Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.05.2020
Размер:
780.18 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет

Машинобудівний коледж

“Погоджено”

Глава циклової комісії спеціальності 5.05010101

______________________

“____”________________

“Затверджую”

Завідувач відділенням

спеціальності 5.05010101

______________________

“____”________________

КУРСОВА РОБОТА

З предмету _______“Алгоритмізація та програмування”_________ _____________________________________________________

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 5.05010101

“Обслуговування програмних систем і комплексів”

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Тема:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Студент

Група

Керівник проекту

________________

________________

________________

__________________

__________________

2012

Зміст

1 Постановка задачі ……………………………………………………………………… 3

2 Алгоритм розробки програми ………………………………………………………… 4

3 Практична реалізація ………………………………………………………………….. 7

3.1 Опис структури даних та вимоги до неї ……………………………………….... 7

3.2 Опис стандартних процедур та функцій, що використовувалися у програмі ... 7

3.3 Опис процедур та функцій користувача ………………………………..…...… 11

3.4 Опис файлів та їх призначення ………………………………………………… 12

4 Інструкції для роботи з програмою …………………………………………………. 13

5 Приклади тестування та результати роботи програми …………………………….. 15

Висновки ………………………………………………………………………………... 20

Література ………………………………………………………………………………. 21

Додаток А. Лістинг основної програми ……………………………………………… 22

Додаток Б. Лістинг модуля grapf.tpu …..……………………………………………… 23

Додаток В. Лістинг модуля styd.tpu………………………………………………… 27

Додаток Г. Лістинг модуля poisk.tpu …...……………………………………………... 34

1 Постановка задачі

Практичне завдання

Створити файл, що місить відомості про результати здачі сесії студентами 1 курсу. Структура запису: номер групи, прізвище студента, відмітки за іспитами (3 предмета), ознака участі у громадській діяльності: «1» – активна участь, «0» – неучасть.

Написати програму, що видає наступну інформацію:

- список студентів-відмінників, які неактивні у громадській діяльності;

- студенти, що мають трійки та активні у громадській діяльності.

-зачислення студентів групи Х на стипендію. Студенти, отримавши всі відмітки «5» та активні у громадській діяльності отримують доплату 50%, що не активно участують – доплата 25 %. Студенти, отримавши «4» та «5», зачисляються на звичайну стипендію. Студенти, що отримали «3», але активно приймають участь у громадській діяльності, також зачисляються на стипендію, в противному разі – ні.

Вимоги до програми

Створення та обробка бази даних здійснюється шляхом вибору відповідного пункту меню. Основні пункти меню програми:

  • створення файла записів;

  • додавання інформації у файл;

  • внесення змін у запис за запитом;

  • видалення запису;

  • виведення вмісту файла даних у вигляді таблиці;

  • інформацію про поставлених на облік по заданій професії;

  • список професій та кількість людей, потребуючих працевлаштування у порядку зменшення попиту на відповідну професію;

  • список людей термін прибуття яких на біржі закінчився із послідуючим їх видаленням із бази даних.

Обробка файла (створення, додавання, видалення, редагування і т.д.) повинна здійснюватися за функцій.

Всі функції повинні бути розміщенні у відповідних модулях.

Фай повинен містити не менше 10 записів.

Спочатку роботи програми виводиться титульна сторінка в графічному режимі з вказанням автора роботи та номера варіанта. По закінченню роботи з базою даних в графічному режимі виводиться повідомлення про завершення роботи програми.

2 Алгоритм розробки програми

1. Створити файли: основний файл з програмою та три файли модулів (графічний, модуль «стандартних» функцій введення-виведення та редагування, модуль функцій пошуку).

2. В файлах модулів «стандартних» функцій та функцій пошуку створити тип даних, який описує структуру запису та описати необхідні змінні (f, f1 – файлові змінні, z – змінна типу запису і т.д.)

3. В файлі модуля «стандартних» функцій, які реалізують пункти введення-виведення та редагування:

3.1. Створити функцію створення файла записів та занесення в нього даних:

- створити та відкрити файл для запису;

- ввести потрібні данні з клавіатури та записати їх у файл;

- закрити файл.

3.2. Створити функцію виведення даних на екран:

- відкрити файл для читання;

- зчитати дані з файлу;

- вивести дані на екран;

- закрити файл.

3.3. Створити функцію додавання інформації у файл:

- відкрити файл для дозапису в кінець;

- записати додаткові дані аналогічно процедурі введення даних;

- закрити файл.

3.4. Створити функцію редагування запису:

- відкрити основний файл для читання та допоміжний файл для запису;

- ввести номер запису, який необхідно редагувати;

- зчитати дані з файлу та порівняти його номер із введеним, якщо не співпадає то перезаписати дані у допоміжний файл, якщо співпадають – ввести потрібні данні з клавіатури та записати їх у допоміжний файл;

- закрити обидва файли;

- видалити основний фізичний файл;

- перейменувати допоміжний файл у файл з основною назвою.

3.5. Створити функцію видалення запису:

- відкрити основний файл для читання та допоміжний файл для запису;

- ввести номер запису, який необхідно видалити;

- зчитати дані з файлу та порівняти його номер із введеним, якщо не співпадає то перезаписати дані у допоміжний файл;

- закрити обидва файли;

- видалити основний фізичний файл;

- перейменувати допоміжний файл у файл з основною назвою.

3.6. Створити функцію фільтрації записів:

- відкрити файл для читання;

- зчитати дані з файлу;

- перевірити записи на задану умову;

- вивести дані на екран;

- закрити файл.

3.7. Створити функцію фільтрації записів:

- відкрити файл для читання;

- зчитати дані з файлу;

- перевірити записи на задану умову;

- вивести дані на екран;

- закрити файл.

4. В файлі модуля, який містить пункти пошуку:

4.1. Створити функцію пошуку інформації за групою:

- відкрити файл для читання;

- ввести групу, за якою необхідно знайти інформацію;

- зчитати дані з файлу та порівняти професію із введеною, якщо співпадає то вивести на екран;

5. В файлі модуля, який виводить графічні зображення:

5.1. Створити функцію ініціалізації графічного режиму:

- встановити графічний режим та драйвер за замовчуванням;

- ініціалізувати графічний режим;

- у випадку помилки вивести повідомлення на екран.

5.2. Створити функцію, яка виводить стартову графічну заставку:

- вивести на екран інформацію про назву роботи та автора;

5.3. Створити функцію, яка виводить кінцеву графічну заставку:

- вивести повідомлення про завершення роботи програми.

6. В головному файлі підключити модулі.

7. В головному файлі розробити механізм обробки натиснених клавіш та механізм виходу з программи.

Соседние файлы в папке Волошко_1