Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Оформлення_диплома_Rec.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
142.34 Кб
Скачать

1.3 Розробка рекомендацій з підвищення ефективності дій частин і підрозділів внутрішніх військ у спеціальній операції по припиненню масових порушень громадського порядку

Розрахунки потрібної чисельності особового складу груп дають змогу визначити оптимальну кількість сил на проведення спеціальної операції по припиненню масових порушень громадського порядку. Але в реальному житті майже ніколи розрахована кількість не співпадає з наявною чисельністю особового складу. Цей фактор не зменшує відповідальності за своєчасне та якісне виконання поставлених завдань. Для досягнення мети операції при нестачі особового складу ефективність проведення спеціальної операції можна підвищити шляхом зменшення чисельності деяких другорядних груп та за рахунок цього поповнення основних груп. Наприклад: зменшити групу розгородження на 2-3 чоловіки. Паралельно з цими змінами необхідно проводити роз’яснювальну роботу серед особового складу та морально-психологічне забезпечення виконання завдань СБД. Підвищити ефективність можна при підвищенні якості проведення бойової підготовки, збільшення кількості особового складу, що мають певний досвід виконання завдань.

Далі (рис 1.2, блок 3), для кожної k-й матриці експертних оцінок (k-го рівня) розраховуються значення локальних пріоритетів ( pijk) ознак із погляду їхнього впливу на свою j-у ознаку (k–1)-й (вищестоящої) групи ознак.

Етап 1. Формування: ієрархічної моделі з h груп ознак об'єкта; числа ознак (nk ) у кожній групі

Етап 2. Формування матриць експертних оцінок ваг ознак у кожної k-й групі ознак (k  = 2, 3, …, nk )

Розрахунок локальних пріори-тетів ( pijk) ознак усередині кож-ної k-й групи, індексу (ІУ k.j ) і відношення (ВУk.j ) узгодже-ності експертних матриць

ВУ k < Δ

Етап 3. Розрахунок глобальних пріоритетів (Pik) ознак кожної k-й групи, починаючи з другий; розрахунок ВУk, ІУk груп

1

2

3

5

4

Ні

Так

;      

;     

;         

;       

;                   

;  

;    

;   

.           

Рисунок 1.2 – Алгоритм вирішення задач пошуку рішення

 

 

Конец формы

ВИСНОВКИ

Розроблення методики розрахунку складу сил ВВ для виконання задач спеціальної операції по припиненню масових порушень громадського порядку дає змогу розрахувати чисельність особового складу груп, що передбачені для проведення операції. На теперішній час запропонована методика дозволить керівникам обґрунтовано приймати рішення на проведення спеціальної операції в залежності від показників масового безладу. При використанні методики значно скоротиться час на обчислення необхідної кількості особового складу, що дасть змогу підвищити ефективність проведення спеціальної операції. Але урахування не всіх чинників, що впливають на процес на дає змогу досягти 100% ефективності. Кількість факторів, що впливають на проведення спеціальної операції в реальних умовах нескінченно велика. Урахування всіх цих факторів практично неможливе, тому найменш суттєві фактори підсумовуємо у поняття «інші чинники». Саме неврахування похибки цих факторів буде впливати на відмінність ефективності проведення спеціальної операції від максимального значення.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.