Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тема 25.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
1.05 Mб
Скачать

Тема № 25

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ЕНЕРГОВИТРАТ ЛЮДИНИ ТА ЇЇ ПОТРЕБ В ХАРЧОВИХ РЕЧОВИНАХ

1.Навчальна мета:

Оволодіти методами медичного контролю за енерговитратами різних соціально-професійних і статево-вікових груп населення та їх харчуванням.

2. Вихідні знання та вміння.

2.1. Знати:

2.1.1. Фізіологічні основи обміну речовин в організмі.

2.1.2. Енергетичний обмін та його регуляцію. Складові частини добових енерговитрат.

2.1.3. Фізіолого-гігієнічну характеристику основного обміну та специфічно-динамічної дії їжі.

2.1.4. Залежність енергетичного обміну організму від клімато-погодних умов, мікроклімату та емоційного і фізичного навантаження людини.

2.1.5. Раціональне харчування як основу забезпечення енергетичних потреб організму людини.

2.2. Вміти:

2.2.1. Проводити хронометраж добової діяльності індивіда та однорідного колективу з загальним розпорядком дня і харчуванням.

2.2.2. Користуватися інструктивними, довідковими матеріалами, формулами, таблицями, номограмами, проводити відповідні розрахунки.

3. Питання для самопідготовки.

3.1. Фізіологічні основи енергетичного та пластичного обміну речовин в організмі.

3.2. Фізіологічне значення та основні функції харчування.

3.3. Поняття про раціональне харчування як основу енергетичного та пластичного обміну речовин в організмі.

3.4. Характеристика груп населення в залежності від енерговитрат. Наукові обґрунтування фізіологічних норм харчування статево-вікових та професійних груп населення.

3.5. Добова витрата енергії людини, її основні складові частини.

3.6. Обов’язки лікаря по медичному контролю за енерговитратами та харчуванням різних груп населення, організованих колективів.

3.7. Значення раціонального харчування для збереження та зміцнення здоровя.

3.8. Класифікація нутрієнтів (харчових речовин) та їх функції в організмі (енергетична, пластична, каталітична, захисна).

3.9. Методи визначення енерговитрат людини (прямої та непрямої калориметрії, аліментарної енергометрії, пульсометрії, розрахункові методи).

3.10. Методика розрахунку енерговитрат людини за антропометричними та хронометражними даними.

3.11. Методика розрахунку потреб людини в харчових речовинах.

Завдання для самопідготовки.

4.1. Викладач гуманітарного вузу, жінка, 40 років. Визначте групу інтенсивності праці, коефіцієнт фізичної активності (КФА), добові енерговитрати, потребу в основних харчових речовинах (білки, жири, вуглеводи, вітаміни В, С та А, мінерали /залізо, кальцій, фосфор/), оптимальний режим харчування.

4.2. Лікар-хірург, чоловік, 30 років, зріст 175 см, маса тіла 70 кг. Хронограма дня: професійна діяльність (операції) – 4 години, підготовка до операцій – 1,5 години, підготовка і проведення лікарської конференції 2,5 години, ходьба – 1 година, активні фізичні вправи – 30 хв., самообслуговування – 2,5 години, читання – 1,5 години, громадська робота – 1 година, відпочинок сидячи – 2 години, лежачи – 1 година, сон – 8 годин. Розрахуйте фактичний основний обмін за рівняннями, добові енерговитрати (по відносному основному обміну (ВОО), тривалості виду діяльності та коефіцієнту фізичної активності (КФА), потребу у нутрієнтах (вказані в п.4.1.1.).

Для розв’язання задач детально ознайомтесь з додатками та рекомендованою літературою.

4. Структура та зміст заняття.

Заняття лабораторне - 2 години. На першій половині заняття проводиться вхідний тестовий контроль знань студентів, детально розглядаються питання 3.1.-3.11. та виконання завдань для самопідготовки. На другій половині заняття студенти вирішують підготовлені кафедрою ситуаційні задачі по розрахунку енерговитрат людини та її потреб у харчових речовинах, з урахуванням професії, віку, статі згідно “Норм фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах та енергії” (1999 р.) та за антропометричними і хронометражними даними (додатки №№ 1 – 8).

Одержані результати порівнюються, виправляються, вказується на помилки при вирішенні завдань, енерговитрати та основні нутрієнти розподіляються за окремими прийомами їжі в залежності від рекомендованого режиму харчування.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]