Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Duchinska_polyteconomya_conspect_lekzii.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
724.99 Кб
Скачать

Тема 5. Теорія грошей. Інфляція

  1. Концепції грошей.

  2. Розвиток форм вартості та виникнення грошей.

  3. Сутність та функції грошей.

  4. Закони грошового обігу.

  5. Сутність, види, причини, механізми та наслідки інфляції в ринковій економіці. Антиінфляційні заходи.

  6. Інфляція в українській економіці у 90-ті роки 20-го століття: причини та особливості.

1. Питання про сутність та походження грошей є досить складним, вимагає розгляду еволюції економічних відносин на протязі майже всього існування людської цивілізації, і тому не випадково, що в процесі його вирішення з’явилося багато різних концепцій. Розглянемо найбільш поширені з них.

Ще Аристотель, аналізуючи дану проблему, прийшов до висновку, що гроші є результатом певної згоди між людьми, націленою на покращання умов обміну. В економічній науці така концепція отримала назву раціоналістичної. Дуже близька до раціоналістичної концепції державна теорія грошей Г.Кнаппа (німецький економіст, який називав гроші “продуктом правопорядку”, творінням державної влади). Розділяє вище названі підходи і сучасний англійський економіст Л.Харрис. В своїх теоретичних розробках він пише про те, що доларовий білет набуває вартості лише тому, що суспільство через свої закони наділяє його властивістю функціонувати як засіб обігу. Аналіз цієї концепції показує, що автор не ставить своєю метою дослідження процесу виникнення грошей, розгляду їх як історичної економічної категорії, а по суті пише про паперові гроші, які випускає держава, надає їм у законодавчому порядку примусовий курс і потім використовує їх для обслуговування обігу. У сучасній прагматичній науці досить поширеними є функціональні теорії грошей, які пов’язують існування грошей з певними обставинами, наприклад, економісти неокласичної школи вважають, що необхідність грошей обумовлена відсутністю синхронізації надходжень і платежів, в результаті чого ускладнюється прямий товарообмін. На базі функціональних концепцій виникли досить розповсюджені за сучасних умов серед західних дослідників підходи. Так, американські вчені К.Р.Макконелл та С.Л.Брю вважають: все, що виконує функції грошей і є гроші.

Як бачимо, наведені теорії не торкаються питання про історичну суть грошей, не розглядають етапів їхнього еволюційного розвитку. І це, на наш погляд, заважає їм дати повну, комплексну характеристику сутності грошей, визначити їхню роль у розвитку суспільного виробництва.

У зв’язку з вищесказаним необхідно виділити і проаналізувати концепцію еволюційного походження грошей, яка розглядає їх через розвиток форм вартості. Ця теорія розроблена К.Марксом та його послідовниками, вказує на товарну природу грошей, стихійне виділення їх із загальної маси товарів і їх особливе місце в системі економічних відносин. Слід зазначити, що ця теорія є зараз досить розповсюдженою в західній економічній науці, проте використовується вона в спрощеному вигляді. Складне теоретичне питання про двоїстий характер праці, втіленої в товарі і подвійну природу товару, яке розробив К.Маркс з використанням методу наукової абстракції, опускається.

В наступному питанні лекції розглянемо історичний процес розвитку форм вартості та виникнення грошей, тобто проаналізуємо підхід К.Маркса до визначення сутності грошей.

2. Щоб провести аналіз процесу виникнення грошей необхідно, як вже зазначалося, проаналізувати розвиток форм вартості.

І. Проста, випадкова, або одинична форма вартості.

На зорі людства люди обмінювалися товарами у випадкових, приблизних пропорціях. За умов такого епізодичного обміну і з’явилася проста форма вартості:

х товару А = у товару В.

К.Маркс в “Капіталі” здійснює детальний аналіз цієї форми вартості, оскільки саме вона є відправним моментом дослідження виникнення та суті грошей.

Отже, в цій пропорції товар А відіграє активну роль, виражаючи свою вартість у товарі В. Тому перший товар знаходиться у відносній формі вартості, а товар В виконує пасивну роль, оскільки служить матеріалом для вираження вартості товару А, протистоїть йому як еквівалент і перебуває в еквівалентній формі вартості. За цих умов функціональні форми вартості ще не закріплені за товарами А і В, якщо поміняти товари А і В місцями, суть простої форми не зміниться, зміниться лише роль товарів в цій обмінній пропорції: товар В буде знаходитися в відносній формі, а товар А – в еквівалентній.

Для спрощення викладення матеріалу ми не характеризуємо особливості еквівалентної форми власності, які виділяє К.Маркс, базуючись на своєму вченні про двоїстий характер праці, втіленої в товарі, та подвійною природою товару. З цими аспектами теорії можна самостійно познайомитися, прочитавши відповідний розділ праці К.Маркса “Капітал”.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]