Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Плани семінарських занять.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
109.57 Кб
Скачать

Національний банк України

Університет банківської справи

Львівський інститут банківської справи

ПЛАНИ

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВОЗНАВСТВО»

для студентів напрямів підготовки

6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030505 «Управління персоналом та

економіка праці»

ЛЬВІВ – 2012

Плани семінарських занять

Семінар №1

Тема: Основи теорії держави й права (2 год.)

План

 1. Поняття держави, національної й правової держави, та їх ознаки.

 2. Теорії походження держави.

 3. Форми держави.

 4. Виникнення й розвиток української державності.

 5. Поняття, галузі, інститути, система і джерела права.

 6. Норми права, їх види, структура, застосування й тлумачення.

 7. Поняття правопорушення, законності та юридичної відповідальності.

 8. Основні етапи розвитку українського права.

Література

1.Кельман М.С., Мурашин О.Г.,Хома Н.М.Загвльна теорія держави та права:Підручник-Львів: “Новий Світ-2000”, 2003.

2.Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави. – К., 1994.

3.Правознавство / За ред. В. Копейчикова. - К: Юрінком Інтер, 2004.

4.Молдован В. В. Основи держави і права. Курс лекцій. - К.: Юмана, 1996.

5.Правознавство: Навч. посібник / За ред. С.В. Ківалова, М.П.Орзіх- К.: Т-во „Знання”, 2000.

6.Правознавство: Навч. посібник / За ред. П.Д. Пилипенка.3-тє вид., стереотипне- Львів: “Новий Світ”, 2006. права:Підручник-Львів: “Новий Світ-2000”, 2003.

Семінар №2

Тема: Конституційний процес в Україні (2 год.) План

 1. Основи теорії конституційного права та конституції:

а) конституційне право: поняття, інститути, предмет, наука;

б) суб’єкти і джерела конституційного права;

в) поняття, функції конституції;

г) класифікація конституцій;

д) порядок ухвалення, внесення змін і доповнень до конституцій.

 1. Історичний розвиток українського конституціоналізму. Теоретичні основи конституції:

а) початки конституціоналізму та конституційного процесу в Україні;

б) конституція Пилипа Орлика – перша Конституція у світі;

в) проекти конституцій бездержавної доби;

г) конституційні акти й Конституції УНР, ЗУНР, Карпатської України, УРСР;

д) новітній конституційний процес в Україні.

Література

 1. Бегей І.І. Конституція України: історія, процедура прийняття, проблеми. – Львів: ЛБК, 1996.

 2. Годованець В.Ф. Конституційне право України: Конспект лекцій. – К.: МАУП, 2000.

 3. Конституційне право України / За ред. В.Ф.Погорілка. – К: Наукова думка, 1999.

 4. Конституція України – основа реформування суспільства. – Харків: Право, 1996.

 5. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К.: Преса України, 1997. – 80 с.

 6. Кравченко В.В. Конституційне право України. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2004.

 7. Молдован В.В., Мелащенко В.Ф. конституційне право: опорні конспекти. – К., 1996.

 8. Нор В.Т., Стецюк П.Б. Конституція – Основний Закон України в запитаннях і відповідях. – Львів-Київ: Кальварія-Абрис, 1996.

 9. Основи конституційного права України: Підручник. 2-е вид., стер. / За ред. В.В.Копєйчікова. – К.: Юрінком Інтер, 2000.

 10. Перша Конституція України гетьмана Пилипа Орлика 1710р. – К., 1994.

 11. Правознавство / За ред. В.В.Копєйчікова. – К.,2004.

 12. Правознавство: Навч. посібник / За ред. П.Д. Пилипенка.3-тє вид., стереотипне- Львів: “Новий Світ”, 2006.

 13. Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української Конституції. – К.: Товариство “Знання”, 1993.

 14. Указ та Конституція Пилипа Орлика // Грабовський С., Ставрояні С., Шкляр Л. Нариси з історії українського державотворення. – К., 1995.

 15. Юридичний словник-довідник. – К., 1996.

Семінар №3, 4

Тема: Конституційний статус людини й громадянина. Конституційне регулювання виборів та референдуму План

 1. Поняття і конституційні види прав та свобод людини і громадянина.

 2. Конституційні обов'язки людини і громадянина.

 3. Міжнародно-правові й внутрішньо-державні засоби забезпечення і захисту основних прав людини, нації, національних меншин.

 4. Забезпечення й захист основних прав національних меншин в конституціях України ХХ ст.

 5. Правовий статус та історія виборів і референдумів в Україні.

 6. Поняття і сутність виборів.

 7. Основні види виборчої системи та виборча система в Україні.

 8. Поняття і види референдуму.