Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лабор_Будів_матеріали_вироби_студТГВ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
2.04 Mб
Скачать

Визначення середньої густини (об'ємної маси)

№ зразка

Розміри, см

Об'єм, см3

Маса

зразка, г

Середня густина зразка,

г/см3, (кг/м3)

Середнє значення середньої густини, г/см3, (кг/м3)

довжина

ширина

висота

1

2

3

3.2 Визначення водопоглинення цегли

В одопоглинення цегли, висушеної до постійної маси, повинне бути не менше 8%. Для визначення водопоглинення зразки цегли висушують за температури 105-110 ºС до постійної маси. Висушені зразки встановлюють вертикально на дно посудини, після чого посудину наповняють водою настільки, щоб її рівень відповідав 1/3 висоти цегли. У такому стані зразки витримують протягом 12 год., після чого додають у посудину води до рівня, що відповідає 1/2 висоти цегли, і знову витримують у воді 12 год. Потім посудину наповняють водою до повного занурення зразків і в такому положенні витримують їх протягом 24 год. (рис. 3.2), після чого виймають, дають стекти воді, обтирають вологою тканиною і зважують з похибкою до 1 г.

Штангенциркулем або металевою лінійкою вимірюють по серединах граней довжину, ширину і товщину цеглин. За отриманими даними обчислюють об’єм цегли.

В одопоглинення цегли, %, обчислюють за формулами (за масою Вм і об’ємом Во):

(3.2)

За масою

За об’ємом (3.3)

де mн – маса насиченої водою цегли, г;

mс – маса сухої цегли, г;

V – об’єм цегли, см3.

Знаючи водопоглинення за масою і середню густину, обчислюють (для перевірки) водопоглинення цегли за об'ємом:

, (3.4.)

де ρ0 середня густина цегли, г/см3.

Результати випробувань заносять до лабораторного журналу (табл. 3.2).

Таблиця 3.2

Визначення водопоглинення за масою та об’ємом

№ зразка

Розміри, см

Об'єм, см3

Маса, г

Середня густина, г/см3

Водопо-глинення,%

Середнє водопоглинення,%

Дов-жина

Ширина

Висота

Сухого

Наси-ченого водою

За масою

За об’є-

мом

За масою

За об’є-

мом

1

2

3

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.