Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.05.2020
Размер:
780.18 Кб
Скачать

3 Практична реалізація

3.1 Опис структури данних та вимоги до них

nomgr:string[6]; - номер групи;

prizv:string[15]; - прізвище;

mat:1..5; - оцінка з математики;

ukr:1..5; - оцінка з української;

inf:1..5; - оцінка з інформатики;

gd:0..1; - ознака участі у громадській діяльності;

f,f1:file of stip; - файлові змінні, які пов’язані з файлами;

i,k,n,j:byte; - лічильники;

z:stip; - змінна, що використовується для зчитування записів із файлу;

m:array[1..100]of stip; - змінна, що використовується для зчитування записів із файлу;

srbal:real; - середній бал;

st:char; - обмежувач;

gr:string[6]; - критерій пошуку.

3.2 Опис стандартних процедур і функцій, що використовувалися у програмі

Процедури для роботи з виведенням тексту:

Clrscr; - процедура очищення екрану.

GotoXY(<координата по Х>;<координата по Y>); - процедура переміщення курсору на вказану позицію.

Write(Т); – процедура виведення тексту на екран, де Т може бути рядком або змінною.

Read(змінна); - процедура зчитування введених даних.

Writeln(T); - процедура виведення тексту з перенесенням вказівника на наступний рядок.

Readln(змінна); - зчитування даних з перенесенням вказівника на наступний рядок.

Textcolor(color); - процедура встановлення кольору тексту.

Textbackground(color); - процедура встановлення кольору фону за текстом.

Процедури та функції для роботи з файлами:

Assign (файлова змінна, рядок)- процедура, що встановлює зв’язок між файловою змінною та фізичним файлом.

Reset (файлова змінна)- процедура відкриття існуючого файлу.

Rewrite (файлова змінна)- процедура відкриття нового файлу. Якщо файл уже існує, то при спрацьовуванні процедури Rewrite файл попередньо вилучається.

Write (файлова змінна, список змінних)- процедура виконання запису даних в файл.

Read (файлова змінна, список змінних)- процедура, що виконує зчитування даних з файлу.

Close (файлова змінна)- процедура закриття файлу.

Rename (файлова змінна, рядок)- процедура перейменування файлу.

Erase (файлова змінна)- процедура видалення файлу.

Seek (файлова змінна, номер позиції)- процедура зміни позиції вказівника у файлі.

Eof (файлова змінна)- функція повертає значення true, якщо досягнуто кінець файлу; у протилежному випадку вихідне значення дорівнює false.

FileSize (файлова змінна)- функція повертає поточний розмір типізованого файлу.

Процедури та функції для роботи з графічним режимом:

InitGraph (Driver; Mode; path); - процедура ініціалізації графічного режиму.

Setbkcolor(color); - процедура встановлення кольору фону.

Setcolor(color); - процедура встановлення кольору малювання.

Settextstyle(накреслення,положення,розмір); - процедура встановлення налаштувань для тексту в графічному режимі.

Outtextxy(X,Y,text); - процедура виведення тексту, починаючи зі вказаних координат.

Line(X1,Y1,X2,Y2); - процедура малювання лінії.

CloseGraph; - процедура закриття графічного режиму.

3.3 Опис процедур і функцій користувача

Procedure Vvod - процедура створення файлу записів, зчитування даних введених з клавіатури та запис їх у файл stipendiya.dan.

Procedure Vyvod - процедура, що виводить на екран інформацію про здачу студентами екзаменів і зарахування на стипендію, зчитану з файлу stipendiya.dan.

Procedure Dobavit - процедура додавання нового запису в файл.

Procedure Delete - процедура, яка видаляє запис обраний користувачем.

Procedure Redakt - процедура, яка редагує запис обраний користувачем.

Procedure Sti - процедура, яка виводить інформацію про зарахування на стипендію, відповідно до введеної групи.

Procedure Vidm - процедура, яка відсортовує студентів, які мають лише 5 і не активні у громадській діяльності.

Procedure Tri - процедура, яка відсортовує студентів, які мають лише 3 і активні у громадській діяльності.

Procedure Sort - процедура, яка виводить на екран інформацію про здачу студентами екзаменів і зарахування на стипендію у порядку спадання.

Procedure mygraphlnit - процедура ініціалізації графічного режиму.

Procedure Vstyp – графічна заставка.

Procedure bb – графічний вихід з програми.

Соседние файлы в папке Волошко_1