Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

все вопросси и ответи что есть сей час

.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
21.12.2018
Размер:
73.73 Кб
Скачать

1.Чим досягається безпека зв’язку ?

а)здатністю зберігати в таємниці зміст інформації

б)протистояти зміні інформації,знищенню інформації

2.Що включає в себе поняття «управління військами»

а)підтримання постійної бойової готовності

б)безперервний збір,добування вивчення і узагальнення даних бойової обстановки

в)прийняття рішення на основі даних бойової обстановки

г)постановка задач підлеглим

д)планування бойових дій

е)організація і підтримання взаємодії

є) організація всебічного забезпечення бойових дій . БТТЗ(бойове тилове технічне забезпечення)

ж)організація системи управління

з)практична робота в військах по наданню допомоги та організації виконання постановлених задач

3. Принципи управління військами:

- єдиноначальність

- централізація управління, з наданням підлеглим ініціативи у виборі сил, способів, засобів для вирішення поставленної задачі.

- твердість і наполегливість в проведенні прийнятих рішень і планів життя.

- принцип оперативного і гнучкого реагування на зміни обстановки.

- особиста відповідальність командирів за результати виконання поставленної задачі

4) Требования для упр. Войсками:

а) непрерывность

б)оперативность

в)скрытность

г)стойкость

5) Способы обеспечения управления войсками:

а) Путем личного общения

б) Через офицеров связи

в) С помощью технических средств

6.) Елементи системи управління військами та їх характеристики:

-Органи упрвлыння

- Пункти управлыння (ПУ)

- Система зв’язку ы АУВ

- Засоби забезпечення

7. Елементи ПУ

посадові особи органів управління (ПО ОУ);

технічні засоби управління або вузол зв`язку (ВЗ);

підрозділи забезпечення і обслуговування.

8.)Основні задачі звязку

а)забезпечення стійкого зв’язку з вищестоящим штабом і своєчасного прийому сигналів управління та розпоряджень

б)забезпечення управління підлеглими, частинами і зброєю в будь яких умовах обстановки

в)забезпечення обміну інформацією між з’єднаними частинами на етапах бойових дій

г)забезпечення своєчасної передачі системи оповіщення

д)забезпечення управління органами технічного управління органами бойових дій

9) класифікація військ звязку (зєднання військ.частини ,підрозділи звязку) за виконуймими завданнями ?

-вузлові,лінійні,лінійно вузлові,тереторіальні,АУВ,ФПЗ,контролю безпеки звязку і аув, технічного забезпечення звязку і АУВ ,військово навчальні заклади ,навчальні.

10. класифікація засобів зв’язку

Каналоутворюючі

Комутаційні

Спеціальні

Кінцеві

Засоби забезпечення

11 Види зв’язку

телефонний,

телеграфний,

передача даних,

факсимільний,

відеотелефонний

12) Какие ПУ разворачиваются в Бригаде:

КП – командный пункт,

ЗКП – запасной командный пункт

ТПУ – тыловой пункт управления

ППУ - передовой пункт управления

ПвПУ – воздушный пункт управления

13.способи організації радіозв’язку

а) радіо напрямок

б)радіомережа

в) абонентська група

14. способи організації радіорелейного зв’язку

а) напрямок

б)вісь

в) мережа

15. Способи організації тропосферного зв’язку:

- напрямок

- вісь

17 Вимоги до АУВ

Своєчасніть

Достовірність

Безпека

18) Способы организации ФПС:

а) по направлению

б) по маршруту

в) по оси

19. Ступені бойової готовності військ

Постійна

Підвищена

Воєна загроза

Повна

20) Способы организации проводной связи:

а) направление

б) ось

21)Мета прихованого управління військами?

-ПУВ мета забезпечення зберігання в таємниці від технічних розвідувальних заходів що до керівництва військами; визначає комплекс заходів що до використання наявних засобів засекречення ,шифруванням,кодування,заходів АСУ

22)Требования к скрытому управлению войсками:

а) Стойкость

б) Мобильность

в) Безопасность

23) Скрытое управление войсками достигается путём:

а) ограничением круга должностных лиц

б) скрытым размещением и перемещением ПУ

в) соблюдения правил и порядка

г) использованием засекреченной аппаратуры связи

д) шифрованием и кодированием документов

е) использованием таблиц позывных

ё) проведением мероприятий по маскированию и дезинфекции

24) Виды скрытой связи:

а) засекреченная связь

б) шифрованная связь

в) кодированная

25) Средства скрытой связи:

а) средства ЗАЗ

б) шифрование

в) кодирующая техника

г) ручные шифры

д) документы кодированной связи

26.елементи системи управління зв’язком і АУВ та їх характеристика

1)вузли зв’язку ПУ

2)центр АУВ

3) мережа радіорелейних,тропосф., проводового зв’язку

а)Опорну мережу зв’язку:

- осі

- рокади

- ОВУ

- ДВУ

б)лінії прямого зв’язку між ВЗ і ОВЗ:

- радіорелейний

- тропосф.

- проводов.

в)лінії прив’язки :

- радіорелейні

- тропосф.

- проводов.

4)мережа радіозв’язку

- радіоцентр

- ретросляційний пункт

5)мережа космічного зв’язку

6) мережа зв’язку з рухомими об’єктами

7)Система технічного забезпечення

8)резерв сил і засобів зв’язку

9) Система управління зв’язком (ПУ зв’язком )

10)фельд’єгерського поштового зв’язку

11) Система контролю безпеки зв’язку та АУВ

27. Вимоги до управління зв’язком і АУВ:

- безперервність

- оперативність

- стійкість

- скритність

28.Які ПУ розгортаються і обладнуються для управління звзком і АУВ

Напрямок , Круговий маршрут, Вісь.

29.Які задачі покладаються на групу загального планування зв’язком і АУВ?

1)вивчення вихідних даних і з’ясування в цілому завдання,постановленого старшим начальником

2)виробляється рішення організації зв’язку і АУВ згідно з поставленим завданням

3)прийняття рішення оформляється документально і доводиться до підлеглих усно чи письмово у формі розпоряджень чи наказів

30)Что включает в себя специальная сеть управления:

а) средства связи

б) АУВ

в) каналы передачи

г) средства отображения сообщений

д) средства документирования

32.)Які задачі покладаються на групу технічного забезпечення звязку і АУВ

Призначені для забезпечення військ зв’язку експлуатаційними матеріалами, іншим майном зв’язку, а також для зберігання, ремонту, технічного обслуговування засобів зв’язку

34.) Як розділяються по ПУ посадові особи управління (відділу) зв’язку і АУВ відповідної ланки управління.

  1. На КП :

  1. група загального планування

  2. група управління діючим зв’язком і АУВ

  3. група технічного забезпечення зв’язку і АУВ

  1. на ЗКП - заступником начальника зв’язку і автоматизації управління

  2. на ТПУ - начальником зв’язку і автоматизації управління тилу,

  3. на ДПУ - згідно рішення начальника зв’язку і автоматизації управління.

35)Основные задачи специальной сети управления:

передача, приём сигналов связи и оповещения оси связи, обмен документами, сообщениями.

37.Якими принципами повинні керуватися органи управління зв’язком і АУВ?

1)випереджальна готовність зв’язку відносно органів управління і військ

2)відповідальність старшого штабу за зв'язок з підлеглими

3)комплексне використання засобів зв’язку на інформаційних напрямках

4)Єдність системи зв’язку

5)раціональне поєднання прямих зв’язків і зв’язків через ОВЗ і ДВЗ

6)сполученість систем зв’язку різних ланок управління,видів ЗСУ і родів військ

7)погоджене застосування і тісна взаємодія військ зв’язку при розгортанні і експлуатаційному обслуг. СЗ

8)Сувора регламентація відповідальності за організацію зв’язку взаємодії

38.Які ПУ розгортаються у відділені??)))))

----------------------------

39. Які пункти управління во взводі:

-КСП

40)Какие П.У. разворачиваются в Роте:

К.Н.П.(Командно-наблюдательный пункт)

41 Які ПУ в Батальоні

КСП

42. Які пункти управління в АК:

КП – командний пункт,

ЗКП – запасний командній пункт

ТПУ – тилой пункт управління

ППУ - передовий пункт управління

ПвПУ – повітряний пункт управління

ДПУ – допоміжний пункт управління

43. Основні елементи СЗ і АУВ та їх характеристика

  1. органи управління - начальники зв’язку та автоматизації управління - заступники начальників штабів;Головне управління зв’язку та автоматизації управління Генерального штабу ЗСУ;Центр оперативного управління системою зв’язку і АУВ ЗСУ; управління (відділи) зв’язку та автоматизації управління видів ЗСУ командири і штаби з’єднань (частин) зв’язку;

  2. пункти управління - являється основним, з якого начальник зв'язку і автоматизації управління з групою загального планування зв'язку і АУВ, групою управління діючим зв'язком і АУВ, групою технічного забезпечення зв'язку і АУВ здійснює управління системою зв'язку і АУВ та військами зв'язку в особливий період.

  3. спеціалізована мережа управління - передавання (приймання) сигналів бойового управління і оповіщення військ зв'язку; обмін документальними повідомленнями та даними і ведення телефонних переговорів між посадовими особами органів управління зв'язком і АУВ; вирішення інформаційних, розрахункових завдань при плануванні та оперативному управлінні зв'язком і АУВ

46. Склад ПОМЗ

ЕЛЕМЕНТИ ПОМЗ

Засоби зв’язку що використовуються

1 віріант

2 варіант

3 варіант

Головна вісь

ПКЛ П-296/302

РРЛ Р-409(419)

РРЛ Р-404(414)

РРЛ Р-404(414)

РРЛ Р-409(419)

Допоміжна вісь та рокади

РРЛ Р-409(419)

РРЛ Р-409(419)

РРЛ Р-409

До складу ПОМЗ входять опорні, допоміжні вузли зв’язку і лінії зв’язку, що їх зеднують, які можуть утворювати осі та рокади зв’язку.

49.Склад мережі радіозв’язку

1)радіоцентр

2)ретрансляційний пункт

50. Склад мережі космічного зв’язку

1)наземні стаціонарні вузли

2)вузлові і кінцеві станції

3)бортові ретранслятори на штучних супутниках Землі

4)космічні

51. Склад мережі зв’язку з рухомими об’єктами:

- засоби зв’язку ОВЗ

- засоби зв’язку рухомих об’єктів

- канали передачі

52)Сеть Ф.П.З. состоит из:

а)Узлы Ф.П.З. (разворачиваются на А.К.)

б)Станции Ф.П.З.(Разворачиваются в бригадах)

в)Обменные пункты Ф.П.З.

г)Подвижные средства(Средства доставки)

д)Назначенные маршруты движения

53 Призначення ОВЗ

ОВЗ призначений для утворення каналів та групових трактів, їх комунікацій та пердачі на вузли зв’язку ПУ або ДВЗ

55. Основні принципи побудови СЗ і АУВ

організація прямого зв'язку між ВЗ пунктів управління,

організація зв'язку через ОВЗ та ДВЗ.

56.)Принципи організації зв’язку

1.)Принцип випереджальної готовності СЗ і АУВ відносно органів управління та військ.

2.)Принцип відповідальності старшого штабу за зв’язок з підлеглими

3.)Принцип комплексного використання засобів, видів і родів зв’язку

4.)Принцип єдності системи зв’язку

5.)Принцип сполучення різних ланок управління, видів ЗС і родів військ

6.)Принцип погодженого застосування й тісної взаємодії військ зв’язку під час розгортання і експлуатації СЗ і АУВ в операціях викликаних необхідністю забезпечення єдності дій частин

7.)Принцип суворої регламентації відповідальності за організацію зв’язку

8.)Принципи побудови СЗ і АУВ

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.