Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лк. Т...Імідж.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
21.11.2019
Размер:
74.15 Кб
Скачать

Лекція т. …Технології формування і просування корпоративного та персонального іміджу

ПЛАН

  1. Природа іміджу.

  2. Види іміджу

  3. Шляхи формування іміджу

  4. Основні напрями досліджень іміджу організації (особи).

Вступ

Поняття "імідж" належить до таких соціальних феноменів, які мають місце у свідомості людей, однак чітко ними не усвідомлюючись. Ті, хто охоче козиряє цим словом, як правило, плутається при поясненні його змісту й значення та близьких але не тотожних інших понять:

імідж - репутація - уявлення

Імідж (від англ: image) - образ, змістовний бік характеру конкретної особи.

У практичному вживанні це слово близьке до відомого грецького, в яке давні греки вкладали такі поняття, як обдарованість, авторитетність, мудрість і святість. Люди, що володіють сукупністю таких якостей, за всіх часів мали сильний вплив на оточуючих. Керівників, наділених харизмом, звичайно називають харизматичними лідерами.

Спостереження за діяльністю керівників - носіїв високого позитивного іміджу показує, що ці люди наділені або природною, або набутою (вихованою) сугестією.

  1. Природа іміджу

Імідж/ (від англ. — образ) — це бренд особи або соціальної структури, що візуально відображає їх помітні зовнішні дані. Таким чином, візуальний ефект в цьому бренді має першенствуюче значення.

У бізнесі склався стійкий зв'язок між брендом/ і іміджем як самостійними феноменами ринку. Новий бренд дозволяє прискорити процес переходу від старого іміджу компанії до нового. Прудкість впізнанності бренду — одна з конкурентних переваг корпоративного іміджу. Вдалий бренд при сучасному рівні телекомунікації сприяє іміджу компанії виразно впливати на формування громадської думки про неї.

Функції іміджу.

Знання функцій іміджу має важливе науково-пізнавальне значення. Ще більша їх ціна для практичної роботи менеджера по забезпеченню процесу створення і позиціонування іміджу.

Функції іміджу поділяються на:

  • цінністні,

  • комфортизації спілкування,

  • психотерапевтична,

  • технологічні — міжособової адаптації, висвітлення кращих особистіство-ділових якостей, камуфляжу особистих недоліків, організації уваги, вікового шарму.

До ціннісних функцій іміджу відноситься все те, що свідчить про пріоритет в іміджі духовної змістовної. Зовнішні дані не визначають імідж, а є засобами вираження образу людини, його професіоналізму, шанобливого відношення до людей. Привабливість — це відкритість людям, внутрішня настроєність на співпрацю з ними. Укупі зі всіма зовнішніми атрибутами і відтворюється привабливий імідж.

До технологічних функцій відноситься все те, що пояснює, яким чином і в яких цілях слід використовувати імідж як живий екслібрис або як фірмовий бренд. Завдяки іміджу легше вишиковуються міжособові стосунки і в побуті, і в діловому спілкуванні. Імідж відволікає увагу тих, що оточують від якихось фізичних недоліків, наприклад крупного носа, маленьких очей, тонких губ. І навпаки, робить помітними такі позитивні риси, як ерудиція, дотепність, естетичний стиль одягу. У професійній діяльності, навантаженій функціями спілкування, — в управлінні, освіті, медицині, сервісі і тому подібне — привабливий особистий імідж має величезне стимулююче значення в роботі з людьми. Як писав А.В. Чаянов: «чарівність першоджерела залишається в серцях слухачів на все життя і вічно їх зігріває, куди б їх доля не закинула». Ефект чарівливості при серйозній виучці поведінки з самим собою не схильний до старіння. У міру отримання знань і накопичення життєвого досвіду духовний потенціал особи, постійно подживлює душевною енергетикою її імідж, лише збільшується.

В даний час існує три версії практичного призначення іміджу:

1) американська: імідж — це засіб досягнення мети;

2) європейська: імідж — це спосіб залучення уваги;

3) російська: імідж — це умова самовираження.

Перші дві версії мають явно прагматичне призначення. У бізнесі завдяки іміджу затверджується ділова репутація, стимулюється довіра, «приручається» клієнтура, тобто досягається те, що життєво необхідне будь-якій діловій структурі і топ-менеджменту, аби вистояти в конкуренції і підтримувати доброзичливі стосунки з громадськістю. Зважаючи, що однією із стійких тенденцій розвитку сучасної економіки є зростання ролі нематеріальних чинників в структурі чинників формування рентабельності і прибутковості, імідж у наш час об'єктивно по своїй корисності виходить на перший план.

За оцінками експертів, іміджева реклама найближчим часом стане для гравців ринку одним з основних інструментів конкурентної боротьби, оскільки явно позначилася стійка тенденція зростання ролі корпоративного іміджу як двигуна продажів.

У будь-якій сфері соціальної діяльності імідж грає істотну роль як чинник спілкування. Тиражований засобами масової комунікації, особливо телебаченням, імідж значною мірою визначає суспільну симпатію до політичних діячів і керівників органів влади. Без відповідного іміджу не можуть обійтися артисти сучасної естради і сервіс-бізнес. Величезну роль в благополуччі сім'ї грає імідж-приклад батьків. Не має права на освітню діяльність те учбовий заклад, який не приділяє необхідної уваги створенню свого корпоративного іміджу.

Таким чином, імідж дійсно є засобом і способом залучення уваги. Завдяки даному психологічному чиннику успішно вишиковується спілкування — як живе, так і технічно опосередковане.

У такому використанні іміджу досягають успіху американські і європейські ділові люди і PR-мени, що давно узяли його на озброєння. При цьому імідж переважно використовується як комунікативний засіб зовнішньої дії: з його допомогою вирішується завдання надання дії на суб'єкти довкілля.

У нашій версії імідж також розглядається як комунікативний засіб зовнішньої дії, але акцент робиться на його використанні як деякої підіймальної сили виведення назовні того кращого, що має суб'єкт, який позиціює імідж. Звідси і істотні відмінності в методології тлумачення призначення іміджу і технології його створення в російській версії в порівнянні з версіями зарубіжними.

Наш підхід до іміджу носить не прагматичний, як це має місце в зарубіжних версіях, а швидше морально-психологічний і естетичний характер. Для нас поважно в іміджі «не виглянути» людям, а найбільш гідно представити їм свої кращі особові і ділові якості.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.