Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
_нд. ТЕОР. робота.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
65.54 Кб
Скачать

12. Використання (освоєння) інвестицій

  1. Оперативне управління інвестиційним проектом.

  2. Матеріально-технічне забезпечення інвестиційного проекту

  3. Моніторинг реалізації інвестиційних проектів

  4. Види моніторингу інвестиційних проектів та їх характеристика.

  5. Банківський контроль за реалізацією проекту за умов проектного фінансування.

Вимоги до написання та оформлення індивідуального завдання

Студенти мають право за погодженням з викладачем розкрити інші актуальні питання фінансів підприємств. При написанні індивідуальної роботи студенти мають дати характеристику особливостей нормативно-правого регулювання об’єкта, розкрити основні теоретичні і методичні положення, навести відповідні статистичні дані, графіки, діаграми. Роботу оформляють на стандартних аркушах паперу. Робота повинна містити титульну сторінку, зміст, вступ, основну частину (розкриття змісту питання), висновки, список використаної літературних джерел. Обсяг роботи 10-12 сторінок.

Індивідуальне завдання з дисципліни «Інвестування» може бути надруковане або написане від руки. Текст викладається лише з одного боку стандартного аркуша (розмір 210  297 мм) через півтора інтервали з полями, кегель 14, шрифт Times New Roman. Поля сторінок: ліве – 30 мм, верхнє і нижнє – 20 мм, праве – 15 мм. Розміри абзаців повинні дорівнювати 1,25 см.

Теоретична частина індивідуального завдання повинна бути написана студентом відповідно до обраної ним теми. Виклад матеріалу має бути конкретним. При написанні індивідуальної роботи слід використовувати результати наукових досліджень зарубіжних і вітчизняних учених, опубліковані у формі монографій і статей у періодичних виданнях, нормативні і законодавчі акти за темою роботи, статистичні матеріали, дані офіційних інтернет-сайтів державних установ і організацій, а також інтернет-видань.

Теоретична частина виконується згідно плану, який містить від 3 до 5 пунктів. Назва їх має бути короткою, відповідати змістові і записуватись у формі заголовка

Усі сторінки роботи, окрім титульного аркуша та змісту, слід пронумерувати у правому верхньому куті арабськими цифрами

4

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.