Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
02_Miology_19_31.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
04.08.2019
Размер:
685.06 Кб
Скачать

!!!!!!!!!!!Заняття № 20 "м`язи і фасції грудей, діафрагма"

! Які м`язи відносяться до поверхневих м`язів грудної клітки?

великий та малий грудні м`язи, підключичний м`яз і передній зубчастий м`яз

#великий та малий грудні м`язи, діафрагма

передній зубчастий м`яз, зовнішні міжреброві м`язи

зовнішні та внутрішні міжреброві м`язи, великий та малий грудні м`язи

! Які м`язи відносяться до глибоких м`язів грудної клітки?

зовнішні та внутрішні міжреброві м`язи, підреброві м`язи, поперечний м`яз грудної клітки

#великий та малий грудні м`язи, діафрагма

зовнішні та внутрішні міжреброві м`язи, передній зубчастий м`яз

діафрагма, поперечний м`яз грудної клітки, підключичний м`яз

! Який м`яз розвивається із вентральних відділів шийних міотомів і є головним дихальним м`язом?

діафрагма

#великий грудний м`яз

поперечний м`яз грудної клітки

передній зубчастий м`яз

! Які розрізняють частини у великого грудного м`яза відповідно від їх початку?

ключична частина, груднино-реброва і черевна частини

#ключична, акроміальна і груднино-реброва частини

ключична, лопаткова і черевна частини

груднинна, реброва і черевна частини

! Звідки починається ключична частина великого грудного м`яза?

від присередньої половини ключиці

#від латеральної половини ключиці

від всієї ключиці

від нижньої поверхні ключиці

! Звідки починається груднино-реброва частина великого грудного м`яза?

від передньої поверхні груднини і хрящів верхніх шести ребер

#від передньої поверхні груднини і хрящів нижніх шести ребер

від задньої поверхні груднини і хрящів верхніх шести ребер

від задньої поверхні груднини і хрящів нижніх шести ребер

! Звідки починається черевна частина великого грудного м`яза?

від передньої стінки піхви прямого м`яза живота

#від задньої стінки піхви прямого м`яза живота

від білої лінії живота

від сухожилка прямого м`яза живота

! Назвіть місце прикріплення великого грудного м`яза:

гребінь великого горбка плечової кістки

#гребінь малого горбка плечової кістки

хірургічна шийка плечової кістки

тіло плечової кістки нижче дельтоподібної бугристості

! Яка функція великого грудного м`яза?

підняту руку опускає і приводить до тулуба (приводить та пронує плечову кістку)

#відводить плече і супінує його

розгинає плече і пронує його

згинає плече і супінує його

! Яка функція великого грудного м`яза при знаходженні його точки фіксації на гребені великого горбка плечової кістки?

піднімає ребра та груднину, сприяючи розширенню грудної клітки - акт вдиху (додатковий дихальний м`яз)

#опускає ребра та груднину акт видиху

натягує білу лінію живота

опускає ключицю

! При якій умові великий грудний м`яз бере участь в акті дихання?

якщо рука закріплена і являє собою punctum fixum

#якщо ключиця закріплена

якщо людина сидить

якщо людина стоїть

! Яким анатомічним утвором відділяється великий грудний м`яз від дельтоподібного м`яза?

дельтоподібно-грудного борозною

#верхньою грудною борозною

підключичною борозною

підключично-грудною борозною

! Звідки починається малий грудний м`яз?

від хрящів ІІІ - V ребер

#від передньої поверхні груднини

від задньої поверхні груднини

від нижніх шести ребер

! Де прикріплюється малий грудний м`яз?

до дзьобоподібного відростка лопатки

#до акроміона лопатки

до бічного кінця ключиці

до присереднього кінця ключиці

! Яка функція малого грудного м`яза?

нахиляє лопатку вперед

#нахиляє лопатку назад і вниз

відтягує ключицю вниз

згинає плечовий суглоб

! Яка функція малого грудного м`яза при укріпленому плечовому поясі?

піднімає ребра, сприяючи розширенню грудної клітки - акт вдиху (додатковий дихальний м`яз)

#опускає ребра, сприяючи видиху

звужує міжреброві проміжки

згинає плечовий суглоб

! Звідки починається підключичний м`яз?

від хряща І ребра

#від латерального кінця ключиці

від медіального кінця ключиці

від хряща ІІ ребра

! Де прикріплюється підключичний м`яз?

на нижній поверхні надплечового кінця ключиці

#на нижній поверхні присереднього кінця ключиці

до хряща І ребра

до хряща ІІ ребра

! Яка функція підключичного м`яза?

відтягує ключицю вниз та вперед

#відтягує ключицю назад

відтягує лопатку вниз і вперед

відтягує лопатку назад

! Яка функція підключичного м`яза при укріпленому плечовому поясі?

піднімає І ребро сприяючи акту вдиху (додатковий дихальний м`яз)

#опускає І ребро - видих

звужує міжреброві проміжки

згинає плечовий суглоб

! Звідки починається передній зубчастий м`яз?

від передньої поверхні верхніх дев`яти ребер

#від задньої поверхні верхніх дев`яти ребер

від передньої поверхні груднини

від задньої поверхні груднини

! Де прикріплюється передній зубчастий м`яз?

до присереднього краю та нижнього кута лопатки

#до латерального краю лопатки

до верхнього краю лопатки

до акроміона лопатки та бічного кінця ключиці

! Яка функція переднього зубчастого м`яза?

переміщає лопатку вперед та вбік, обертає лопатку навколо сагітальної осі - бічний кут лопатки при цьому переміщується доверху і присередньо, рука при цьому піднімається вище горизонтального рівня

#переміщає лопатку вниз і медіально, відводить плече до горизонтального рівня

відтягує лопатку вперед, згинаючи при цьому плечовий суглоб

відтягує лопатку назад, розгинаючи при цьому плечовий суглоб

! Яка функція переднього зубчастого м`яза при укріпленому плечовому поясі?

піднімає ребра, сприяючи розширенню грудної клітки - акт вдиху (додатковий дихальний м`яз)

#опускає ребра, сприяючи видиху

звужує міжреброві проміжки

згинає плечовий суглоб і пронує плече

! Звідки починаються зовнішні міжреброві м`язи?

від нижнього краю вищележачого ребра

#від верхнього краю нижчележачого ребра

від зовнішньої поверхні ребрових хрящів

від внутрішньої поверхні ребрових хрящів

! Де прикріплюються зовнішні міжреброві м`язи?

до верхнього краю нижчележачого ребра

#до нижнього краю вищележачого ребра

до передньої поверхні ребрових хрящів

до внутрішньої поверхні ребрових хрящів

! Яка функція зовнішніх міжребрових м`язів?

підіймають ребра, розширюючи грудну клітку - акт вдиху

#опускають ребра - акт видиху

зміщають ребра вниз і медіально (вдих)

зміщають ребра вниз і латерально (видих)

! Який напрямок волокон зовнішніх міжребрових м`язів на передньо-боковій поверхні грудної клітки?

вниз, вперед і медіально

#вниз, вперед і латерально

вверх, назад і медіально

вверх, назад і латерально

! Де знаходяться зовнішні міжреброві м`язи?

займають міжреброві проміжки на протязі від горбків ребер ззаду до ребрових хрящів спереду

#займають міжреброві проміжки на всьому протязі

займають міжреброві проміжки від краю груднини до кутів ребер

займають міжреброві проміжки на рівні кутів ребер

! Який анатомічний утвір зовнішніх міжребрових м`язів продовжується до краю грудини?

зовнішня міжреброва мембрана

#внутрішня міжреброва мембрана

зовнішні груднино-реброві зв`язки

внутрішні груднино-реброві зв`язки

! Де знаходяться внутрішні міжреброві м`язи?

в міжребрових проміжках на протязі від краю груднини до кутів ребер, з середини від зовнішніх міжребрових м`язів

#займають міжреброві проміжки на протязі від горбків ребер до ребрових хрящів

займають міжреброві проміжки на всьому протязі

займають міжреброві проміжки на рівні кутів ребер

! Який анатомічний утвір є продовженням внутрішніх міжребрових м`язів від кутів ребер до їх горбків?

внутрішня міжреброва мембрана

#зовнішня міжреброва мембрана

зовнішні груднино-реброві зв`язки

внутрішні груднино-реброві зв`язки

! Звідки починаються внутрішні міжреброві м`язи?

від верхнього краю нижчележачого ребра

#від нижнього краю вищележачого ребра

від зовнішньої поверхні ребрових хрящів

від внутрішньої поверхні ребрових хрящів

! Де прикріплюються внутрішні міжреброві м`язи?

до нижнього краю вищележачого ребра

#до верхнього краю нижчележачого ребра

до передньої поверхні ребрових хрящів

до внутрішнього поверхні ребрових хрящів

! Яка функція внутрішніх міжребрових м`язів?

опускають ребра, звужуючи грудну клітку - акт видиху

#піднімають ребра, розширюючи грудну клітку - акт вдиху

зміщують ребра вверх і медіально (вдих)

зміщують ребра вверх і латерально (вдих)

! Який напрямок мають пучки м`язових волокон внутрішніх міжребрових м`язів?

косо знизу вверх і латерально на задній грудній стінці та вверх і присередньо - на передній стінці

#вниз, вперед і медіально

вниз, назад і латерально

вниз, вперед і латерально

! Звідки починаються підреброві м`язи?

на внутрішній поверхні грудної клітки поблизу кутів Х - ХІІ ребер

#на зовнішній поверхні грудної клітки поблизу кутів Х - ХІІ ребер

від внутрішньої поверхні хрящів VІІ - Х ребер

від зовнішньої поверхні хрящів VІІ - Х ребер

! Де прикріплюються підреброві м`язи?

до внутрішньої поверхні вищележачих ребер

#до внутрішньої поверхні нижчележачих ребер

до внутрішньої поверхні груднини

до внутрішньої поверхні хрящів ІІ - VІІ ребер

! Яка функція підребрових м`язів?

опускають ребра (видих)

#піднімають ребра (вдих)

зміщують ребра вгору і медіально (вдих)

зміщують ребра вгору і латерально (видих)

! Звідки починається поперечний м`яз грудної клітки?

від мечоподібного відростка та нижньої половини внутрішньої поверхні тіла груднини

#від мечоподібного відростка та зовнішньої поверхні тіла груднини

від внутрішньої поверхні тіл ІІІ - Х ребер

від внутрішньої поверхні хрящів ІІІ - Х ребер

! Де прикріплюється поперечний м`яз грудної клітки?

до хрящів ІІ - VІ ребер

#до кутів ІІ - VІ ребер

до горбків ІІ - VІ ребер

до внутрішньої поверхні тіла груднини

! Яка функція поперечного м`яза грудної клітки?

опускає ребра (видих)

#піднімає ребра (вдих)

зміщує ребра вверх і медіально (видих)

зміщує ребра вверх і латерально (вдих)

! Які глибокі м`язи грудної клітки та спини беруть участь в акті вдиху?

зовнішні міжреброві м`язи, м`язи-підіймачі ребер, верхній задній зубчастий м`яз

#внутрішні міжреброві м`язи, поперечний м`яз грудної клітки

зовнішні та внутрішні міжреброві м`язи, нижній задній зубчастий м`яз

поперечний м`яз грудної клітки, нижній та верхній задній і зубчасті м`язи

! Які глибокі м`язи грудної клітки та спини беруть участь в акті видиху?

внутрішні міжреброві м`язи, підреброві м`язи, поперечний м`яз грудної клітки, нижній задній зубчастий м`яз

#зовнішні міжреброві м`язи, м`язи-підіймачі ребер, верхній задній зубчастий м`яз

зовнішній та внутрішній міжреброві м`язи, поперечний м`яз грудної клітки

нижній та верхній задні зубчасті м`язи внутрішні міжреброві м`язи

! Які є власні фасції грудної клітки?

грудна фасція, ключично-грудна фасція, фасція грудної клітки та внутрішньогрудна фасція

#грудна фасція, внутрішня та зовнішня міжреброві мембрани

ключично-грудна фасція, груднинна внутрішня мембрана, міжреброва фасція

ключично-грудна фасція, ключично-груднинна фасція, внутрішньо-грудна фасція

! Яка фасція вкриває великий грудний м`яз?

грудна фасція

#ключично-грудна фасція

внутрішньогрудна фасція

зовнішня міжреброва мембрана

! Який м`яз вкриває ключично-грудна фасція?

малий грудний та підключичний м`язи

#малий та великий грудні м`язи

передній зубчастий м`яз

великий грудний м`яз

! Продовженням якої фасції є фасція грудної клітки і що вона покриває?

ззовні зовнішні міжреброві м`язи

#це продовження ключично-грудної фасції, покриває передній зубчастий м`яз

це продовження грудної фасції, вкриває малий грудний м`яз

це продовження ключично-грудної фасції вкриває зовнішні міжреброві м`язи

! Яка фасція покриває внутрішню поверхню грудної клітки і ззовні покриває плевру?

внутрішньогрудна фасція

#фасція грудної клітки

грудна фасція

ключично-грудна фасція

! Який м`яз топографічно розташований між грудною та черевною порожнинами?

діафрагмовий м`яз (діафрагма)

#поперечний м`яз грудної клітки

підреброві м`язи

великий грудний м`яз

! Звідки починається поперекова частина діафрагми?

від передньої поверхні поперекових хребців правою і лівою ніжками

#від передньої поверхні поперекових хребців, латеральною і медіальною ніжками

від V поперекового хребця, верхньою та нижньою ніжками

від І поперекового хребця присередніми ніжками

! Звідки починається реброва частина діафрагми?

від внутрішньої поверхні хрящів VІІ - ХІІ ребер

#від зовнішньої поверхні хрящів VІІ - ХІІ ребер

від внутрішньої поверхні хрящів ІІ - VІІ ребер

від зовнішньої поверхні хрящів ІІ - VІІ ребер

! Звідки починається груднинна частина діафрагми?

від задньої поверхні мечоподібного відростка груднини

#від задньої поверхні тіла груднини

від передньої поверхні мечоподібного відростка груднини

від передньої поверхні тіла груднини

! Які розрізняють частини діафрагми залежно від початку діафрагмового м`яза?

поперекову, реберну та груднинну частини

#реберну, груднинну та черевну частини

хрящову, хребцеву та груднинну частини

кісткову, хрящову та реберну частини

! В який анатомічний утвір продовжуються м`язові волокна поперекової, ребрової та груднинної частин в ділянці купола діафрагми?

сухожилковий центр

#права ніжка

ліва ніжка

отвори аорти та стравоходу

! Яка ніжка поперекової частини діафрагми починається від передньої поверхні тіл І - І V поперекових хребців?

права

#ліва

латеральна

медіальна

! Між якими анатомічними утворами знаходиться присередня дугоподібна зв`язка, від якої починається поперекова частина діафрагми?

вона натянута над великим поперековим м`язом між бічною поверхнею І поперекового хребця та поперечним відростком ІІ поперекового хребця

#вона натянута над квадратним м`язом попереку між поперечним відростком J ІІ і ХІІ ребром

вона натянута над прямим м`язом живота між J ІІ і ХІІ ребром

вона натянута над м`язом випрямлячем хребта, між J V і ХІІ ребром

! Між якими анатомічними утворами знаходиться бічна дугоподібна зв`язка, від якої починається поперекова частина діафрагми?

вона натянута над квадратним м`язом попереку і з`єднує поперечний відросток J ІІ з ХІІ ребром

#вона натянута над великим поперековим м`язом між бічною поверхнею J І та поперечним відростком J ІІ

вона натянута над прямим м`язом живота між J ІІ і ХІІ ребром

вона натянута над м`язом випрямлячем хребта між J V і ХІІ ребром

! Який анатомічний утвір обмежовують права та ліва ніжки діафрагми і серединна дугоподібна зв`язка?

аортальний отвір

#отвір нижньої порожнистої вени

отвір стравоходу

отвір верхньої порожнистої вени

! Який отвір діафрагми знаходиться дещо спереду та вгорі аортального отвору?

стравохідний отвір

#отвір нижньої порожнистої вени

отвір верхньої порожнистої вени

отвір трахеї

! Чим обмежений стравохідний отвір діафрагми?

м`язовими пучками правої та лівої ніжок діафрагми

#присередньою та бічною дугоподібними зв`язками

сухожилковим центром діафрагми

груднинною і ребровою частинами діафрагми

! В якій частині діафрагми знаходиться отвір нижньої порожнистої вени?

в сухожилковому центрі діафрагми

#між правою та лівою ніжками діафрагми

між груднинною та ребровою частинами діафрагми

між ребровою та поперековою частинами діафрагми

! Як називаються місця діафрагми де відсутні м`язові волокна?

"слабкі" місця діафрагми

#сухожилковий центр діафрагми

отвори діафрагми

ямки діафрагми

! Які є "слабкі" місця або трикутники діафрагми?

попереково-реброві трикутники та груднинно-реброві трикутники

#передні та задні трикутники

латеральні та медіальні трикутники

сухожилково-поперекові та сухожилково-реброві трикутники

! Які анатомічні утвори відділяють грудну порожнину від черевної в ділянці трикутників діафрагми?

плевра і внутрішньогрудна фасція, очеревина і внутрішньочеревна фасція

#сухожилок діафрагми і грудна фасція

сухожилок діафрагми, очеревина і плевра

сухожилок діафрагми, внутрішньогрудна і внутрішньочеревна фасція

! Яка функція діафрагми при її скороченні?

сухожилковий центр опускається вниз, утворюючи негативний тиск у грудній порожнині та позитивний у черевній (фаза вдиху)

#сухожилковий центр піднімається догори, утворюючи позитивний тиск у грудній порожнині - фаза видиху

опускає ребра, сприяючи при цьому підвищенню внутрішньочеревного тиску

піднімає ребра, сприяючи при цьому зниженню внутрішньочеревного тиску