Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
OPG_modulnii_kontrol.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.11.2019
Размер:
91.65 Кб
Скачать

Питання до модульного контролю

 1. Задачі системи управління охороною праці на підприємстві (СУОПП ).

 2. Обов’язки власника що до створення і забезпечення функціонування системи управління охороною праці на підприємстві.

 3. Служба охорони праці підприємства.

 4. Роль, права, функціональні обов язки кожного працівника у системі управління охороною праці підприємства.

 5. Участь трудового колективу у системі управління охороною праці.

 6. Місце коміссії з охорони праці у системі управління охороною праці на підприємстві.

 7. Економічне стимулювання ефективного функціонування системи управління охороною праці на підприємстві.

 8. Небезпечні та шкідливі фактори виробництва.

 9. Виробничий пил та його дія на організм робітника.

 10. Дія тепла на організм робітника.

 11. Хімічні опіки та їх дія на робітника.

 12. Робітничий шум та його вилив на робітника.

 13. Вплив вібрації на робітників та засоби для його зниження.

 14. Безпека електричного струму.

 15. Засоби індивідуального захисту від дії електричного струму.

 16. Засоби індивідуального захисту від іонізуючого випромінювання.

 17. Аналіз умов праці за травмо небезпечними факторами щодо характерних технологічних процесів і обладнання відповідно вибраної спеціальності.

 18. Потенційно небезпечні об’єкти в зоні розміщення хімічних об’єктів відповідно вибраної студентом спеціальності.

 19. Основні положення безпечної експлуатації трубчатих печей .

 20. Інженерно – технічні заходи, спрямовані на забезпечення безпечного функціонування трубчатих печей.

 21. Характеристика найбільш небезпечних аварійних ситуацій при експлуатації трубчатих печей.

 22. Плани ліквідації аварій на об’єктах з застосуванням трубчатих печей.

 23. Основні умови безпечної експлуатації ректифікаційних колон.

 24. Інженерно – технічні заходи для забезпечення безпечної експлуатації ректифікаційних колон.

 25. Основні умови безпечної експлуатації ректифікаційних колон, що працюють під вакуумом.

 26. Характеристика теплообмінників застосованих на об’єктах хімічної промисловості.

 27. Безпечна експлуатація кожухотрубних теплообмінників.

 28. Безпечна експлуатація теплообмінників повітряного охолодження.

 29. Безпечна експлуатація абсорберів.

 30. Безпечна експлуатація десорберів.

 31. Безпечна експлуатація фільтрів.

 32. Безпечна експлуатація центрифуг.

 33. Захист небезпечних зон машин та апаратів.

 34. Захистні огородження та пристрої.

 35. Аварійне відключення обладнання.

 36. Блокіровка огороджень.

 37. Вимоги до дробин та площадок щодо безпечної експлуатації обладнання.

 38. Герметичність, як умова попередження нещасних випадів, отруєння, аварій.

 39. Герметичність нерухомих частих апаратів та трубопроводів.

 40. Герметичність рухомих частин обладнання.

 41. Безконтактні засоби передачі руху машинам та апаратам.

 42. Випробування обладнання на герметичність.

 43. Експлуатація балонів та судин, працюючих під тиском.

 44. Безпечна експлуатація інструменту.

 45. Причини виникнення пожеж.

 46. Засоби тушіння пожеж.

 47. Використання води, водяної пари для гасіння пожеж.

 48. Використання піни для гасіння пожеж.

 49. Використання порощків для гасіння пожеж.

 50. Гасіння пожеж інертними газами.

 51. Протипожежне водопостачання.

 52. Вогнегасники.

 53. Первинні засоби пожнжогпсіння.

 54. Автоматична система подавлення вибухів.

 55. Запобіжні мембрани.

 56. Вогнеперепонувачі. Принцип дії.

 57. Аварійні резервуари.

 58. Викидні лінії апаратів на виробництві.

 59. Факельні системи.

 60. Сприпклерні та дренчерні установки.

 61. Вимоги пожарної безпеки до технологічного обладнання.

 62. Дії працівника при виненненні пожежі.

 63. Безпечна експлуатація трубопроводів пара та гарячої води.

 64. Зварне з єднання трубопроводів, та їх розполодження.

 65. Безпечна прокладка трубопроводів.

 66. Опорно – підвісні системи трубопроводів, вимоги до них.

 67. Призначення та вимоги до дренажів паропроводів.

 68. Арматура та прилади трубопроводів.

 69. Безпечна експлуатація газгольдерів низького тиску.

 70. Безпечна експлуатація газгольдерів високого тиску.

 71. Порядок проведення атестації робочих міст.

 72. Основна ціль та правова основа атестації робочих міст.

 73. Інтегральна оцінка шкідливих та небезпечних факторів.

 74. Класи умов праці по ступені шкідливості та небезпеки.

 75. Визначення небезпеки шуму та вібрації.

 76. Основні вимоги при призначенні льготної пенсії.

 77. Основні висновки комісії по атестації робочих міст.

 78. Склад комісії по атестації робочих міст.

 79. Класи умов та небезпечності при застосуванні на підприємстві хімічних, та біологічних речовин, пилу.

 80. Фактори, які визначають класи умов праці за показниками важкості трудового процесу.

 81. Фактори, які визначають класи умов праці за показниками напруженості трудового процесу.

 82. Класи умов праці залежно від параметрів світлового середовища виробничих приміщень.

 83. Фактори виробничого середовища, які визначають класи умов праці при дії електромагнітних випромінювань.

 84. Фактори, визначаючи класи умов за показниками мікроклімату.

 85. Визначення WBGT – індексу.

 86. Загальна оцінка умов праці по атестації робочих міст.

 87. Галузь застосування та призначення гігієнічної класифікації праці.

 88. Основні поняття, що застосовують в гігієнічній класифікації.

 89. Основні фактори виробничого середовища, по яким проводять атестацію робочих міст.

 90. Основні льготи за роботу у шкідливих та небезпечних умовах праці.

Зразок

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]