Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.05.2020
Размер:
298.71 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет

Машинобудівний коледж

“Погоджено”

Глава циклової комісії спеціальності 5.05010101

______________________

“____”________________

“Затверджую”

Завідувач відділенням

спеціальності 5.05010101

______________________

“____”________________

КУРСОВА РОБОТА

Зпредмету_____“Об'єктно-орієнтоване програмування”________ _____________________________________________________

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 5.05010101

“Обслуговування програмних систем і комплексів”

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Тема:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Студент

Група

Керівник проекту

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

2013

Зміст

1 Постановка задачі ………………………………………………………………………

2 Алгоритм розробки програми …………………………………………………………

3 Практична реалізація ………………………………………………………………..…

3.1 Опис структури даних та вимоги до неї …………………………………………

3.2 Опис стандартних функцій, що використовувалия у програмі ………………..

3.3 Опис функцій користувача …………………………………………………...…..

3.4 Опис файлів та їх призначення …………………………………………………..

4 Інструкції для роботи з програмою …………………………………………………...

5 Приклади тестування та результати роботи програми ……………………………..

Висновки ………………………………………………………………………………...

Література ……………………………………………………………………………….

Додаток А ……………………………….………………………………………………

Додаток Б ……………………………….………………………………………………

1 Постановка задачі

Практичне завдання

Створити програму для роботи зі списком слів. Для реалізації цієї задачі треба скласти опис класу, який містить методи для виконання поставлених задач. В клієнтській програмі реалізувати можливість виконання поставлених завдань, використовуючи методи класу.

Програма повинна виконувати наступні завдання:

  • Определить сумму и количество простых чисел расположенных вне диагоналей матрицы B(n,n). Если нет простых чисел, то поменять местами элементы главной и побочной диагоналей.

  • Задана матрица A(n,n). Зеркально отразить ее относительно главной диагонали. В преобразованной матрице найти строки, элементы которой образуют возрастающую последовательность.

  • Задана матрица целых чисел A(n,n). Вывести номера столбцов, в которых находится более двух простых чисел. Найти сумму положительных элементов на периметре матрицы.

  • Задана матрица В(n,m). Определить количество столбцов, упорядоченных по возрастанию. Каждый второй столбец упорядочить по возрастанию и найти, на сколько увеличилось количество таких упорядоченных столбцов.

Вимоги до програми

Програма повинна мати зручне меню для виконання поставлених завдань. Виконання завдань здійснюється шляхом вибору відповідного пункту меню.Основні пункти меню програми:

  • відображення вмісту файлу;

  • запис результату виконання завдання в файл;

  • перестановка першого та останнього слів, які написані латиницею;

  • друку тексту з перших літер, які написані кирилицею;

  • видалення зі слів, які написані кирилицею, перших літер.

Виконання завдань повинно здійснюватися з використанням класів та методів класу.

Всі функції повинні бути розміщенні у відповідних модулях.

2 Алгоритм розробки програми

1. Створити файли: основний файл з програмою та файли модулів для виконання поставлених задач.

2. В основному файлі підключити всі модулі та реалізувати зручне меню для роботи з програмою.

3. В класі для обробки тексту реалізувати функції для виконання поставлених задач:

3.1. Реалізувати функцію зчитування інформації з файлу.

3.2. Реалізувати функцію запису інформації в файл.

3.3. Реалізувати функцію для перестановки першого та останнього слів, які написані латиницею.

3.4. Реалізувати функцію для друку тексту з перших літер, які написані кирилицею.

3.5.Реалізувати функцію для видалення зі слів, які написані кирилицею, перших літер.

3 Практична реалізація

3.1 Опис структури даних та вимоги до них

FILE *F – файловий дескриптор.

chartemp[255], temp1[255], temp2[255] – змінна для запису тимчасового зберігання слів.

Stringinfo,temps – змінна для зберігання тексту.

intIsFirst,isWord – змінні для перевірки наявності латинських слів у тексті.

3.2 Опис стандартних функцій, що використовувалися у програмі

void __fastcall Form::FormCreate(TObject *Sender) – функція обробки події створення форми.

void __fastcall Form::ButtonClick(TObject *Sender) – функція обробки події натиснення на кнопку.

void __fastcall Form::EditKeyPress(TObject *Sender,char &Key) – функція обробки події вводу значення в поле.

AnsiString __fastcall IntToStr(int Value) – функція переведення типів.

AnsiString __fastcall FloatToStr(int Value) – функція переведення типів.

float __fastcall StrToFloat(AnsiString Value) – функція переведення типів.

int __fastcall IntToFloat(AnsiString Value) – функція переведення типів.

void __fastcall Show(TObject *Sender) – функція відображення форми на екрані.

void __fastcall Hide(TObject *Sender) – функція не відображення форми на екрані.

void __fastcall Hide(TObject *Sender) - функція закриття форми.

void __fastcall ShowMessage(AnsiString Value) – функція відображення повідомлення.

Соседние файлы в папке Курсовая