Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
конспект лекцій ПВШ.doc
Скачиваний:
96
Добавлен:
24.10.2019
Размер:
861.7 Кб
Скачать

Конспект лекцій з дисципліни «педагогіка вищої школи»

Тема Педагогіка вищої школи як наука

1. Предмет, категорії педагогіки вищої школи.

2. Місце педагогіки вищої школи в системі педагогічних наук.

3. Зв'язок педагогіки вищої школи в іншими науками.

Педагогіка вищої школи вивчає закони і закономірності управління педагогічним процесом у вищому навчальному закладі, що покликаний відповідати кінцевій меті цієї педагогічної системи. Метою вищих навчальних закладів є підготовка спеціалістів вищої кваліфікації, здатних, одержавши відповідну освіту, включитися у виробничу діяльність; вирішувати виробничі або наукові завдання і відповідати за їх вирішення. Результативність такої системи вимірюється соціальною та професійною адаптацією її випускників. А це, у свою чергу, викликає необхідність засвоєння майбутніми спеціалістами новітніх знань у галузі науки і техніки, знайомства із сучасними інформаційними технологіями, а також максимального розвитку активності і самостійності студентів.

Навчально-виховний процес у вищому навчальному закладі суттєво відрізняється від шкільного своєю орієнтацією на оволодіння методами самостійної навчальної і науково-дослідної роботи, переходом освіти в самоосвіту, а також самостійністю регуляції студентами своєї поведінки та наявністю системи ціннісних відносин, що вже склалися.

Педагогіка вищої школи - наука про навчання та виховання студентів, про формування особистості спеціаліста вищої кваліфікації.

Предмет педагогіки вищої школи становить дослідження особливого виду педагогічної діяльності, спрямованої на розкриття закономірностей і раціональних шляхів навчання та формування спеціаліста вищої кваліфікації.

Педагогіка вищої школи, що виникла на базі загальної (точніше шкільної) педагогіки, розглядає вищі рівні навчання та виховання дорослої людини. Вона тісно пов'язана з такими науками психолого-педагогічного циклу, як загальна дидактика, теорія виховання, історія педагогіки та вищої освіти, наукова організація навчальної і викладацької праці, педагогічна психологія, загальна психологія, фізіологічна психологія, кібернетична педагогіка.

Педагогіка вищої школи, удосконалюючи та уточнюючи свої методи дослідження, установлює зв'язки з рядом математичних наук (передусім з математичною статистикою, теорією ймовірностей і математичною логікою) теорією моделювання, психологією та нейрокібернетикою, соціальними науками, і насамперед із соціальною психологією, соціологією та соціометрією.

Місце педагогіки вищої школи в системі педагогічних наук

Традиційно в системі педагогічних наук виокремлюються декілька самостійних галузей:

  • історія педагогіки, що займається вивченням педагогічних ідей та систем освіти в їх розвитку;

  • порівняльна педагогіка, що порівнює з метою найбільш глибокого проникнення в сутність, системи освіти різних країн;

  • дидактика, тобто теорія навчання та освіти;

  • теорія виховання, що розробляє форми та методи виховного впливу;

  • школознавство, чи управління освітою, у межах якого розглядаються різні форми шкільної організації; а також організацію освіти у навчальних закладах всіх видів та ступенів;

  • дефектологія, що займається вивченням форм і методів навчання людей з фізичними та розумовими вадами (сурдопедагогіка,

  • тифлопедагогіка, олігофренопедагогіка, логопедія);

  • професійні педагогіки, що вивчають засоби навчання людей, які займаються певною галуззю діяльності (лікувальна, театральна, військова, виправно-трудова педагогіка і т. ін.);

  • вікова педагогіка, дошкільна, шкільна, педагогіка вищої школи, педагогіка дорослих чи андрогогіка).

Отже, педагогіка вищої школи є підрозділом у віковій педагогіці. Проте, вона має подвійне підпорядкування, оскільки належить також і до професійної педагогіки.

Дійсно, вища освіта є спеціальною, тобто готує спеціалістів певного профілю, певної професії.