Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Копія _ЛЗ, що вплив на холінергічну передачу.doc
Скачиваний:
89
Добавлен:
14.12.2019
Размер:
447.49 Кб
Скачать

6

Шановні студенти!

Представлені нижче методичні рекомендації – це зразок правильного оформлення позааудиторної роботи. Надалі вам буде надаватися тільки приклад, а іншу частину ви будете виконувати самостійно.

Міністерство охорони здоров’я україни

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ

Затверджено”

на методичній нараді кафедри

фармакології та клінічної фармакології

Завідувач кафедри

професор Г.В.Зайченко

_______________________

( підпис)

2жовтня 2018 р.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття та для роботи на занятті

Навчальна дисципліна

Фармакологія

Модуль №1

Лікарська рецептура. Загальна Фармакологія. Фармакологія засобів, що впливають на нервову систему. Вітамінні гормональні, протизапальні, протиалергічні, імунотропні та ферментні лікарські засоби.

Змістовний модуль №4

Лікарські засоби, що впливають на еферентну іннервацію

Тема заняття

Лікарські засоби, що діють на передачу збудженння в холінергічних синапсах.

Курс

3-й

Факультет

Медичний, медико-психологічний

Київ 2018

1. Актуальність теми:

Лікарські засоби, що діють на передачу збудженння в холінергічних синапсах, складають значну групу так званих вегетотропних лікарських засобів, які дозволяють в широкому діапазоні проводити фармакологічну корекцію вегетативних функцій організму як в нормі, так і при патологічних станах. Розкриття закономірностей фармакологічних ефектів лікарських засобів, що діють на передачу збудженння в холінергічних синапсах, сприяє вирішенню проблеми рецепції біологічно активних речовин і фармакотерапевтичних засобів в організмі, що може розглядатись як одна з актуальних проблем молекулярної біології, фармакології та клінічних дисциплін.

2. Навчальні цілі

Знати, як:

  • Узагальнити та проаналізувати фармакологічну характеристику лікарських засобів, що діють на передачу збудженння в холінергічних синапсах, пояснювати механізми їх дії.

  • Інтерпретувати показання до застосування лікарських засобів, що діють на передачу збудженння в холінергічних синапсах, відповідно знань фармакодинаміки.

  • Оцінювати співвідношення користь/ризик при застосування лікарських засобів, що діють на передачу збудженння в холінергічних синапсах.

  • Створювати алгоритм допомоги пацієнтам при гострому отруєнні мускарином, антихолінестеразними засобами, атропіноподібними речовинами, нікотином. Розуміти можливість застосування антидотів у кожному конкретному випадку.

  • Пояснювати залежність дії лікарських засобів, що діють на передачу збудженння в холінергічних синапсах, від особливостей фармакокінетики у пацієнтів різного віку, супутніх захворювань та їх терапії.

  • Винести судження про можливість виникнення побічних ефектів лікарських засобів, що діють на передачу збудженння в холінергічних синапсах, з метою їх запобігання.

Вміти:

  • Виписати та проаналізувати рецепти на препарати, що впливають на функції еферентної нервової системи (Лікарські засоби, що діють на передачу збудженння в холінергічних синапсах).