Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичні рекомендації з курсу методика виклада....doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
22.04.2019
Размер:
1.79 Mб
Скачать

Запитання і завдання до теми.

  1. Яке значення мають усні обчислення у навчанні дітей математики?

2. Чим відрізняється спосіб усного обчислення від способу письмового обчислення?

3. Розкрити основні положення методики занять з усної лічби.

4. Навести приклади на застосування загальних і окремих прийомів усної лічби стосовно до кожної дії.

5. Які наочні посібники і дидактичний матеріал використовуються на заняттях з усної лічби?

6. Які наочні посібники використовуються на уроках математики при вивченні теми «Нумерація багатоцифрових чисел».

7. Підберіть наочні посібники, дидактичний матеріал для проведення занять з усної лічби у 2-му класі з теми «Додавання віднімання з переходом через розряд»

Тема № 8 Методика вивчення нумерації цілих невід'ємних чисел і арифметичних дій над ними. Перший десяток.

Мета вивчення: навчити студентів методики вивчення нумерації невід'ємних чисел і арифметичних дій над ними в межах першого десятка.

Література: Бантова М.О. та ін. Методика викладання математики у початкових класах. - К., 1989.

Моро М.Г., Пишкало А.М. Методика навчання математики в 1 -3кл.-К,1979.

Я.А.Король . Практикум з методики викладання математики в початкових класах. - Тернопіль, 1998.

Обладнання: підручники з математики 1 клас, набірне полотно з додатком цифр, геометричних фігур, предметних карток, відеозапис «Від 1 до 10» (жорсткий диск).

План

1. Причини виділення першого десятка в окремий концентр.

2. Підготовчий період до вивчення першого десятка.

3. Вивчення нумерації чисел першого десятка.

4. Додавання і віднімання в межах десяти.

1. Матеріал з нумерації і арифметичних дій вивчають концентрами. Всього виділено чотири концентри:

  1. десяток;

  2. сотня;

  3. тисяча;

  4. багатоцифрові числа.

У кожний наступний концентр включаються нові питання і тому набувають подальшого розвитку питання, розкриті в попередніх концентрах.

Тему "Десяток" виділяють в окремий концентр із таких причин. Нумерація і арифметичні дії в межах 10 мають деякі особливості. Десяток основа десяткової системи числення, тому числа від 1 до 10 утворюються внаслідок лічби простих одиниць (без використання інших розрядних одиниць). У зв’язку з цим для позначення кожного з чисел першого десятка застосовують в усній мові окреме слово, а на письмі окремий знак. Випадки додавання і віднімання у межах 10 є табличними, тому їх заучують напам'ять. Невеликі числа створюють сприятливі умови для розкриття учнями математичних понять; такі, як натуральне число, рівність, нерівність чисел, дії додавання і віднімання,

У темі "Десяток" починають вивчення багатьох питань, робота над якими триває в наступних концентрах. Так, лічба в межах 10 - це основа опанування лічби взагалі, Назви і позначення чисел першого десятка є вихідними для найменування і позначення будь-яких багатоцифрових чисел. Додавання і віднімання в межах 10 утворюють основу виконання усних і письмових обчислень за межами першого десятка.

Під час вивчення концентра "Десяток" виділяють три етапи:

1. підготовчий період;