4.Вирази в Сі++

5.Операції порівняння і привласнення в Сі++ 6.Арифметичні операції 7.Логічні операції

Імена в Сі++

Алфавіт

У алфавіт мови Сі++ входять:

• латинські букви: від а до z (рядкові) і від A до Z (прописні);

десяткові цифри: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

спеціальні символи: "{ }, I [ ] ( ) + - / % \; ' : ? < = > _ !

& # ~ ^ .

Комбінації деяких символів, не розділених пропусками, інтерпретуються як один значимий

символ. До них відносяться:

++ — == && || «»>=<=+=-=*=/=?: /**///

/* Це коментар, допустимий в Сі і Сі++ */

// Це рядковий коментар, використовуваний тільки в Сі++

Лексеми — одиниці тексту програми, які при компіляції сприймаються як єдине ціле і не можуть бути розділені на дрібніші елементи.

До лексем відносяться:

 

ідентифікатори,

службові слова,

константи,

знаки операцій,

роздільники

Ідентифікатори

Послідовність латинських букв, цифр, символів підкреслення (_), що розпочинається з букви або символу підкреслення, є ідентифікатором. Наприклад:

В12 rus hard_RAM_disk MAX ris_32

В Сі++ розрізняються прописні і рядкові букви. Наприклад:

flag, FLAG, Flag, FlAg — різні ідентифікатори

Службові (ключові) слова

Службові слова в Сі++ — це ідентифікатори, призначення яких однозначно визначене в мові.

Типи даних

У Сі++ є чотири базові арифметичні (числових) типи даних. З них два цілочисельних — char, int — і два плаваючих — float і double. В програмах можна використовувати деякі модифікації цих типів, що описуються за допомогою службових слів — модифікаторів. Існують два модифікатори розміру — short (короткий) і long (довгий) — і два модифікатори знаків — signed (знаковий) і unsigned (беззнаковий). Знакові модифікатори застосовуються тільки до цілих типів.

Таблиця типів даних

Тип

даних

char int

unsigned char

unsigned int

short int

unsigned short

long int

unsigned long int

float

Розм

Діапазон

ір

(бай

значень

т)

 

1

-128…+127

2/4

залежить від системи

1

0…255

2/4

залежить від системи

2

-32768…32767

2

0…655535

4

-2147483648…2147483647

 

4

0…4294967295

4

+/-(3.4Е-38…3.4Е+38)

8

+/-(3.4Е-308…1.7Е+308)

Еквівален тна назва типа

signed char

signed, signed char

немає

unsigned

short, signed short int

unsigned short int

long, signed long int

unsigned long

ні

ні

Аналізуючи таблицю, можна зробити наступні висновки:

якщо не вказаний базовий тип, то за умовчанням мається на увазі int;

якщо не вказаний модифікатор знаків, то за умовчанням мається на увазі signed;

з базовим типом float модифікатори не вживаються;

модифікатор short застосований тільки до базового типу int .

У мові Сі++ величини типу char можуть розглядатися в програмі і як символи, і як цілі числа. Усе залежить від способу використання цієї величини. У разі інтерпретації величини типу char як символу її числове значення являється ASCII -кодом. Наступний приклад

ілюструє сказане. char a = 6 5;

printf("%c", a);/*На екрані з'явиться символ

А*/

printf("%d", a);/*На екрані з'явиться число 65*/

Символи "%c" є специфікацією формату введення/виведення символьних даних,

а "%d" — специфікацією для цілих чисел

У останні версії Сі++ доданий окремий логічний тип з ім'ям bool. Його відносять до різновиду цілих типів даних.

Опис змінних в програмах на Сі++ має вигляд:

ім'я_типу список змінних;

Приклади описів :

 

char symbol, cc;

unsigned char code;

int number, row;

unsigned long long_number;

float x, X, cc3;

double e, b4;

long double max_num;

Соседние файлы в папке Презентации