Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Т6_зад_на_практ_укр.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
02.09.2019
Размер:
89.6 Кб
Скачать

Практична робота №2

Використовуючи теоретичний матеріал теми №2-3, практичні навички, отримані при виконанні практичної роботи №1 створити працездатну локальну базу даних з використанням засобів СКБД Paradox 7.0 і мови програмування C++ Builder 6.0.

1. Розробка структури бд

База даних розробляється студентом на підставі методу нормальних форм. Для створення звіту використовувати теоретичний матеріал лекції ( тема 3, лекція 2). Процес проектування бази даних описується поетапно, від 1-й нормальної форми до 3-й посиленої форми.

Виконання починається з розробки структури БД. На цьому етапі повинні бути детально проаналізовані умови завдання та на їхній основі визначена кількість даних, які необхідні для опису всіх характеристик аналізованої предметної області. Крім того, необхідно визначити які поля в таблицях будуть використані в якості ключових.

Усі дані зводяться в єдину таблицю, яка потім переводиться в 2-ю нормальну форму, потім в 3-ю НФ. При виконанні операції переводу у звіті описуються правила, по яких відбувається перевід і оформляються малюнки ( дивися малюнки лекції 2 теми 3).

Проектування бази даних проводиться з використанням програми DataBase Desktop, яка входить у комплект мови програмування C++ Builder 6.0.

У звіті повинна бути представлена загальна схема бази даних зі зв'язками між таблицями. Описані способи з'єднання бази даних з додатком. Наведені параметри драйвера та псевдоніма, для з'єднання з базою даних.

Для перевірки працездатності бази даних таблиці повинні бути заповнені даними.

База розташовується в папці DB диска D.

2. Створення таблиць

Для кожного поля конкретної таблиці необхідно визначити його тип і розмір, ретельно перевірити, чи задовольняє діапазон значень обраного типу тем значенням, які може реально мати дане поле. При необхідності, для деяких полів установити обмеження. Задати повідомлення, яке виводиться на екран у випадку невідповідності введеного значення заданій умові або привласнити значення, прийняті за замовчуванням. Можна також визначити формат інформації, що вводиться, для конкретних полів.

У базі повинна містити не менш 4-х таблиць, з необхідною кількістю полів.

Для перевірки працездатності бази даних таблиці повинні бути заповнені необхідною кількістю даних.

3. Створення індексів і ключових полів

Інформацію в таблицях можна впорядкувати, створивши індекс для конкретного поля або декількох полів. Обов'язково, щоб для таблиць були створені ключові поля. Ключове поле може бути простим або складовим, тобто складатися з декількох полів для однозначної ідентифікації кожного запису в таблиці.

4. Зв'язок між додатком і базою даних

Зв'язок між базою даних і додатком створюється за допомогою псевдоніма (алиаса). Псевдонім створювати програмою BDE Administrator. Він повинен мати ім'я my3_sampl.

Взаємодія додатка та бази даних здійснюється навігаційним методом.

5. Умови на розробку додатка

Для введення інформації в таблиці повинні використовуватися форми.

Додаток повинен бути створений за допомогою мови програмування C++ Builder 6.0.

Невізуальні компоненти розташовуються в окремому модулі з ім’ям DM1 класу Tdatamodule. Для зв'язку з базою даних використовувати компонент Database і необхідну кількість компонентів Table.

Властивість Name стартової форми повинна мати значення Mystartform. Властивість Name додаткових форм повинна мати значення Mychild1, Mychild2 і т.і. Для представлення інформації передбачити використання в додатку не менш 3-х додаткових форм. Для представлення інформації з бази даних дозволяється використовувати тільки компоненти спеціалізовані для роботи з базами даних, що перебувають на вкладці Data Controls.

Для зберігання процедур і функцій передбачити в додатку невізуальний модуль U_function. Для розрахунків повинні бути використані вбудовані функції. Не менш 1-2.