Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Місцеві анастетики.doc
Скачиваний:
64
Добавлен:
14.12.2019
Размер:
288.26 Кб
Скачать

5

Міністерство охорони здоров’я україни

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ

“Затверджено”

на методичній нараді

кафедри фармакології

Завідувач кафедри

__________________професор Г.В.Зайченко

“______” _____________ 2019 р.

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття та для роботи на занятті

Навчальна дисципліна

Фармакологія

Модуль №1

Лікарська рецептура. Загальна Фармакологія. Фармакологія засобів, що впливають на нервову систему. Вітамінні гормональні, протизапальні, протиалергічні, імунотропні та ферментні лікарські засоби.

Змістовний модуль №3

Лікарські засоби, що впливають на аферентну іннервацію.

Тема заняття

Анестезуючі, в`яжучі, обволікаючі, адсорбуючі, подразнювальні лікарські засоби.

Курс

Факультет

Київ 2019

1. Актуальність теми:

Застосування засобів, що впливають на аферентну іннервацію, широко розповсюджено в медичній практиці. Сумісними зусиллями фармацевтів і лікарів отримані і впроваджені в практику охорони здоров’я ефективні синтетичні засоби для місцевого знеболення, що замінили високотоксичний препарат кокаїн, та зробили безпечним проведення різних видів анестезії. Велике значення в медичній практиці мають, також, в’яжучі, обволікаючі, адсорбуючі та подразнюючі засоби, які мають розповсюджений діапазон призначення в лікуванні внутрішніх хвороб, а також в терапії отруєнь та інтоксикацій. Знання механізму дії, фармакокінетики, фармакодінамики та показань до практичного призначення засобів, що впливають на аферентну інервацію, необхідно майбутнім спеціалістам для раціонального застосування та рівноцінній заміні препаратів цієї групи.

2. Навчальні цілі.

Знати, як:

  • Узагальнити та проаналізувати фармакологічну характеристику анестезуючих, в`яжучих, обволікаючих, адсорбуючих та подразнювальних лікарських засобів, пояснювати механізми дії.

  • Інтерпретувати показання до застосування основних анестезуючих, в`яжучих, обволікаючих, адсорбуючих та подразнювальних лікарських засобів відповідно знань фармакодинаміки.

  • Оцінювати співвідношення користь/ризик при застосування лікарських засобів, що розглядаються в даній темі.

  • Винести судження про можливість виникнення побічних ефектів анестезуючих, в`яжучих, обволікаючих, адсорбуючих та подразнювальних лікарських засобів з метою їх запобігання.

  • Виписати та проаналізувати рецепти на препарати, що впливають на аферентну іннервацію.

Вміти:

  • Виписати та проаналізувати рецепти що впливають на аферентну іннервацію.