Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
1 Визначення генетичних типів гірських порід.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
27.09.2019
Размер:
69.01 Кб
Скачать

2. Експериментальна частина

Матеріали та прилади: колекція гірських порід, нсмарковані зразки гірських порід, сталевий ніж та голка, скляна пластинка, лупа, 10 %-й розчин ПСІ.

2.1. Хід роботи

Точне визначення гірських порід проводиться за допомогою поляри­заційних мікроскопів, досліджуючи прозорі і непрозорі шліфи. Але ду«е поширеним внаслідок простоти та експресноеті є визначення гірських порід за зовнішніми ознаками.

Роботу починають з вивчення колекції гірських порід кожного генетичного типу окремо, опрацювання теоретичного матеріалу щодо їх зовнішніх діагностичних ознак, властивостей та використання.

Після цього студенти стримують декілька немаркованих зразків гірських порід, визначають їх послідовність за генетичними типами. Для цього

визначають набір характерних зовнішніх ознак кожної гірської породи візуально та за допомогою підручних засобів.

Структуру і текстуру гірських порід визначають візуально та за допомогою лупи. Під час визначення магматичних і осадових порід головну увагу приділяють структурі, а метаморфічних - текстурі.

Мінералогічний склад гірських порід залежить від їх походження. Так, у магматичних порід вій визначається хімічним складом і умовами кристалізації магми або лави, з якої вони утворилися. Склад осадових і метаморфічних порід значною мірою пов'язаний з мінералогічним складом їх попередників -первинних материнських порід. Визначаючи мінералогічний склад необхідно керуватись довідниками [1—3], визначниками [4, 5] з описом головних породоугворювальних мінералів.

Забарвлення гірських порід визначається кольором породоугворювальних мінералів, які входять до їх складу, а також наявністю домішок. Світлозабарвлені мінерали (кварц, натрієві та калієві польові шпати, гіпс, кальцит тощо) надають гірським породам білого та світлих відтінків сірого, жовтого, коричневого, червоного та інших кольорів. До тємнозабарвлених мінералів належать залізисто-магнезіальні силікати та алюмосилікати, які надають гірським породам чорного та темних відтінків сірого, зеленого та інших кольорів. Оксиди та гідроксиди заліза забарвлюють гірські породи в жовті, бурі, червонуваті тони. Визначати забарвлення гірських порід необхідно в сухому етапі при денному освітленні. Для деяких гірських порід забарвлення є головною діагасегичною ознакою.

За твердістю розрізняють породи дуже м'які.....розтираються пальцями; м'які

(менше за 2 - 2,5) - ніготь залишає риску; середньої твердості (3 - 5) - ніготь не дряпає, сталевий ніж залишає риску; тверді (5,5 - 6,5) - залишають риску на склі.

Густина гірських порід визначається приблизно порівняльним зважуванням у руці зразків одного розміру. Зовні подібні гірські породи (гіпс та ангідрит, опока та грепел) легко відрізнити саме за густиною.

Особливі ознаки не є загальними для всіх гірських порід, а характеризують певні породи і часто є для них головними діагностичними властивостями. До таких ознак належать - смак (водорозчинні гірські породи), запах (під час тертя або зволоження відповідно виникає запах сірчистих сполук у кременю, вапняків або характерний ''глинистий" запах у глин, гігроскопічність, здатність взаємодіяти з соляною кислотою (карбонатні породи), здатність розмокати у воді (глини) або прилипати до язика (трепел, діатоміт), характерний злам (наприклад, мушлеподібний) тощо.

Після визначення зовнішніх ознак гірських порід їх діагностика проводиться за допомогою довідкових даних [1-3], табличних (табл. 1.1, 1.2), додат. А, Б, В.

.2. Оформлення роботи

Результати визначення гірських порід різних генетичних типів на основі зовнішніх ознак заносяться у відповідні табл. 2.1 - 2.3. Крім того, в таблицях описуються напрямки практичного використання вивчених гірських порід.

Таблиця 2.1

Магматичні гірські породи

Група порід за вмістом Si02

Назва і походження породи

Характерні зовнішні ознаки

Породоугворювальні мінерали та їх формули

Практичне використання

Таблиця 2.2

Осадові гірські породи

Назва і походження породи

Характерні зовнішні ознаки

Породоугворювальні мінерали та їх формули

Практичне використання

Таблиця 2.3

Метаморфічні гірські породи

Назва породи і умови утворення

Назва порід попередників

Характерні зовнішні ознаки

Породоугворювальні мінерали та їх формули

Практичне використання

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.