Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекція № 4.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
19.11.2019
Размер:
92.67 Кб
Скачать

Лекція № 4 (2год.). Кредитна і банківська системи.

  1. Поняття кредитної системи країни. Центральні банки, їх роль у формуванні і здійсненні грошово-кредитної і валютної політики держави.

  2. Діяльність комерційних банків в сучасних умовах. Поняття кредитних ресурсів банку, джерела їх формування.

  3. Класифікація банківських службовців. Професійні вимоги, що висуваються до фахівців даних структур.

  4. Поняття і суть ринку цінних паперів. Види цінних паперів і їх характеристика.

1. Поняття кредитної системи країни. Центральні банки, їх роль у формуванні і здійсненні грошово-кредитної і валютної політики держави.

Кредитна система України — це мережа кредитних установ на чолі з Національним банком України та інші організації (наприклад, кредитні спілки, ломбарди).

Банки — це установи, функцією яких є кредитування суб'єктів господарської діяльності та громадян за рахунок залучення коштів підприємств, установ, організацій, населення та інших кредитних ресурсів, касове і розрахункове обслуговування народного господарства, виконання валютних та інших банківських, операцій, передбачених законодавством України. Банки є юридичними особами, економічно самостійними і повністю незалежними від виконавчих та розпорядчих органів державної влади в рішеннях, пов'язаних з їх оперативною діяльністю, а також щодо вимог і вказівок, які не відповідають чинному законодавству. В умовах переходу до ринкової економіки кардинально змінено систему банків в Україні.

Банківська система України є дворівневою і складається з Національного банку України та комерційних банків різних видів і форм власності.

Перший рівень — Національний банк України. Національний банк України є центральним банком, її емісійним центром, знаходиться у власності Української держави і підзвітний Верховній Раді України, провадить єдину державну грошову та кредитну політику, регулює діяльність банківської системи в цілому, організовує і здійснює міжбанківські розрахунки.

Другий рівень банківської системи — комерційні банки, що створюються на акціонерних або пайових засадах.

Прийнятий Верховною Радою України Закон «Про банки і банківську діяльність» дає змогу банкам виконувати лише такі банківські операції:

— залучення і розміщення грошових вкладів та кредитів;

— здійснення розрахунків за дорученням клієнтів, банків-кореспондентів та 'їх касове обслуговування;

— ведення рахунків клієнтів і банків-кореспондентів;

— фінансування капітальних вкладень за дорученням власників або розпорядників інвестованих коштів;

— випуск платіжних документів і цінних паперів (чеків, акредитивів, акцій, облігацій, векселів тощо);

— купівля, продаж і зберігання платіжних документів, цінних паперів, а також операцій з ними;

— видача поручительств, гарантій та інших зобов'язань за третіх осіб, що передбачають їх виконання у грошовій формі;

— придбання права вимоги з поставки товарів і надання послуг, прийняття ризику виконання таких вимог та інкасація цих вимог (факторинг);

— придбання за власні кошти засобів виробництва для передачі їх в оренду (лізинг);

— купівля в організацій і громадян та продаж їм іноземної валюти готівкою і валюти, що знаходиться на рахунках і вкладах;

— купівля і продаж в Україні і за кордоном монетарних металів;

— залучення і розміщення дорогоцінних металів на рахунки і вклади та інші операції з цими цінностями відповідно до міжнародної банківської практики;

— довірчі операції (залучення та розміщення коштів, управління цінними паперами та ін.) за дорученням клієнтів;

— надання консультаційних послуг;

— проведення операцій по касовому виконанню державного бюджету за дорученням Національного банку України;

— здійснення інших операцій з дозволу Національного банку України.

В межах єдиної кредитної системи України виникають правові відносини між Національним банком України і комерційними банками при: наданні комерційним банкам кредитів на строк за домовленістю з позичальниками та кредитів під заставу векселів і цінних паперів; веденні рахунків банків-кореспондентів; здійсненні розрахункового касового обслуговування комерційних банків; організації інкасації та перевезенні грошових знаків та інших цінностей.

Національний банк України наділений правом регулювання рівня відсоткових ставок банківських та інших фінансово-кредитних установ України.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]