Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Практ роб №1 Економіка

.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
12.08.2019
Размер:
33.79 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙ ТЕХНІКУМ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕТАЛУРГІЙНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ

Заступник директора

з навчальної роботи

Сердюк Т.О.

___________________

«____»_____2008року.

Методична розробка

для виконання практичної роботи №1 за темою:

«Характеристика та використання основних показників основних виробничих фондів підприємства.»

Затверджено на засіданні

Циклової комісії

«Економічних дисциплін»

Голова комісії Мамонтова З.В

«___»_______2008рік

Розробила викладач

Почапська І.М.

Кривий Ріг 2008рік.

Практична робота №1

Тема: Характеристика та використання основних показників основних виробничих фондів підприємства.

Мета: Навчитися розраховувати та аналізувати основні показники використання основних виробничих фондів підприємства.

Розрахуйте:

 1. Коефіцієнт екстенсивного навантаження.

Висновок.

 1. Річний випуск металу.

 2. Розмір річної виручки від реалізації (реалізовану продукцію).

 3. Коефіцієнт інтенсивного навантаження обладнання.

Висновок

 1. Коефіцієнт інтегрального навантаження обладнання.

 2. Коефіцієнт фондовіддачі.

Висновок.

Література:

Л.І.Шваб, «Економікапідприємства»,Видавництво «Каравела», 2005рік.

С.Ф.Покропивний «Економіка підприємства», Київ 2003рік.

Н.П.Банний «Економіка горної металургії»м., «Металургія»,1975г.

Методична розробка до практичної роботи №1

Основні виробничі фонди – це засоби праці, які мають вартість та функціонують у виробничому процесі тривалий час не змінюючи при цьому своїх форм та розмірів ,а свою вартість переносять на вартість готової продукції поступово шляхом амортизаційних відрахувань.

Хід роботи:

Для характеристики ефективності використання основних фондів використовують ряд показників.

 1. Коефіцієнт екстенсивного завантаження обладнання характеризує рівень його завантаження у часі і визначається співвідношенням часу фактичної роботи (Вф) за рік до часу його імовірної експлуатації(Вк).

Кекс = Вф * 100 , %

Вк

Де:

Вф - час фактичної роботи устаткування за рік , годин.

Вк - календарний час (час його імовірної експлуатації), год.

Вф= Д*г*(365-(К+П))*100-Пп , годин

100

Де :

Д - тривалість зміни, при трьох змінному, чотирьох бригадному графіку Д=8годин.

г- число змін при цьому ж графіку, г=3 зміни.

К – тривалість капітального ремонту за рік , діб.

П – тривалість усіх поточних ремонтів за рік. Діб.

Пп - поточні простої обладнання за рік у відсотках.

Пп = 3-5%

Вк = Кількість днів у році * 24 години/добу=365*24=8760 годин

На підвищення коефіцієнту екстенсивного навантаження обладнаня впливає:

 • Підвищення міжремонтного періоду роботи обладнання;

 • Скорочення тривалості планово-попереджувальних та капітальних ремонтів;

 • Скорочення простоїв на переналадочних роботах;

 • Підвищення коефіцієнту змінності шляхом переводу на безперервний графік роботи.

 1. Річне виробництво продукції визначається за формулою:

Пріч = Пф*Вф, тон

Пф – Фактичне виробництво за 1 годину, тон

Вф - час фактичної роботи устаткування за рік , годин.

 1. Розмір річної виручки від реалізації (реалізована продукція) визначається за формулою:

РП = Пріч * Ц , млн.грн.

Де :

Пріч - річне виробництво продукції, тон

Ц – ціна за 1 тону продукції, грн..

 1. Коефіцієнт інтенсивного навантаження обладнання- характеризує рівень завантаження обладнання за продуктивністю та визначається відношенням фактичної продуктивності устаткування, що використовується на підприємстві, до його нормативної продуктивності ( за технічним паспортом) .Розраховується за формулою :

Кін= (Пф/ Ппр) *100, %

Пф - Продуктивність фактична (фактичне годинне виробництво), тон\год.

Ппр –продуктивність за технічним паспортом (нормативна продуктивність)

На підвищення коефіцієнту інтенсивного навантаження обладнаня впливає:

- Підвищення випуску продукції;

інтенсифікація процесів та прогресивна технологія;

- автоматизація виробництва;

- підвищення якості ремонту та модернізації обладнання;

- покращення організації виробництва та матеріально-технічного постачання.

 1. Коефіцієнт інтегрального навантаження обладнання- відображає рівень використання устаткування як у часі , так і щодо продуктивності й визначається добутком коефіцієнтів екстенсивного та інтегрального завантаження.

Розраховується за формулою:

Кінт = (Кекс% * Кін%)/100, %

 1. Коефіцієнт фондовіддачі –відображає ту кількість продукції, яка виробляється однією гривнею вартості основних виробничих фондів, він показує загальну віддачу від використання кожної гривні витраченої на основні виробничі фонди, тобто ефективність цього вкладення коштів .

Кф = РП = РП грн.\грн.

ОФ+ОЗ ВФ

Де :

РП – Розмір річної виручки від реалізації - реалізована продукція, грн..

ОФ- вартість основних фондів, млн..грн.

ОЗ - вартість оборотних засобів, млн. грн.

Резерви підвищення фондовіддачі:

 • Підвищення часу роботи механізмів;

 • Оптимальне завантаження техніки;

 • Технічне удосконалення основних виробничих фондів.

Початкові данні:

Варіант

Календарні доби

Тривалість капітального ремонту,днів К

Тривалість поточного

ремонту,днів П

Фактичне виробниц-

тво за 1 год., тон

Пф

Продуктивність за годину за

технічним паспортом,тон Ппр

Ціна за 1т. металу грн.. Ц,

Вартість основних фондів, млн.грн. ОФ

Вартість оборотних засобів, млн..грн. ОЗ1

1

365

16

4

70

74

100

15

6.6

2

365

18

7

65

70

104

14

6.7

3

365

22

9

80

85

107

17

6.2

4

365

23

5

90

97

108

16

7.0

5

365

18

8

65

71

106

18

7.2

6

365

24

6

68

73

101

19

6.9

7

365

27

10

82

86

110

17

6.8

8

365

20

13

94

99

120

18

6.9

9

365

21

9

76

82

130

17.5

7.1

10

365

21

8

81

86

120

20

7.2

11

365

17

7

85

91

110

18

7.5

12

365

20

5

90

95

109

17

6.9

13

365

20

12

74

79

106

19

6.1

14

365

24

5

67

72

100

21

6.5

15

365

16

8

71

76

104

23

6.6

16

365

18

6

90

95

109

19

7.0

17

365

24

7

88

93

110

20

7.2

18

365

23

9

92

96

112

24

7.1

19

365

22

11

85

90

114

19

7.8

20

365

19

9

91

97

116

18

7.9

21

365

21

7

96

101

100

17

7.5

22

365

20

8

91

96

117

19

7.3

23

365

24

6

82

88

108

20

7.2

24

365

26

5

65

71

111

23

7.9

25

365

23

9

70

75

116

21

7.1

26

365

21

9

75

80

118

22

7.6

27

365

24

8

88

93

119

20

7.7

28

365

18

7

78

83

120

19

6.8

29

365

17

6

68

73

123

18

6.4

30

365

19

8

96

102

143

17

6.2

31

365

16

9

99

104

125

18

7.1

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.