Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.05.2020
Размер:
66.05 Кб
Скачать

КУРСОВА РОБОТА

«Створення і обробка файла записів»

Вимоги до програми

Створення та обробка бази даних здійснюється шляхом вибору відповідного пункту меню.

Основні пункти меню програми:

  • створення файла записів;

  • додавання інформації у файл;

  • внесення змін у запис за запитом;

  • видалення запису;

  • виведення вмісту файла даних у вигляді таблиці;

  • реалізація дій відповідно до варіанта завдання.

Обробка файла (створення, додавання, видалення, редагування і т.д.) повинна здійснюватися за допомогою процедур та функцій.

Введення даних повинно відбуватися з перевіркою на область допустимих значень.

Всі процедури та функції повинні бути розміщенні у відповідних модулях.

Фай повинен містити не менше 10 записів.

Спочатку роботи програми виводиться титульна сторінка в графічному режимі з вказанням автора роботи та номера варіанта. По закінченню роботи з базою даних в графічному режимі виводиться повідомлення про завершення роботи програми.

1. Створити файл, що містить відомості про кількість виробів, зібраних робітниками цеху за тиждень. Кожний запис складається з таких полів: прізвище робітника, номер ділянки, кількість виробів, зібраних ним щоденно протягом робочого тижня, тобто за понеділок, вівторок і т.д.

Написати програму, що видає наступну інформацію:

- прізвище робітників і загальну кількість виробів, зібраних за тиждень для ділянки Х;

- прізвище робітника, що зібрав за тиждень найбільшу кількість виробів для кожної ділянки;

- кількість деталей, що зібрав робітник за тиждень за прізвищем робітника.

2. Створити файл, що містить відомості про репертуар театру. Кожний запис складається з таких полів: дата, назва вистави, ціна квитка, виконавець головної ролі.

Написати програму, що видає наступну інформацію:

- ціну квитка та виконавця головної ролі за назвою вистави;

- перелік вистав, що відбудуться ХХ.ХХ.ХХ;

- час останньої вистави.

3. Створити файл, що містить відомості про місячну зарплату робітників заводу. Кожний запис містить такі поля: прізвище робітника, назва цеху, розмір заробітної плати.

Написати програму, що видає наступну інформацію:

- список робітників, які отримують зарплату вище заданої;

- відомість про начислення заробітної плати робітникам заданого цеха та середню заробітну плату по цеху.

4. Створити файл, що містить відомості про картотеку в регістраторі поліклініки з такою структурою запису: прізвище хворого, дату відвідування, діагноз, лікар.

Написати програму, що видає наступну інформацію:

- хворого, лікаря та дати відвідування поліклініки за прізвищем хворого;

- кількість хворих у заданого лікаря;

- підвести статистичний підсумок кількості хворих за діагнозами у порядку зменшення розповсюдженості захворювань.

5. Створити файл, що місить відомості про результати здачі сесії студентами 1 курсу. Структура запису: номер групи, прізвище студента, відмітки за іспитами (3 предмета), ознака участі у громадській діяльності: «1» – активна участь, «0» – неучасть.

Написати програму, що видає наступну інформацію:

- список студентів-відмінників, які неактивні у громадській діяльності;

- студенти, що мають трійки та активні у громадській діяльності.

5а. Створити файл, що місить відомості про результати здачі сесії студентами 1 курсу. Структура запису: номер групи, прізвище студента, відмітки за іспитами (3 предмета), ознака участі у громадській діяльності: «1» – активна участь, «0» – неучасть.

Написати програму зачислення студентів групи Х на стипендію. Студенти, отримавши всі відмітки «5» та активні у громадській діяльності отримують доплату 50%, що не активно участують – доплата 25 %. Студенти, отримавши «4» та «5», зачисляються на звичайну стипендію. Студенти, що отримали «3», але активно приймають участь у громадській діяльності, також зачисляються на стипендію, в противному разі – ні.

6. Створити файл, що містить відомості про картотеку бібліотеки. Структура запису: шифр книги, автор, назва, рік видання, місцезнаходження (номер стелажу), кому видана.

Написати програму, що видає наступну інформацію:

- список книг автора Х;

- місцезнаходження книги автора Х назви Х;

- список та кількість виданих книг читачеві Х.

7. Створити файл, що містить відомості про асортимент товару даного виду та досліджень ринку збуту даного товару. Структура запису: назва товару (наприклад, різні види прального порошку), виробник, ціна, обсяг продажу, середній достаток покупців.

Написати програму, що видає наступну інформацію:

- назви товару, виробники, ціни та обсяги продажів по середньому достатку покупців;

- назви товару, що користуються найбільшим та найменшим попитом;

- наявність товару або його відсутність за назвою товару.

8. Створити файл, що містить відомості про результати виборів. Структура запису: виборча ділянка, прізвище кандидата (3 кандидата), кількість голосів «за», кількість голосів «проти».

Написати програму, що видає наступну інформацію:

- результати голосування по виборчій ділянці Х;

- підсумки результатів виборів з виведенням прізвищ кандидатів та кількості отриманих ними голосів у спадаючому порядку.

9. Створити файл, що містить відомості про наявність квитків та рейсах автовокзалу. Структура запису: номер рейсу, пункт призначення, час вирушення, час прибуття, кількість вільних місць, ціна квитка.

Написати програму, що видає наступну інформацію:

- час відправлення автобусів у місто Х;

- наявність вільних місць та номера рейсів в місто Х з часом відправлення від Х до Х.

10. Створити файл, що містить відомості про випускників школи. Структура запису: прізвище, ім’я, по-батькові, клас, номер атестата, середній бал по атестату, вид учбового закладу (ВУЗ, технікум/коледж, училище, далі не навчається).

Написати програму, що видає наступну інформацію:

- список випускників, що вступили до вищих навчальних закладів;

- випускників, середній бал яких більше 4.

11. Створити файл, що містить відомості про біржу труда. Структура запису: прізвище, професія, заробітна плата на попередньому місці роботи, освіта, досвід роботи за професію, дата поставлення на облік.

Написати програму, що видає наступну інформацію:

- інформацію про поставлених на облік по заданій професії;

- список професій та кількість людей, потребуючих працевлаштування у порядку зменшення попиту на відповідну професію;

- список людей термін прибуття яких на біржі закінчився із послідуючим їх видаленням із бази даних.

12. Створити файл, що містить відомості про результати досліджень якісних властивостей даного виду продукції, вироблених на підприємстві (наприклад, різні сорти морозива). Структура запису: сорт продукції, ціна, бал оцінки якості кожного з експертів (3 експерти).

Написати програму, що видає наступну інформацію:

- список сортів продукції із визначенням середнього балу якості у порядку зростання оцінки;

- список видів продукції із балами якості, ціна яких не перевищує Х грн.

13. Створити файл, що містить інформацію про результати спортивних змагань. Структура запису: вид змагання, прізвище учасника, номер групи, кількість набраних балів (у змаганнях прийнятою участь по 1-му учаснику з кожної групи).

Написати програму, що видає наступну інформацію:

- загальна кількість балів, набраних студентами кожної групи із визначенням групи переможця;

- прізвища учасників за вказаним видом спорту;

- прізвища переможців по окремим видам змагань (1, 2, 3 - місце).

14. Створити файл, що містить відомості про співробітників фірми. Структура запису: прізвище, назва відділу, рік народження, посада оклад.

Написати програму, що видає наступну інформацію:

- список співробітників відділу Х, їх посади та оклад;

- середній оклад працівників відділу Х;

- список співпрацівників відділу Х не старше Х років.

15. Створити файл, що містить відомості про пацієнтів дитячої клініки. Структура запису: прізвище пацієнта, стать, вік, місце проживання (місто), діагноз.

Написати програму, що видає наступну інформацію:

- загальну кількість пацієнтів, прибувши з інших міст;

- список пацієнтів з діагнозом Х;

- кількість пацієнтів клініки з діагнозом Х, вік яких не перевищує Х.

16. Створити файл, що містить відомості про кількість виробів зібраних робочими цеха за тиждень. Кожний запис містить такі поля: прізвище робітника, номер ділянки, кількість деталей, зібраних ним щоденно протягом тижня (тобто окремо за понеділок, вівторок і т.д.).

Написати програму, що видає наступну інформацію:

- прізвища робітників та загальна кількість деталей зібраних за тиждень для ділянки Х;

- загальну кількість зібраних деталей по кожній ділянці у спадаючому порядку;

- прізвище робітника, що зібрав за тиждень найбільшу кількість деталей.

17. Створити файл, що містить відомості про акти реєстрації шлюбу. Структура запису: прізвища нареченого та нареченої, дата реєстрації шлюбу, дата подання заяви, відмітка про реєстрацію (ТАК/НІ).

Написати програму, що видає наступну інформацію:

- список запланованих шлюбів по введеній даті реєстрації;

- дата реєстрації найбільшої кількості шлюбів;

- прізвища наречених, реєстрація шлюбу яких не відбулася.

18. Створити файл, що містить інформацію про пропозицію робочих місць. Структура запису: роботодавець, спеціальність, працевлаштування за якою пропонується, кількість робочих місць, середня заробітна плата.

Написати програму, що видає наступну інформацію:

- список роботодавців та середню заробітну плату за професією Х;

- список професій, що мають попит у порядку зростання кількості робочих місць, що пропонується;

- список роботодавців за спеціальностями, що пропонуються, та відповідна кількість робочих місць;

- за заробітною платою вивести пропозиції про працевлаштування.

19. Створити файл, що містить відомості про потрібність різних видів матеріалів для виробництва на даному підприємстві. Структура запису: вид виробу, потреба в матеріалах на виготовлення одиниці даного виду.

Написати програму, що видає наступну інформацію:

- потреба в матеріалах на виготовлення Х одиниць виробів виду Х;

- по введеним з терміналу даним про наявність матеріалів кожного виду, визначити, які вироби і в якій кількості може виготовити підприємство, припускаючи, що виготовляється лише продукція одного виду.

20. Створити файл, що містить відомості про працевлаштування випускників по підприємствам. Структура запису: прізвище, номер диплому, середній бал, місце роботи, що пропонується (підприємство), ознака прийняття на роботу на даному підприємстві (ТАК/НІ).

Написати програму, що видає наступну інформацію:

- список випускників, працевлаштованих на підприємстві Х, та їх кількість;

- список підприємств у порядку зростання кількості працевлаштованих на них випускників;

- список не працевлаштованих випускників із зазначенням місця роботи, що пропонувалося, і середньому балу диплома.

21. Створити файл, що містить відомості про студентів факультету. Структура запису: прізвище, ім’я, по-батькові, стать, вік, курс.

Написати програму, що видає наступну інформацію:

- за номер курсу – кількість юнаків та дівчат, що навчаються на заданому курсі (у процентному відношенні);

- прізвище найстаршого студента.

22. Створити файл, що містить відомості про студентів факультету. Структура запису: прізвище, ім’я, по-батькові, стать, вік, курс.

Написати програму, що видає наступну інформацію:

- за номером курсу – середній вік студентів, що на ньому навчаються;

- який вік студентів є найбільш розповсюдженим та список студентів даного віку;

- визначити за статтю найстаршого студента.

23. Створити файл, що містить відомості про підсумки зимової сесії студентів 1-го курсу. Структура запису: прізвище, номер групи, відмітка1, відмітка2, відмітка3.

Написати програму, що видає наступну інформацію:

- список студентів, що мають заборгованість за усіма предметами;

- назва предмету та прізвища студентів, які не склали іспит;

- за назвою предмета та групою – середній бал по предмету.

24. Створити файл, що містить відомості про підсумки зимової сесії студентів 1-го курсу. Структура запису: прізвище, номер групи, відмітка1, відмітка2, відмітка3.

Написати програму, що видає наступну інформацію:

- за номером групи – прізвище студентів, що склали всі іспити на «4» та «5»;

- за номером групи – якість та успішність із заданого предмета.

25. Створити файл, що містить відомості про підсумки зимової сесії студентів 1-го курсу. Структура запису: прізвище, номер групи, відмітка1, відмітка2, відмітка3.

Написати програму, що видає наступну інформацію:

- за назвою предмета – визначити студентів-двіїшників;

- за назвою предмета – якість та успішність для заданої групи.

26. Створити файл, що містить відомості про підсумки зимової сесії студентів 1-го курсу. Структура запису: прізвище, номер групи, відмітка1, відмітка2, відмітка3.

Написати програму, що видає наступну інформацію:

- за номером групи – середній бал успішності, у порядку спадання середньої успішності студентів;

- за номером групи – середній бал успішності із заданого предмету;

- студентів-двіїшників по заданому предмету.

27. Створити файл, що містить інформацію про асортимент товарів магазину. Структура запису: назва товару, фірма-постачальник, вартість, кількість, дата надходження.

Написати програму, що видає наступну інформацію:

- товари заданої фірми;

- список товарів у порядку спадання їх вартості;

- сумарні затрати на придбання товарів за рік ХХХХ.

28. Створити файл, що містить відомості про асортимент одягу в магазині фірми. Структура запису: артикул, найменування, кількість, ціна. Артикул починається з букви Д – для дамського одягу, Ч – чоловічого, П – для дитячого.

Написати програму, що видає наступну інформацію:

- про наявність та ціну артикул Х;

- асортиментний список одягу, кількість якого менше ніж Х;

- асортиментний список одягу артикул Х, ціна якого не перевищує Х гривень.

29. Створити файл, що містить перелік судових справ. Структура запису: дата, предмет розгляду судової справи, позивач, звинувачений.

Написати програму, що видає наступну інформацію:

- список судових справ, зв’язаних із справою Х;

- статистичний підсумок кількості судових справ за рік;

- обвинувачені, проти яких збуджувалася судова справа більше двох разів;

- справи, які порушувались проти заданого звинуваченого.

30. Створити файл, що містить відомості про відправлення поїздів з залізничного вокзалу. Структура запису: номер поїзду, станція призначення, час відправлення, час прибуття, наявність квитків.

Написати програму, що видає наступну інформацію:

- час відправлення поїздів у місто Х у часовому проміжку від А до В, на які є квитки;

- наявність квитків та список поїздів, що вирушають у місто Х;

- список поїздів та наявність на них квитків, час відправлення яких не менше ніж за годину від поточного часу Х.

31. Створити файл, що містить відомості про квартири. Структура запису: вулиця, номер будинку, номер квартири, кількість кімнат, вартість.

Написати програму, що видає наступну інформацію:

- дані про квартири, які знаходять на заданій вулиці;

- дані про n-кімнатні квартири вартість яких не перевищує задану.

32. Створити файл, що містить відомості про телевізори в магазині. Структура запису: назва (марка), кольоровий або чорно-білий, розмір екрана по діагоналі, кількість каналів, ціна.

Написати програму, що видає наступну інформацію:

- список моделей телевізорі, вартість яких менше заданої;

- список моделей телевізорів заданої марки і заданою кількістю каналів.

Соседние файлы в папке Курсовая 2012