Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
архівознавство.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
24.11.2019
Размер:
37.53 Кб
Скачать

Галина Валерівна

кафедра історії та теорії конституц права

Тема 1: Архівознавство,як наука та навчальна дисципліна. Джерела архівознавства.

1.Поняття архівознавства.

2.Предмет,обєкт та методи архівознавства.

3.Джерельна база архівознавства.

1.Архівознаство можна розглядата як систему наукових знань,що вивчає архівну справу, історю виникнення та розвитку архівних установ,теорію і практику використання та зберігання документів.

Вперше поняття архів було започтаковано у Стар Греції і ним позначались будинки вищиї урядових установ де ухвалювалися та зберігались важливі державні акти.

Архів — це соціальна інституція(спец установи), що забеспечує потреби суспільства у документній інформації через архівні документи,організовуючи їх зберігання та користування ними.

Архів — це сукупність документів,сформованих в результаті діяльності установ,підприємств та організацій. (ЗУ про архіви та архівні справи 93 р.)

Архів — це інформаційні системи в яких застосовується інформаційні технології під час опрацювання, класифікації та використання документів.

Архівна справа — це галузь життєділяності суспільства,яка охоплює наукові,культурологічні, правові та техніко-економічно умови відбору експертизи цінності,опрацювання, зберігання архівних документів та організацію користування ними.

Архівознавство,як наука виникла в Європі у 18 ст,а у Україні і Россії в 19 ст.

На початку 19 та 20 ст було понятття архівісти.

Архівістика — це наука, яка займається вивченням історії архівної справи,збиранням документів,та розробленням наукових основ організації роботи з документами,їхнього пошуку,відбору та зберігань.

В 20хх роках 19 ст архівістика замінюється на архівознаство.

2.Архівознавство - це наукова система, яка вивчає історію,теорію і практику архівної справи ,її правові та економічні засади, принципи формування та використання архівного фонду, технологію зберігання та реставрацію документів.

Завданням архівознавства,як навчальнох дисципліни є вивчення історії,теорії і практики архівної справи.

Предмет архівознавства — це закономірності становлення та розвитку архівної справи, практика роботи з документами, експертиза їхнбої цінності, технології відбору документів для їхнього зберігання, опрацювання та користування документами.

Обєкт архівознавства: 1.система архівних установ

2.документи на паперових та ін носіях

3.органи управління архівами

4.науково-дослідні заклади що займаються архівною справою.

Архівна україніка — це документальна спадщина українського народу, що відклалась у вітчизняних та заруб архівах, музеях та бібліотеках.

Отже, основна функція архівознавства — розробляти теорію і методику комплектування,обліку,зберігання документів та інформуння про них.

Історичні методи:

2.Ретроспективний — виділяє найхарактерніші риси для кожного єтапу архівного будівництва та закономірності розвитку архівознавчої думки.

3.Порівняльний — порівнює нові та старі знання у сфері архівознавства,архівні технології,виявляє зростання наукових знань та прогресивні методики опрацювання архівних

фондів.

4.Конкретно-соціологічних досліджень

5.Статистично-математичного опрацювання матеріалів із застосуванням компютерної техніки.

3. Всі джерела архівознавства поділяються на 4 групи:

1)Нормативні акти та ін документи держ органів і владних структур.Документи політ партій,громадських та релігійних організацій,творчих спілок,що повязані із заснованням архівів,визначення іхнього профілю та структур.Документи органів управління архівними справами та документи адміністрації архівів.

2)Праці,промови та виступи держ діячів з питань архівної політики діяльності архівних установ.

3)Засобови масової інформації та довідники.Журнали «Архіви України», «Студії з архівнохї справи та документознавства»

4)Інструктивні та довідково-інформаційні матеріали органів та установ архівної сфери.(службові інструкції,правила,довідники, що надаають інформацію щодо технологій архівної справи)

ДЗ

Реферати:

1.Історія виникнення та розвитку архівної справи України за часів Київської русі та Галицько-Волинської держави.

2.Архівна справа Литовсько- Польської доби(15 ст-перша пол 17 ст)

3.Архіви та архівна справа козацько-гетьманської України (сер 17 — 18 ст.)

4.Архіви та архівна справа кінця 18 — 19 ст.

5.Архівна справа в Україні за часів Радянської влади.

6.Розвиток нац архівної справи в незалежній Україні в 90х роках.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.