Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фін політика і фін право 2012 2013 Т3.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
107.01 Кб
Скачать

3.Фінансова політика суб’єктів господарювання

Фінансова політика суб'єктів господарювання — система заходів, форм і методів, які використовуються для фінансового забезпечення їхньої діяльності та досягнення поставлених завдань.

Основні завдання фінансової політики суб'єктів господарювання такі:

 • забезпечення фінансової стійкості підприємства;

 • оптимізація грошового обігу і підтримка постійної платоспроможності;

 • максимізація чистого прибутку;

 • мінімізація фінансових ризиків;

 • зростання ринкової вартості суб'єкта господарювання та максимізація добробуту власників його капіталу.

Складові фінансової політики суб'єкта господарювання:

 • політика формування капіталу (політика формування власного і позикового капіталу);

 • інвестиційна політика;

 • політика формування активів;

 • політика у сфері управління ризиками;

Політика формування капіталу полягає в забезпеченні найбільш ефективних форм залучення капіталу з різних джерел та досягнення необхідного рівня самофінансування господарської діяльності суб'єкта згідно із потребами його розвитку. У розрізі цього виду фінансової політики можна виділити:

 1. політику формування власного капіталу:

а) політика формування статутного капіталу (якщо мова іде про акціонерне товариство ця політика називається емісійною, оскільки необхідний обсяг фі­нансових ресурсів для формування статутного капіталу АТ отримують за рахунок випуску і розміщення на фондовому ринку цінних паперів – акцій):

б) політику розподілу чистого прибутку. Чистий прибуток підприємства розподіляється на цілі виробничого розвитку – в фонд накопичення (резервний фонд, фонд розвитку виробництва) і споживання (фонд виплати дивідендів, фонд матеріального заохочення, , фонд соціального розвитку).

В рамках цієї політики можна виділити дивідендну політику - сукупність принципів і методів визначення частки чистого прибутку для виплати дивідендів власникам капіталу відповідно до основних завдань діяльності суб'єкта господарювання на певний період.

 1. політику формування позикового капіталу стосується:

 • фінансового забезпечення діяльності підприємства в контексті визначення потреби у позиковому капіталі,

 • необхідності залучення довгострокових і короткострокових кредитів,

 • управління кредиторською заборгованістю, поточними зобов’язаннями підприємства за розрахунками).

3) визначення співвідношення між власним і позиковим капіталом, вартості капіталу.

Інвестиційна політика підприємства полягає у виборі і реалізації найбільш ефективних форм вкладення капіталу, спрямованих на розширення фі­нансового потенціалу суб'єкта господарювання.

Політика управління активами пов'язана із визначенням і задоволенням потреб в окремих їх видах (необоротних і оборотних активах) для здійснення операційного процесу та оптиміза­ції їх складу для забезпечення умов ефективного господарювання.

Політика у сфері управління ризиками представляє собою розроблення системи заходів з виявлення, оцінки, профілактики та страхування ризиків, вибору найбільш конструктивних і оптимальних способів нейтралізації їх не­гативних наслідків у випадку виникнення ризикової події у кожному конкрет­ному випадку.