Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
фінансове - модуль - виправлені.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.12.2018
Размер:
297.11 Кб
Скачать

Операційний аудит Державної фінансової інспекції, її територіальними органами включає:

-перевірку здійснення ризикових операцій щодо законного та ефективного використання

державних чи комунальних коштів та/або майна, інших активів держави, равильності ведення

бухгалтерського обліку, складення і подання фінансової звітності;

-контроль за наявністю матеріальних і нематеріальних цінностей шляхом проведення

інвентаризації, обстеження та контрольного обміру виконаних робіт;

-контроль за наявністю правильністю застосування норм витрат сировини і матеріалів, виходу

готової продукції і природних втрат шляхом організації контрольних запусків у виробництво,

контрольних аналізів готової продукції;

-аналіз нормативно-правових актів, розрахунків та обґрунтувань, методичних документів,

видань і публікацій щодо напряму діяльності в бюджетній програмі, стосовно якої проводиться

аудит ефективності;

-аналіз даних інтерв'ювання, анкетування, опитування громадян і збирання інформації від

юридичних осіб;

Операційний аудит Державної фінансової інспекції, її територіальними органами включає:

-аналіз річної фінансової звітності суб'єкта господарювання; оцінку врахування пропозицій,

внесених керівникові суб'єкта господарювання протягом звітного року за результатами

моніторингу господарських операцій та/або перевірки;

-аналіз нормативно-правових актів, розрахунків та обґрунтувань, методичних документів,

видань і публікацій щодо напряму діяльності в бюджетній програмі, стосовно якої проводиться

аудит ефективності;

-аналіз даних інтерв'ювання, анкетування, опитування громадян і збирання інформації від

юридичних осіб;

- аналіз даних порівняння фактично досягнутих результативних показників виконання

бюджетних програм із запланованими в динаміці за кілька років;

- аналіз результатів раніше здійснених контролюючими органами контрольних заходів;

бюджетний процес

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано яким поняттям позначається

регламентований бюджетним законодавством процес складання, розгляду, затвердження,

виконання бюджетів, звітування про їх виконання, а також контролю за дотриманням

бюджетного законодавства.

-бюджетний механізм;

-бюджетне регулювання;

-фінансове вирівнювання;

-бюджетний процес;

-бюджетно-процесуальне право;

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано словосполучення, пропущене у наведеному

законодавчому положенні: "Для здійснення програм та заходів, які проводяться за рахунок

коштів бюджету, бюджетні асигнування надаються ****".

-розпорядникам бюджетних коштів;

-розпорядникам бюджетних кредитів;

-розпорядникам бюджетних видатків;

-розпорядникам бюджетних доходів;

-розпорядникам бюджетних призначень;

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано яким поняттям позначаються бюджетні

установи в особі їх керівників, які відповідно до Бюджетного кодексу отримують повноваження

шляхом встановлення бюджетних призначень.

-головні розпорядники бюджетних зобов'язань;

-головні розпорядники бюджетних призначень;

-головні розпорядники бюджетних коштів;

-головні розпорядники бюджетних кредитів;

-головні розпорядники бюджетних запозичень;

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано яким поняттям позначаються бюджетні

установи в особі їх керівників, уповноважені на отримання бюджетних асигнувань, взяття

бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету.

-розпорядники бюджетних зобов'язань;

-розпорядники бюджетних призначень;

-розпорядники бюджетних кредитів;

-розпорядники бюджетних запозичень;

-розпорядники бюджетних коштів;

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано яким поняттям позначається повноваження,

надане розпоряднику бюджетних коштів відповідно до бюджетного призначення на взяття

бюджетного зобов’язання та здійснення платежів з конкретною метою в процесі виконання

бюджету.

-бюджетне зобов’язання;

-бюджетне асигнування;

-бюджетне повноваження;

-бюджетне право;

-бюджетне призначення;

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано яким поняттям позначається будь-яке

здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладення договору,

придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного

періоду, згідно з якими необхідно здійснити платежі протягом цього ж періоду або у

майбутньому.

-бюджетне асигнування;

-бюджетне повноваження;

-бюджетне право;

-бюджетне призначення;

-бюджетне зобов’язання;

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано словосполучення, пропущене у наведеному

законодавчому положенні: "Зобов'язання, взяті учасником бюджетного процесу без відповідних

бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених цим Кодексом та

законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), **** (крім витрат,

що здійснюються відповідно до частини шостої цієї статті) і не підлягають оплаті за рахунок

бюджетних коштів".

-вважаються бюджетними зобов’язаннями;

-не вважаються бюджетними призначеннями;

-не вважаються бюджетними зобов’язаннями;

-вважаються бюджетними призначеннями;

-вважаються бюджетними асигнуваннями;

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано яким поняттям позначається документ,

підготовлений головним розпорядником бюджетних коштів, що містить пропозиції з

відповідним обґрунтуванням щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для його діяльності

на наступні бюджетні періоди.

-бюджетна класифікація;

-бюджетна резолюція;

-бюджетний розпис;

-бюджетний запит;

-кошторис доходів і видатків;

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано який орган забезпечує виконання Державного

бюджету України.

-Верховна Рада України;

-Кабінет Міністрів України;

-Міністр фінансів України;

-Міністерство фінансів України;

-Державна казначейська служба України;

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано який орган здійснює загальну організацію та

управління виконанням Державного бюджету України, координує діяльність учасників

бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

-Верховна Рада України;

-Кабінет Міністрів України;

-Прем'єр-міністра України;

-Міністерство фінансів України;

-Державна казначейська служба України;

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано орган, який веде бухгалтерський облік всіх

надходжень, що належать Державному бюджету України, та за поданням органів стягнення

здійснює повернення коштів, що були помилково або надмірно зараховані до бюджету.

-Національний банк України;

-Кабінет Міністрів України;

-Міністерство фінансів України;

-Державна казначейська служба України;

-Державна податкова служба України;

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано як називаються органи державної влади, а

також органи місцевого самоврядування, уповноважені здійснювати контроль за правильністю

та своєчасністю справляння податків і зборів (обов'язкових платежів), інших надходжень

бюджету.

-органи фінансового контролю;

-органи стягнення;

-органи, що контролюють справляння надходжень бюджету;

-контрольно-ревізійні органи;

-органи податкового нагляду;

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано який орган з метою підготовки пропозицій

проекту Державного бюджету України розробляє і доводить до головних розпорядників

бюджетних коштів інструкції щодо підготовки бюджетних запитів.

-Верховна Рада України;

-Комітет Верховної Ради України з питань бюджету;

-Кабінет Міністрів України;

-Міністерство фінансів України

-Державна казначейська служба України;

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано хто організує розроблення бюджетних

запитів для подання Міністерству фінансів України в терміни та порядку, встановлені

Міністерством фінансів України.

-Міністр фінансів України;

-Голова Державної казначейської служби України;

-головні розпорядники бюджетних коштів;

-місцеві державні адміністрації;

-органи місцевого самоврядування;

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано хто несе відповідальність за своєчасність,

достовірність та зміст поданих Міністерству фінансів України бюджетних запитів, які мають

містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту Державного бюджету

України, згідно з вимогами Міністерства фінансів України.

-Міністр фінансів України;

-Голова Державної казначейської служби України;

-головні розпорядники бюджетних коштів;

-місцеві державні адміністрації;

-органи місцевого самоврядування;

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано хто на основі результатів аналізу приймає

рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту Державного бюджету

України перед поданням його на розгляд Кабінету Міністрів України.

-Голова Комітету Верховної ради України з питань бюджету;

-Прем'єр-міністр України;

-Перший віце-прем'єр-міністр України;

-Міністр фінансів України;

-Голова Державної казначейської служби України;

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано орган, який на основі аналізу бюджетних

запитів, що подаються відповідно до Бюджетного кодексу, готує проект закону про Державний

бюджет України.

-Верховна рада України;

-Комітет Верховної Ради України з питаноь бюджету;

-Кабінет Міністрів України;

-Міністерство фінансів України;

-Державна казначейська служба України;

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано орган, який в період підготовки пропозицій

проекту Державного бюджету України розглядає та вживає заходів щодо усунення

розбіжностей з головними розпорядниками бюджетних коштів.

-Верховна рада України;

-Комітет Верховної ради України з питань бюджету;

-Кабінет Міністрів України;

-Міністерство фінансів України;

-Державна казначейська служба України;

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано орган, який подає проект закону про

Державний бюджет України Кабінету Міністрів України для розгляду, а також вносить

пропозиції щодо термінів і порядку розгляду цього проекту в Кабінеті Міністрів України.

-Комітет Верховної Ради України з питань бюджету;

-Голова Комітету Верховної ради України з питань бюджету;

-Прем'єр-міністр України;

-Міністерство фінансів України;

-Державна казначейська служба України;

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано словосполучення, пропущене у наведеному

законодавчому положенні: "Будь-які бюджетні зобов’язання та платежі з бюджету можна

здійснювати лише за наявності відповідного ****".

-бюджетного кредиту;

-бюджетного запиту;

-бюджетного асигнування;

-бюджетного призначення;

-бюджетного зобов’язання;

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано яким поняттям позначається повноваження

головного розпорядника бюджетних коштів, надане цим Кодексом, законом про Державний

бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), що має кількісні та часові обмеження та

дозволяє надавати бюджетні асигнування

-бюджетне асигнування;

-бюджетне повноваження;

-бюджетне право;

-бюджетне призначення;

-бюджетне зобов’язання;

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано словосполучення, пропущене у наведеному

законодавчому положенні: "Усі бюджетні призначення втрачають чинність ****".

-після закриття бюджету;

-після закінчення бюджетного циклу;

-після затвердження звіту про виконання бюджету;

-після закінчення бюджетного року;

-після закінчення бюджетного періоду, крім випадків, передбачених цим Кодексом;

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано яким поняттям позначається певний етап

діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, протягом якого бюджет

переходить з одного якісного стану в інший.

-бюджетний період;

-бюджетний цикл;

-бюджетна процедура;

-бюджетне провадження;

-стадія бюджетного процесу;

Вкажіть, у котрій із відповідей неправильно названо одну із стадій бюджетного процесу,

визначену Бюджетний кодексом України.

-складання проектів бюджетів;

-бюджетна ініціатива;

-розгляд проекту та прийняття закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий

бюджет);

-виконання бюджету, включаючи внесення змін до закону про Державний бюджет України

(рішення про місцевий бюджет);

-підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього;

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано який принцип бюджетного процесу означає,

що стадії бюджетного процесу повторюються систематично, через кожний бюджетний період

(як правило, щорічно), а весь бюджетний період обмежується строками календарного року (чи

іншого становленого законодавством строку).

-принцип поступальності бюджетного процесу;

-принцип регулярності бюджету;

-принцип стадійності бюджетного процессу;

-принцип стабільності бюджету;

-принцип періодичності (щорічності) і строковості бюджету;

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано яку назву має період від початку робіт по

складанню проекту бюджету і до затвердження представницьким органом влади звіту про

виконання бюджету.

-бюджетний рік;

-бюджетний період;

-бюджетний цикл;

-бюджетний процес;

-стадія бюджетного процесу;

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано яким поняттям позначається проект плану

формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, що

здійснюються органами державної влади (органами влади Автономної Республіки Крим,

органами місцевого самоврядування) протягом бюджетного періоду, який є невід'ємною

частиною проекту закону про Державний бюджет України (проекту рішення про місцевий

бюджет).

-проект кошторису;

-проект бюджетного розпису;

-проект бюджету;

-проект балансу доходів і видатків;

-проект фінансового плану;

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано яким поняттям позначається закон, який

затверджує Державний бюджет України та містить положення щодо забезпечення його

виконання протягом бюджетного періоду.

-Закон України "Про бюджетну систему України";

-проект закону про Державний бюджет України;

-закон про Державний бюджет України;

-закон про державні фінанси України;

-закон про публічні фінанси України;

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано орган, який відповідно до Конституції

України і Бюджетного кодексу України розробляє проект закону про Державний бюджет

України.

-Верховна Рада України;

-Комітет Верховної Ради України з питань бюджету;

-Кабінет Міністрів України;

-Міністерство фінансів України;

-Державна казначейська служба України;

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано хто після подання Кабінетом Міністрів

України проекту закону про Державний бюджет України до Верховної Ради України

представляє його на пленарному засіданні Верховної Ради України.

-Голова Комітету Верховної ради України з питань бюджету;

-Прем'єр-міністр України;

-Перший віце-прем'єр-міністр України;

-Міністр фінансів України;

-Голова Державної казначейської служби України;

Вкажіть, у котрій із відповідей неправильно вказано, затвердження яких показників у першу

чергу передбачає друге читання проекту закону про Державний бюджет України з подальшим

постатейним голосуванням проекту закону про Державний бюджет України, поданого

Кабінетом Міністрів України на друге читання.

-загального обсягу дефіциту (профіциту) Державного бюджету України;

-загальний обсяг доходів і видатків Державного бюджету України;

-розмір мінімальної заробітної плати;

-рівень забезпечення прожиткового мінімуму на плановий бюджетний період;

-розміру оборотної касової готівки Державного бюджету України;

Вкажіть, у котрій із відповідей неправильно вказано, які показники закону про Державний

бюджет України повинні бути прийняті у другому читанні в обов’язковому порядку і не

підлягають розгляду у третьому читанні.

-загальний обсяг дефіциту (профіциту) Державного бюджету України;

-загальний обсяг доходів і видатків Державного бюджету України;

-розмір мінімальної заробітної плати та рівень забезпечення прожиткового мінімуму на

наступний бюджетний період;

-обсяг міжбюджетних трансфертів та інші положення, необхідні для формування місцевих

бюджетів;

-розмір Резервного фонду;

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано як називається бюджетний документ, за яким

виконується Державний бюджет України і який затверджується Міністром фінансів України

відповідно до бюджетних призначень у місячний термін після набрання чинності законом про

Державний бюджет України.

-бюджет;

-бюджетна класифікація;

-кошторис доходів і видатків;

-баланс доходів і видатків;

-бюджетний розпис;

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано словосполучення, пропущене у наведеному

законодавчому положенні: "Податки, збори (обов’язкові платежі) та інші доходи державного

бюджету зараховуються безпосередньо на **** Державного бюджету України і не можуть

акумулюватися на рахунках органів, що контрлюють справляння надходжень до бюджету (за

винятком установ України, які функціонують закордонои)".

-єдиний бюджетний рахунок;

-єдиний поточний рахунок;

-єдиний розрахунковий рахунок;

-єдиний казначейський рахунок;

-єдиний депозитний рахунок;

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано яким поняттям позначається нормативно-

правовий акт Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи відповідної місцевої ради,

виданий в установленому порядку, що затверджує місцевий бюджет та визначає повноваження

відповідно Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації або

виконавчого органу місцевого самоврядування здійснювати виконання місцевого бюджету

протягом бюджетного періоду

-Закон України "Про бюджетну систему України";

-Закон України про державний бюджет України на наступний рік;

-проект місцевого бюджету;

-рішення про місцевий бюджет;

-розпорядження про місцевий бюджет;

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано словосполучення, пропущене у наведеному

законодавчому положенні: "Неприйняття Верховною Радою України закону про Державний

бюджет України до 1 січня ****".

-не є підставою для встановлення іншого бюджетного періоду;

-є підставою для встановлення іншого бюджетного періоду;

-є підставою для зміни бюджетного періоду;

-є підставою для промульгації бюджетного періоду;

-є підставою для пролонгації бюджетного періоду;

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано слово (словосполучення), пропущене у

наведеному законодавчому положенні: "Прийняття Державного бюджету України або місцевих

бюджетів на відповідний бюджетний період з дефіцитом дозволяється **** з урахуванням

особливостей, визначених статею 72 цього Кодексу".

-у разі наявності обгрунтованих джерел фінансування бюджету;

-у разі наявності обгрунтованих джерел погашення державного боргу;

-у разі здійснення внутрішніх і зовнішніх запозичень;

-у разі здійснення запозичень у кредитних установах;

-у разі відсутності обгрунтованих джерел фінансування дефіциту відповідного бюджету;

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано слово (словосполучення), пропущене у

наведеному законодавчому положенні: "Профіцит бюджету затверджується з метою ****, з

урахуванням особливостей, визначених статею 72 цього Кодексу".

-забезпечення перевищення доходів бюджетів на видатками;

-недопущення дефіциту бюджетів;

-збалансування бюджетів;

-погашення основної суми кредиту та поповнення залишків оборотних коштів;

-погашення боргу, забезпечення встановленого розміру оборотного залишку бюджетних коштів

та придбанння цінних паперів;

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано якими визнаються статті видатків

Державного бюджету України, обсяг яких не може змінюватися при проведенні скорочення

затверджених бюджетних призначень.

-захищеними статтями видатків бюджету;

-резервними статтями видатків бюджету;

-ектраординарними статтями видатків бюджету;

-стабільними статтями видатків бюджету;

-незмінними статтями видатків бюджету;

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано чим визначається перелік захищених статей

видатків Державного бюджету України.

-Законом України "Про бюджетну систему України";

-Бюджетним кодексом України;

-Положенням про Резервний фонд;

-законом про Державний бюджет України;

-бюджетним розписом;

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано орган, який доводить Раді міністрів

Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям та виконавчим органам

відповідних рад особливості складання розрахунків до проектів бюджетів на наступний

бюджетний період.

-Верховна Рада України;

-Комітет Верховної ради України з питань бюджету;

-Кабінет міністрів України;

-Міністерство фінансів України;

-Державна казначейська служба України;

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано орган, який після схвалення Кабінетом

Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України доводить Раді Міністрів

Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям та виконавчим органам

відповідних рад розрахунки прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методику їх

визначення та інші показники, необхідні для складання проектів місцевих бюджетів, а також

пропозиції щодо форми проекту рішення про місцевий бюджет (типова форма рішення).

-Верховна Рада України;

-Комітет Верховної ради України з питань бюджету;

-Кабінет міністрів України;

-Міністерство фінансів України;

-Державна казначейська служба України;

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано словосполучення, пропущене у наведеному

законодавчому положенні: "Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідні місцеві

ради при затвердженні місцевих бюджетів мають врахувати **** та інші положення (необхідні

для формування місцевих бюджетів), затверджені Верховною Радою України при прийнятті

проекту закону про Державний бюджет України у другому читанні."

-обсяги оборотного залишку бюджетних коштів;

-прогнозні макроекономічні показники;

-обсяги резервного фонду;

-розмір дефіциту Державного бюджету Укрїни;

-обсяги міжбюджетних трансфертів;

Вкажіть, пропущені цифри у наведеному законодавчому положенні: "Закони України або їх

окремі положення, які впливають на показники бюджету (зменшують надходження бюджету

та/або збільшують витрати бюджету) і приймаються після (*1507*) (число і місяць) року, що

передує плановому, вводяться в дію не раніше початку бюджетного періоду, що настає за

плановим".

Вкажіть, пропущені цифри у наведеному законодавчому положенні: "Не пізніше (*3112*) (число і

місяць) поточного бюджетного періоду або останнього дня іншого бюджетного періоду

Державна казначейська служба України закриває всі рахунки, відкриті у поточному

бюджетному періоді для виконання бюджету."

Вкажіть, пропущені цифри у наведеному законодавчому положенні: "За виняткових обставин

Міністр фінансів України може визначити інший термін закриття рахунків, який має настати не

пізніш як через (*5*) робочих днів після закінчення бюджетного періоду".

Вкажіть, у даному законодавчому положенні пропущені цифри, які стосуються бюджетного

процесу в Україні: "Кабінет Міністрів України приймає постанову про схвалення проекту

закону про Державний бюджет України та подає його разом з відповідними матеріалами

Верховній Раді України та Президенту України не пізніше (**) (число і місяць) року, що

передує плановому."

Вкажіть, пропущені цифри у наведеному законодавчому положенні: "Рішення про місцевий

бюджет має бути оприлюднене не пізніше ніж через (**) днів з дня його прийняття у газетах,

визначених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідними місцевими радами".

Вкажіть, пропущені цифри у наведеному законодавчому положенні: "Інформація про

виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів (крім бюджетів сіл і селищ)

підлягає обов’язковій публікації не пізніше (**) (число і місяць) року, що наступає за роком

звіту: Державного бюджету України – в газетах ―Голос України‖ та ―Урядовий кур’єр";

місцевих бюджетів – у газетах, визначених Верховно Радою Автономної Республіки Крим,

відповідними місцевими радами".

Вкажіть, на яку кількість наступних за плановим бюджетних періодів Бюджетний кодекс

України визначає необхідність здійснення бюджетного прогнозування та планування? (*2*)

Вкажіть пропущені цифри у наведеному законодавчому положенні: "Кабінет Міністрів України

не пізніше (**) (число та місяць двозначними цифрами) року, що передує плановому, розглядає

та схвалює проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період і у

триденний строк подає до Верховної Ради України, яка його розглядає за спеціальною

процедурою, визначеною Регламентом Верховної Ради України."

Вкажіть, пропущені цифри у наведеному законодавчому положенні: "Національний банк

України до (**) (число і місяць) року, що передує плановому, подає до Верховної Ради України

та Кабінету Міністрів України прогнозні монетарні показники на наступний рік"

Вкажіть, пропущені цифри у наведеному законодавчому положенні: "Національний банк

України ... подає до Верховної ради України та Кабінету Міністрів України ... до (**) (число і

місяць) року, що передує плановому, - проект кошторису доходів та витрат Національного

банку України на наступний рік, які використовуються для складання проекту закону про

Державний бюджет України."

Вкажіть пропущені цифри у наведеному законодавчому положенні: "Річний звіт про виконання

закону про Державний бюджет України подається Кабінетом Міністрів України не пізніше (**)

(число і місяць двозначними цифрами) року, наступного за звітним."

Вкажіть, пропущені цифри у наведеному законодавчому положенні: "Якщо за результатами

квартального звіту про виконання Державного бюджету України має місце недоотримання

надходжень загального фонду Державного бюджету України більше ніж на (*15*) відсотків суми,

передбаченої розписом державного бюджету на відповідний період, Міністерство фінансів

України готує пропозиції про внесення змін до Державного бюджету України."

Вкажіть, пропущені цифри у наведеному законодавчому положенні: "У (*1*)-тижневий строк

(число тижнів) з дня прийняття проекту закону про Державний бюджет України у другому

читанні Кабінет Міністрів України забезпечує доведення Раді міністрів Автономної Республіки

Крим, місцевим державним адміністраціям, виконавчим органам відповідних місцевих рад

визначених таким законом показників міжбюджетних відносин (включаючи обсяги

міжбюджетних трансфертів для відповідних бюджетів) і текстових статей, а також

організаційно-методологічних вимог щодо складання проектів місцевих бюджетів."

Вкажіть, пропущені цифри у наведеному законодавчому положенні: "Бюджет Автономної

Республіки Крим, обласні і районні бюджети, міські (міст Києва та Севастополя, міст

республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджети, інші

бюджети місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються

міжбюджетні трансферти, на наступний бюджетний період затверджуються рішенням

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради не пізніше ніж у (*2*)-

тижневий строк (число тижнів) з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет

України."

Вкажіть, пропущені цифри у наведеному законодавчому положенні: "Міські (міст районного

значення) бюджети, районні у містах (у разі їх створення), селищні та сільські бюджети (крім

бюджетів місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються

міжбюджетні трансферти) на наступний бюджетний період затверджуються відповідно

рішеннями міської, районної у місті, селищної або сільської ради не пізніше ніж у (*2*)-

тижневий строк (число тижнів) з дня затвердження районного чи міського (міста Києва та

Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення)

бюджету."

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано органи, які здійснюють загальну організацію

та управління виконанням відповідного місцевого бюджету, координують діяльність учасників

бюджетного процесу з питань виконання бюджету?

-виконавчі органи відповідних рад,

-місцеві державні адміністрації,

-міські, селищні чи сільські голови (в разі, якщо відповідні виконавчі органи не створені),

-місцеві фінансові органи,

-Міністерство фінансів України,

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано органи, якими здійснюється казначейське

обслуговування місцевих бюджетів?

-територіальними органами Національного банку України,

-територіальними органами державної податкової служби України,

-територіальними органами Державної казначейської служби України,

-територіальними органами Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг,

-Рахунковою палатою;

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано словосполучення, пропущене у наведеному

законодавчому положенні: "Місцевий бюджет виконується за розписом, який затверджується

****"?

-Міністерством фінансів України,

-главою місцевої державної адміністрації,

-головою відповідної ради,

-головою міста, села, селища,

-керівником місцевого фінансового органу.

Вкажіть пропущені цифри у наведеному законодавчому положенні: "Факт перевиконання

дохідної частини загального фонду місцевого бюджету визнається за підсумками першого

півріччя та наступних звітних періодів з початку поточного бюджетного періоду на підставі

офіційних висновків місцевого фінансового органу за умови перевищення доходів загального

фонду місцевого бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів), врахованих у розписі

місцевого бюджету на відповідний період, не менше ніж на (*5*) відсотків."

Вкажіть пропущені цифри у наведеному законодавчому положенні: "Факт недоотримання

доходів загального фонду місцевого бюджету визнається на підставі офіційних висновків

місцевого фінансового органу за підсумками квартального звіту при недоотриманні доходів

загального фонду місцевого бюджету, врахованих у розписі місцевого бюджету на відповідний

період, більше ніж на (*15*) відсотків".

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано словосполучення, пропущене у наведеному

законодавчому положенні: "До законопроекту, прийняття якого призведе до зміни показників

бюджету в поточному бюджетному періоді, суб'єкт права законодавчої ініціативи зобов'язаний

додати фінансово-економічне обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки). Якщо такі

зміни показників бюджету передбачають зменшення надходжень бюджету та/або збільшення

витрат бюджету, до законопроекту подаються пропозиції змін до законодавчих актів України

щодо ****".

-дефіциту Державного бюджету;

-профіциту Державного бюджету;

-збільшення доходів та/або зменшення видатків, розмір яких встановлений законом про

Державний бюджет України;

-скорочення доходів та/або збільшення видатків, розмір яких встановлений законом про

Державний бюджет України;

-скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення

збалансованості бюджету;

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано словосполучення, пропущене у наведеному

законодавчому положенні: "Порядок перерахування міжбюджетних трансфертів з державного

бюджету місцевим бюджетам (включаючи бюджети районів у містах), коштів, що передаються

до державного бюджету з місцевих бюджетів, а також порядок перерахування міжбюджетних

трансфертів між місцевими бюджетами визначаються **** і мають забезпечувати своєчасність,

рівномірність, гарантованість та повноту перерахування трансфертів."

-Верховною Радою України;

-Кабінетом Міністрів України;

-Державним казначейством України;

-Національним банком України;

-Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг;

Вкажіть, що із переліченого не відноситься до складових програмно-цільового методу у

бюджетному процесі?

-бюджетні програми;

-відповідальні виконавці бюджетних програм;

-паспорти бюджетних програм;

-головні розпорядники бюджетних програм;

-реультативні показники бюдетних програм;

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано словосполучення, пропущене у наведеному

законодавчому положенні: "На кінець бюджетного періоду оборотний залишок бюджетних

коштів ****".

-має бути збережений у встановленому розмірі;

-викорисовується для покриття дефіциту;

-зараховується до загального фонду бюджету;

-зараховється до спеціального фонду бюджету;

-розподіляється між місцевими бюджетами у формі міжбюджетного трансферту;

Позначте відповідь, у котрій правильно визначено умова, при додержанні якої дозволяється

затвердження бюджету з дефіцитом.

-у разі існування гострої необхідності у додаткових коштах, для покриття видатків бюджету;

-у разі, коли розмір видатків бюджету перевищує розмір доходів бюджету;

-у разі наявності обгрунтованих джерел фінансування бюджету;

-у разі існування міжнародних гарантій його погашення протягом бюджетного періоду;

-у разі отримання достовірної інформації на підставі прогнозу бюджету на наступні за

плановим два бюджетні пероди щодо можливості його погашення;

Кому іх учасників бюджетного процесу належить повноваження у формі бюджетного

призначення, що встановлюється у законі про Державний бюдет або рішенні про місцевий

бюджет

-головному розпоряднику бюджетних коштів;

-розпоряднику бюджетних коштів нижчого рівня;

-одержувачу бюджетних коштів;

-відповідальному виконавцю бюджетної програми;

-Кабінету Міністрів України;

Кому іх учасників бюджетного процесу належить повноваження у формі бюджетного

асигнування, що встановлюється на підставі бюджетного призначення та конкретується у

відповідному бюджетному розписі

-головному розпоряднику бюдетних коштів;

-розпоряднику бюджетних коштів;

-одержувачу бюджетних коштів;

-відповідальному виконавцю бюджетної програми;

-Кабінету Міністрів України;

Бюджетний період для всіх бюджетів, які складають бюджетну систему України, становить

один календарний рік, ...

-який починається 1 січня кожного року;

-який починається 1 вересня кожного року;

-який починається з дати ухвалення закону про Державний бюджет (рішення про місцевий

бюджет);

-який починається після затвердження звіту про виконання бюджету за попередній період;

-який починається 31 грудня кожного року;

Вкажіть, у відповіді під кортим номером правильно та повно названо особливі обставини,

визначені Бюджетним кодексом України, за яких Державний бюджет може бути затверджено на

інший, крім загального, бюджетний період

-введення воєнного стану;

-масові акції громадської непокори у державі;

-введення воєнного стану, оголошення надзвичайного стану в Україні;

-оголошення надзвичайного стану в Україні або загальнодержавного карантину;

-введення воєнного стану, оголошення надзвичайного стану в Україні, неприйняття Верховною

Радою України Державного бюджету України до 1 січня відповідного року;

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано слово (словосполучення), пропущене у

наведеному законодавчому положенні: "У разі затвердження Державного бюджету України на

інший, ніж передбачено частиною першою цієї статті, бюджетний період місцеві бюджети

мають бути затверджені ****."

-на такий самий період;

-на звичайний бюджетний період;

-на бюджетний період, передбачений частиною першою цієї статті;

-на бюджетний період тривалістю один календарний рік, з дати їх затвердження;

-на бюджетний період, що визначається на розсуд відповідної місцевої ради;

До чиїх повноважень віднесено Бюджетним кодексом України затвердження кошторисів

розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та планів використання бюджетних коштів

одержувачів бюджетних коштів?

-Верховна Рада України;

-Кабінет Міністрів України;

-Міністерство фінансів України;

-Державна казначейська служба України;

-головний розпорядник;

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано словосполучення, пропущене у наведеному

законодавчому положенні: "Усі бюджетні призначення втрачають чинність після ****, крім

випадків, передбачених цим Кодексом."

-закінчення бюджетного періоду;

-31 грудня кожного року;

-1 січня наступного за плановим роком;

-набрання чинності законом про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет)

на наступний рік;

-їх використання;

Яким документом Міністерство фінансів України або місцеві фінансові органи можуть

запроваджувати та доводити до відома головних розпорядників організаційні, фінансові та інші

обмеження у процесі складення проекту бюджету?

-бюджетний розпис;

-бюджетний запит;

-інструкція з підготовки бюджетного запиту;

-методичні вказівки та рекомендації;

-кошторис рекомендованих витрат та видатків;

Вкажіть, яку кількість читань проходить Закон України про Державний бюджет, згідно з

спеціальною процедурою, визначеною Регламентом Верховної Ради України? (*3*)

Вкажіть, хто з перелічених суб’єктів не належить до субєктів прва законодавчої ініціативи, за

поданням котрого протягом бюджетного року можуть бути внесені зміни до Державного

бюджету України?

-Верховна Рада України;

-народний депутат України;

-Президент України;

-Кабінет Міністрів України;

-Національний банк України;

Вкажіть, що із перелічено неправильно визначає особливості формування надходжень та

здійснення витрат бюджету, в разі несвоєчасності набрання чинності законом про Державний

бюджет України?

-витрати Державного бюджету України можуть здійснюватися лише на бюджетні програми,

бюджетні призначення щодо яких встановлені законом про Державний бюджет України на

попередній бюджетний період та одночасно передбачені у проекті закону про Державний

бюджет України на наступний бюджетний період, поданому Кабінетом Міністрів України до

Верховної Ради України, за якими повністю зберігаються цільові обмеження;

-щомісячні бюджетні асигнування загального фонду Державного бюджету України сумарно не

можуть перевищувати 1/12 обсягу бюджетних призначень, визначених законом про Державний

бюджет України на попередній бюджетний період;

-державні запозичення можуть здійснюватися в обсязі, що не перевищує обсяг витрат на

погашення державного боргу у відповідний період, а державні гарантії не надаються;

-Міністерство фінансів України своїм рішенням продовжує дію бюджетних призначень та

функціонування відповідних рахунків у органах Державної казначейської служби України до

набрання чинності законом про Державний бюджет України на наступний бюджетний період;

-соціальні стандарти та соціальні гарантії, у тому числі прожитковий мінімум, рівень його

забезпечення, мінімальна заробітна плата, надання пільг, компенсацій і гарантій населенню, у

поточному бюджетному періоді застосовуються у розмірах та на умовах, що діяли у грудні

попереднього бюджетного періоду;

Вкажіть, на підставі якого документу, що доводиться Міністерством фінансів України, головні

розпорядники бюджетних коштів за участю розпорядників нижчого рівня уточнюють проекти

кошторисів та складають проекти планів асигнувань для подальшого складення бюджетного

розпису?

-бюджетний запит;

-лімітна довідка;

-план використання коштів;

-бюджетний план;

-довідка-корегування;

Вкажіть, яка з перелічених форм проведення розрахунків допускається при проведенні

розрахунків із бюджетом?

-негрошова форма;

-взаємозалік;

-бартерні операції;

-грошова форма;

-зарахування зустрічних платіжних вимог у фінансових установах;

Вкажіть, що є підставою для затвердження кошторисів бюджетних установ?

-одержання бюджетних асигнувань відповідно до затвердженого розпису бюджету;

-встановлення законом про Державний бюджет України (рішенням про бюджет) бюджетних

призначень;

-отримання підтвердження взятих бюджетних зобовязань;

-одержання лімітної довідки із визначним обсягом фінансування на бюджетний період;

-постанова Кабінету Міністрів України;

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано словосполучення, пропущене у наведеному

законодавчому положенні: "**** здійснює контроль за відповідністю кошторисів

розпорядників бюджетних коштів розпису бюджету."

-Кабінет Міністрів України;

-Рахункова палата України;

-Міністерство фінансів України;

-Державна казначейська служба України;

-Державна фінансова інспекція України;

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано словосполучення, пропущене у наведеному

законодавчому положенні: "Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання та

здійснюють платежі тільки в межах ****, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність

виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік органами Державного

казначейства України."

-бюджетних призначень;

-бюджетних асигнувань;

-обсягів фінансування;

-лімітних довідок;

-обсягів видатків;

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано словосполучення, пропущене у наведеному

законодавчому положенні: "Розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару,

послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, за якими

розпорядником бюджетних коштів взято зобов'язання без відповідних бюджетних асигнувань

або з перевищенням повноважень, встановлених цим Кодексом та законом про Державний

бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), є ****".

-протиправними;

-злочинними;

-корупційними діяннями;

-недійсними;

-нікчемними;

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано які зобовязання взяті за рахунок бюджетних

коштів не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок

бюджетних коштів?

-взяті учасником бюджетного процесу без відповідних бюджетних асигнувань або з

перевищенням повноважень, встановлених цим Кодексом та законом про Державний бюджет

України (рішенням про місцевий бюджет);

-незареєстровані у Державній казначейській службі України;

-взяті без проведення процедури державної закупівлі;

-стороною яких є фізична особа-підприємець нерезидент;

-що тривають понад один бюджетний період;

Вкажіть у котрій із відповідей неправильно вказано на одну з умову оплати Державною

казначейською службою України за дорученням розпорядника бюджетних коштів відповідно

до умов взятого ним бюджетного зобовязання?

-отримання товарів, робіт і послуг відповідно до умов взятого бюджетного зобов'язання;

-наявність попереднього погодження суми проплати із контрагентом та органами Державної

казначейської служби України;

-наявність відповідного бюджетного зобов'язання для платежу у бухгалтерському обліку

виконання бюджету;

-наявність затвердженого в установленому порядку паспорта бюджетної програми (у разі

застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі);

-наявність у розпорядника бюджетних коштів відповідних бюджетних асигнувань;

Вкажіть пропущені цифри у наведеному законодавчому положенні: "Факт перевиконання

надходжень державного бюджету визнається на підставі офіційних висновків Міністерства

фінансів України щодо виконання Державного бюджету України за підсумками (*3*) кварталів у

разі перевищення показників надходжень державного бюджету, врахованих у розписі

державного бюджету на відповідний період, більше ніж на (*15*) відсотків."

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно визначено основний критерій відображення

надходжень та витрат бюджету на рахунках, відповідно до встановленої законодавством

процедури обліку?

-обсяг;

-розмір;

-час;

-валюта;

-контрагент;

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано словосполучення, пропущене у наведеному

законодавчому положенні: "Після набрання чинності законом про Державний бюджет України

органам державної влади та їх посадовим особам забороняється приймати рішення, що

призводять до виникнення додаткових витрат місцевих бюджетів ****".

-крім випадків, їх дії з наступного бюджетного періоду;

-без визначення джерел коштів, виділених державою для забезпечення цих витрат;

-без визначення скорочення інших витрат місцевих бюджетів;

-без погодження з Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною місцевою

радою;

-протягом першого кварталу виконання місцевих бюджетів;

Вкажіть мінімальну граничну величину вартості предмету закупівлі товару (товарів), послуги

(послуг), що повністю або частково здійснюється за рахунок державних коштів, при

перевищенні якої слід застосовувати процедури, визначені Законом України "Про здійснення

державних закупівель" (у тисячах грн.) ? (*100*)

Вкажіть мінімальну граничну величину вартості предмету закупівлі робіт що повністю або

частково здійснюється за рахунок державних коштів, при перевищенні якої слід застосовувати

процедури, визначені Законом України "Про здійснення державних закупівель" (у тисячах грн.)

? (*300*)

Позначте відповідь, у котрій правильно вказано словосполучення, пропущене у наведеному

законодавчому положенні: "**** планувати та здійснювати видатки, не віднесені до місцевих

бюджетів цим Кодексом, а також здійснювати впродовж бюджетного періоду видатки на

функціонування бюджетних установ одночасно з різних бюджетів, крім випадків, коли такі

видатки здійснюються за рішенням відповідної місцевої ради за рахунок вільного залишку

бюджетних коштів або перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету

за умови відсутності заборгованості такого бюджету за захищеними статтями видатків

протягом року на будь-яку дату".

-дозволяється;

-забороняється;

-рекомендується;

-вимагається;

-заохочується;

Право на внесення проекту змін до закону про Державний бюджет України має:

-Кабінет Міністрів України;

-голова комітету України з питань бюджету;

-Президент України;

-будь-який суб’єкт законодавчої ініціативи;

-Національний банк України;

Відповідно до Регламенту Верховної Ради України кожен законопроект, проект іншого акта

після його реєстрації не пізніш як у п'ятиденний строк направляється Головою Верховної Ради

України в комітет, який відповідно до предметів відання комітетів визначається головним з

підготовки і попереднього розгляду законопроекту, проекту іншого акта, а також:

- у комітет з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики для

проведення експертизи щодо його впливу на податкову та банківську системи;

-у комітет з питань бюджету, для проведення експертизи щодо його впливу на показники

бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини;

-у Рахункову палату для проведення експертизи щодо його впливу на показники бюджету та

відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини;

-у Міністерство фінансів для проведення експертизи щодо його впливу на показники бюджету

та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини;

-у Державну казначейську службу для проведення експертизи щодо його впливу на показники

бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини;

Відповідно до Регламенту Верховоної Ради України кожен законопроект не пізніш як у три

денний строк направляється комітетом, до предмета відання якого належать питання бюджету,

до:

-Кабінету Міністрів України для здійснення експертизи щодо його впливу на показники

бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини;

-Державної казначейської служби для здійснення експертизи щодо його впливу на показники

бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини;

-Рахункової палати для здійснення експертизи щодо його впливу на показники бюджету та

відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини;

-комітету з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики для

здійснення експертизи щодо його впливу на показники бюджету та відповідності законам, що

регулюють бюджетні відносини;

-Міністерства фінансів для здійснення експертизи щодо його впливу на показники бюджету та

відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини;

За наслідками розгляду питання щодо Основних напрямів бюджетної політики на наступний

бюджетний період Верховна Рада може прийняти рішення про:

-відхилити проект постанови Верховної Ради щодо Основних напрямів бюджетної політики на

наступний бюджетний період;

-прийняти за основу проект постанови Верховної Ради щодо Основних напрямів бюджетної

політики на наступний бюджетний період;

-направлення проекту постанови Верховної Ради щодо Основних напрямів бюджетної політики

на наступний бюджетний період до комітету з питань бюджету для підготовки до повторного

розгляду Верховною Радою з урахуванням зауважень, висловлених під час розгляду цього

питання на пленарному засіданні Верховної Ради (з визначенням строків такої підготовки);

-направлення проекту постанови Верховної Ради щодо Основних напрямів бюджетної політики

на наступний бюджетний період до Кабінету міністрів України для підготовки до повторного

розгляду Верховною Радою з урахуванням зауважень, висловлених під час розгляду цього

питання на пленарному засіданні Верховної Ради (з визначенням строків такої підготовки;

-направлення проекту постанови Верховної Ради щодо Основних напрямів бюджетної політики

на наступний бюджетний період до комітету з питань бюджету для підготовки зауважень,

висловлених під час розгляду цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради (з

визначенням строків такої підготовки);

Проект закону про Державний бюджет України на наступний рік має бути розроблений з

дотриманням вимог Бюджетного кодексу України, а також:

-висновків та пропозицій Веховної ради України;

-Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період;

-основних прогнозних макропоказників економічного та соціального розвитку України;

-реалізації пріоритетних державних (цільових) програм;

-пріоритетних завдань податкової політики;

Проект закону про Державний бюджет України на наступний рік не може містити:

-розмір мінімальної заробітної плати на відповідний бюджетний період;

-бюджетні призначення головним розпорядникам коштів державного бюджету;

-положень про зупинення дії чи внесення змін до законів;

-фінансування державного бюджету за бюджетною класифікацією;

-перелік кредитів (позик), що залучаються державою від іноземних держав, банків і

міжнародних фінансових організації;

Відповідно до Регламенту Верховної Ради України проект закону про Державний бюджет

України на наступний рік Верховній Раді представляє на її пленарному засіданні Міністр

фінансів України не пізніше ніж через (*5*) днів з дня подання його Кабінетом Міністрів

України до Верховної Ради.

Відповідно до Регламенту Верховної Ради України від комітету, до предмета відання якого

належать питання бюджету, з доповіддю щодо відповідності проекту закону про Державний

бюджет України на наступний рік вимогам Бюджетного кодексу України та **** виступає

голова комітету:

-Основним напрямам бюджетної політики на наступний бюджетний період;

-висновкам та пропозиціям Верховної ради України;

-основним прогнозним макропоказникам економічного та соціального розвитку України;

-пріоритетним державним (цільовим) програмам;

-пріоритетним завданням податкової політики;

Відповідно до Регламенту Верховної Ради України у разі відхилення Верховною Радою проекту

закону про Державний бюджет України на наступний рік Кабінет Міністрів України

зобов'язаний у (*7*)-денний строк з дня набрання чинності рішенням про його відхилення

подати до Верховної Ради проект закону про Державний бюджет України на наступний рік з

обґрунтуванням внесених змін. У такому разі строки підготовки і розгляду проекту закону про

Державний бюджет України на наступний рік у першому та другому читаннях збільшуються на

(*5*) днів.

Відповідно до Регламенту Верховної Ради України після прийняття проекту закону про

Державний бюджет України на наступний рік у першому читанні Кабінет Міністрів України за

участю уповноважених представників комітету, до предмета відання якого належать питання

бюджету, готує та у 14-денний строк, але не пізніше 3 листопада року, що передує плановому,

подає до Верховної Ради:

-проект закону про Державний бюджет України на наступний рік, підготовлений відповідно до

Основних напрямків бюджетної політики, і порівняльну таблицю щодо їх врахування з

вмотивованими поясненнями стосовно неврахованих положень;

-проект закону про Державний бюджет України на наступний рік, підготовлений відповідно до

основних прогнозних макропоказників економічного та соціального розвитку України, і

порівняльну таблицю щодо їх врахування з вмотивованими поясненнями стосовно

неврахованих положень;

-проект постанови Верховної Ради щодо висновків та пропозицій до проекту закону про

Державний бюджет України на наступний рік, а також таблиця пропозицій суб'єктів права

законодавчої ініціативи;

-проект постанови Кабінету Міністрів України, щодо висновків та пропозицій до проекту

закону про Державний бюджет України на наступний рік, а також таблиця пропозицій суб'єктів

права законодавчої ініціативи;

-проект закону про Державний бюджет України на наступний рік, підготовлений відповідно до

Бюджетних висновків Верховної Ради, і порівняльну таблицю щодо їх врахування з

вмотивованими поясненнями стосовно неврахованих положень;

-проект постанови Верховної Ради щодо висновків та пропозицій до проекту закону про

Державний бюджет України на наступний рік, а також таблиця пропозицій суб'єктів права

законодавчої ініціативи;

Відповідно до Регламенту Верховної Ради України Закон про Державний бюджет України

приймається Верховною Радою України до (*0112*) року, що передує плановому.

Відповідно до Регламенту Верховоної Ради України не допускається внесення змін до закону

про Державний бюджет України, які безпосередньо передбачають:

-внесення змін до інших законодавчих актів України; спочатку вносяться зміни до відповідного

закону і лише після того розглядаються пропозиції про зміни до закону про Державний бюджет

України;

-внесення змін до інших законодавчих актів України без внесення зміни до закону про

Державний бюджет України;

-внесення змін до закону про Державний бюджет України без внесення змін до Бюджетного

кодексу України;

- внесення змін до закону про Державний бюджет України, які стосуються зміни структури

доходів без внесення змін до Податкового кодексу України;

-внесення змін до інших законодавчих актів України, спочатку вносяться зміни до Бюджетного

та Податкового кодексів України і лише після того розглядаються пропозиції про зміни до

закону про Державний бюджет України;

Державна казначейська служба України щомісяця, не пізніше (*15*) числа місяця, наступного за

звітним, подає Верховній Раді місячний звіт про виконання Державного бюджету України.

Зведені показники місячних звітів про виконання бюджетів подаються Державною

казначейською службою України Верховній Раді не пізніше (*25*) числа місяця, наступного за

звітним.

Квартальний звіт про виконання Державного бюджету України подається уповноваженим

центральним органом виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних

коштів до Верховної Ради не пізніше ніж через (*35*) днів після закінчення звітного кварталу.

Вкажіть, у котрій із відповідей неправильно визначено ознаку бюджетної установи?

-орган державної влади, орган місцевого самоврядування, а також організації, створені ними у

встановленому порядку;

-повністю утримуються за рахунок відповідно бюджету бюджету;

-є неприбутковими;

-не є суб’єктами господарської діяльності;

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно визначено поняття суб'єкта господарювання,

громадська чи інша організація, яка не має статусу бюджетної установи, уповноваженого

розпорядником бюджетних коштів на здійснення заходів, передбачених бюджетною

програмою, та отримує на їх виконання кошти бюджету?

-відповідальний виконавець;

-одержувач бюджетних коштів;

-розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня;

-отримувач бюджетних коштів;

-державне підприємство;

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно названо метод управління бюджетними коштами для

досягнення конкретних результатів за рахунок коштів бюджету із застосуванням оцінки

ефективності використання бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного процессу?

-програмно-цільовий;

-результативний;

-оцінково-ефективний;

-контрольний;

-планово-результативний;

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно визначено перелік, хто може бути призначений

відповідальним виконавецм бюджетної програми?

-головний розпорядник, розпорядник нижчого рівня, одержувач;

-бюджетна установа,

-головний розпорядник бюджетних коштів, розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня;

-підприємство, установа, організація державної форми власності;

-апарат головного розпорядника бюджетних коштів, одержувач бюджетних коштів;

Вкажіть цифри, пропущені у наведеному законодавчому положенні: «Головний розпорядник

бюджетних коштів розробляє та протягом (*45*) днів з дня набрання чинності законом про

Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) затверджує спільно з

Міністерством фінансів України (місцевим фінансовим органом) паспорт бюджетної

програми.»

Вкажіть слово (словосполучення), пропущене у наведеному законодавчому положенні:

«Головні розпорядники коштів Державного бюджету України визначаються відповідно до

пункту 1 частини другої цієї статті та затверджуються законом про Державний бюджет

України шляхом ****.»

-покладення на них бюджетних зобов’язань;

-призначення Кабінетом Міністрів України;

-встановлення їм бюджетних призначень;

-визначення на конкурсних засадах;

-встановлення їм бюджетних асигнувань;

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно визначено повноваження головного розпорядника

бюджетнх коштів?

-розробляє плани діяльності на плановий та наступні за плановим три бюджетні періоди

(включаючи заходи щодо реалізації інвестиційних програм (проектів));

-організовує та забезпечує на підставі плану діяльності та індикативних прогнозних показників

бюджету на наступні за плановим два бюджетні цикли складання проекту кошторису та

бюджетного запиту і подає їх Міністерству економіки України;

-отримує бюджетні призначення шляхом їх затвердження у законі про Державний бюджет

України (рішенні про місцевий бюджет);

-розробляє та затверджує концепції державних цільових програм і складає звіти про їх

виконання, здійснює аналіз показників виконання державних цільових програм (у разі

застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі);

-здійснює зовнішній державний контроль за повнотою надходжень і витрачанням бюджетних

коштів іншими учасниками бюджетного процесу;

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно визначено повноваження головного розпорядника

бюджетнх коштів?

-розробляє плани діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди

(включаючи заходи щодо реалізації інвестиційних програм (проектів));

-організовує та забезпечує на підставі плану діяльності та індикативних прогнозних показників

бюджету на наступні за плановим два бюджетні цикли складання проекту кошторису та

бюджетного запиту і подає їх Міністерству економіки України;

-отримує бюджетні асигнування шляхом їх затвердження у законі про Державний бюджет

України (рішенні про місцевий бюджет) та бере бюджетні зобов’язання;

-розробляє та затверджує концепції державних цільових програм і складає звіти про їх

виконання, здійснює аналіз показників виконання державних цільових програм (у разі

застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі);

-здійснює зовнішній державний контроль за повнотою надходжень і витрачанням бюджетних

коштів іншими учасниками бюджетного процесу;

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно визначено повноваження головного розпорядника

бюджетнх коштів?

-розробляє плани діяльності на плановий та наступні за плановим три бюджетні періоди;

-організовує та забезпечує на підставі плану діяльності та індикативних прогнозних показників

бюджету на наступні за плановим два бюджетні цикли складання проекту кошторису та

бюджетного запиту і подає їх Міністерству економіки України;

-отримує бюджетні асигнування шляхом їх затвердження у законі про Державний бюджет

України (рішенні про місцевий бюджет) та бере бюджетні зобов’язання;

-розробляє та затверджує паспорти бюджетних програм і складає звіти про їх виконання,

здійснює аналіз показників виконання бюджетних програм (у разі застосування програмно-

цільового методу у бюджетному процесі);

-здійснює зовнішній державний контроль за повнотою надходжень і витрачанням бюджетних

коштів іншими учасниками бюджетного процесу;

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно визначено повноваження головного розпорядника

бюджетнх коштів?

-розробляє плани діяльності на плановий та наступні за плановим два роки (включаючи заходи

щодо реалізації інвестиційних програм (проектів));

-організовує та забезпечує на підставі плану діяльності та індикативних прогнозних показників

бюджету на наступні за плановим два бюджетні цикли складання проекту кошторису та

бюджетного запиту і подає їх Міністерству економіки України;

-отримує бюджетні асигнування шляхом їх затвердження у законі про Державний бюджет

України (рішенні про місцевий бюджет) та бере бюджетні зобов’язання;

-розробляє та затверджує концепції державних цільових програм і складає звіти про їх

виконання, здійснює аналіз показників виконання державних цільових програм (у разі

застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі);

-здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов'язань

розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів і

витрачанням ними бюджетних коштів;

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно визначено повноваження головного розпорядника

бюджетнх коштів?

-розробляє плани діяльності на плановий та наступні за плановим два роки (включаючи заходи

щодо реалізації інвестиційних програм (проектів));

-організовує та забезпечує на підставі плану діяльності та індикативних прогнозних показників

бюджету на наступні за плановим два бюджетні цикли складання проекту кошторису та

бюджетного запиту і подає їх Міністерству економіки України;

-отримує бюджетні асигнування шляхом їх затвердження у законі про Державний бюджет

України (рішенні про місцевий бюджет) та бере бюджетні зобов’язання;

-розробляє та затверджує концепції державних цільових програм і складає звіти про їх

виконання, здійснює аналіз показників виконання державних цільових програм (у разі

застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі);

-здійснює контроль за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих

за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих державою

(Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста), та коштів, наданих під

державні (місцеві) гарантії;

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно визначено, яким чином передається бюджетне

повноваження між головними розпорядниками, якщо після прийняття закону про Державний

бюджет України повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано таке

бюджетне призначення, передається від одного головного розпорядника іншому?

-не передається;

-передається за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з Комітетом Верховної Ради

України з питань бюджету, у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України;

-передається тільки шляхом внесення змін до закону про Державний бюджет України;

-передається за постановою Верхіної Ради України, погодженою з Міністерством фінансів

України, у порядку встанвленому Бюджетним кодексом України;

-передається за наказом Міністра фінансів України, погодженим з Комітетом Верховної Ради

України з питань бюджету, у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України;

Вкажіть слово (словосполучення), пропущене у наведеному законодавчому положенні:

«Передача бюджетних призначень під час визначення нового головного розпорядника

бюджетних коштів здійснюється тільки шляхом

****.»

-внесення змін до закону про Державний бюджет України (рішення про

місцевий бюджет);

-прийняття рішення Кабінету Міністрів України, погодженого з Комітетом Верховної Ради

України з питань бюджету, у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України;

-прийняття постанови Верхіної Ради України, погодженої з Міністерством фінансів України, у

порядку встанвленому Бюджетним кодексом України;

-прийняття указу Президента України, погодженого з Комітетом Верховної Ради України з

питань бюджету, у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України;

-внесення змін до бюджетного розпису Міністром фінансів України, погоджених з Комітетом

Верховної Ради України з питань бюджету, у порядку встановленому Кабінетом Міністрів

України;

Вкажіть цифри, пропущені у наведеному законодавчому положені: «Протягом (*3*) днів з дня

прийняття Верховною Радою України закону про Державний бюджет України Кабінет

Міністрів України подає Президенту України обґрунтування і розрахунки щодо бюджетних

показників такого закону, змінених порівняно з проектом закону про Державний бюджет

України, поданим Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України на розгляд у

першому читанні.»

Вкажіть слово (словосполучення), пропущене у наведеному законодавчому положенні:

«Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання за спеціальним фондом

бюджету виключно в межах ****».

-відповідних фактичних надходжень спеціального фонду бюджету;

-відповідних запланованих надходжень спеціального фонду бюджету;

-відповідних прогнозованих надходжень спеціального фонду бюджету;

-відповідних доходів спеціального фонду бюджету;

-відповідних бюджетних призначень гловних розпорядників;

Вкажіть слово (словосполучення), пропущене у наведеному законодавчому положенні:

«Вимоги фізичних і юридичних осіб щодо відшкодування збитків та/або шкоди за

зобов'язаннями, взятими розпорядниками бюджетних коштів без відповідних бюджетних

асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених цим Кодексом та законом про

Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет),****».

-залишаються без задоволення;

-стягуються за рахунок спеціального фонду бюджету;

-стягуються з осіб, винних у взятті таких зобов'язань, у судовому порядку;

-сягуються з керівника відповідної установи-розпорядника бюджетних коштів або одержувача;

-стягуються за рахунок резервного фонду бюджету;

Вкажіть слово (словосполучення), пропущене у наведеному законодавчому положенні: «За

наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати (грошового

забезпечення), стипендій, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники

бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні

зобов'язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов'язаними з функціонуванням

бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету, визначених статтею 55 цього Кодексу),

****».

-до погашення такої заборгованості;

-до кінця бюджетного періоду;

-до кінця звітного періоду, в кому виникла така заборгованість;

-до відновлення платоспроможності бюджетної установи;

-до отримання позики для покриття тимчасового касового розриву;

Вкажіть, у котрій із відповідей праильно визначено до повноважень якого органу відноситься

погодження призначення та звільнення головного бухгалтера бюджетної установи?

-Міністерство фінансів України;

-головний розпорядник бюджетних коштів;

-Державні фінансова інспекція України;

-Державна казначейська служба України;

-Бухгалтерська палата України;

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно визначено орган, до повноважень якого належить

подання річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України до Верховної

Ради України, Президенту України, Рахунковій палаті?

-Кабінет Міністрів України;

-Міністерство фінансів України;

-Державна казначейська служба України;

-Державна фінансова інспекція;

-Рахункова палата;

бюджетна відповідальність

Вкажіть у котрій із відповідей неправильно названо захід впливу, що застосовується за

порушення бюджетного законодавства?

-зупинення операцій з бюджетними коштами;

-зменшення бюджетних асигнувань;

-повернення бюджетних коштів до відповідногго бюджету;

-зупинення дії рішення про місцевий бюджет;

-зупинення дії закону про Державний бюджет України;

Вкажіть однією двоскладовою цифрою пропущені цифри у наведеному законодавчому

положенні: "Призупинення бюджетних асигнувань передбачає припинення повноважень на

взяття бюджетного зобов'язання на відповідну суму на строк від (*1*) до (*3*) місяців у межах

поточного бюджетного періоду шляхом внесення змін до розпису бюджету (кошторису) у

порядку, встановленому Міністерством фінансів України."

Вкажіть, у котрій із відповідей неправильно вказано захід впливу, що може застосовуватися за

нецільове використання бюджетних коштів як конкретне порушення бюджетного

законодавства

-попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення

порушення бюджетного законодавства;

-зупинення операцій з бюджетними коштами;

-призупинення бюджетних асигнувань;

-повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету;

-безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів;

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано бюджетне правопорушення, за яке може бути

застосовано як захід впливу зупинення дії рішення про місцевий бюджет

-складання бюджету в частині міжбюджетних трансфертів, доходів та видатків місцевих

бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів;

-зарахування доходів бюджету на будь-які рахунки, крім єдиного казначейського рахунка (за

винятком коштів, що отримуються установами України, які функціонують за кордоном), а

також акумулювання їх на рахунках органів, що контролюють справляння надходжень

бюджету;

-здійснення державних (місцевих) запозичень, надання державних (місцевих) гарантій з

порушенням вимог цього Кодексу;

-нецільове використання бюджетних коштів;

-здійснення видатків, кредитування місцевого бюджету, які відповідно до цього Кодексу мають

проводитися з іншого бюджету;

Вкажіть у котрій із відповідей неправильно визначено чому не повинні відповідати цілі

витрачання бюджетних коштів для констатації їх нецільового використання

-бюджетним призначенням, встановленим законом про Державний бюджет України (рішенням

про місцевий бюджет);

-напрямам використання бюджетних коштів, визначеним у паспорті бюджетної програми (у

разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі) або в порядку

використання бюджетних коштів;

-бюджетним асигнуванням (розпису бюджету, кошторису, плану використання бюджетних

коштів);

-бюджетним зобов’язанням, взятим розпорядником коштів;

Вкажіть відповідь, у котрій неправильно названо орган, що повноважний на прийняття рішення

про застосування заходів впливу за вчинене бюджетне правопорушення на підставі протоколу

про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії

-Кабінет Міністрів України;

-Міністерство фінансів України;

-органи Державної казначейської служби України;

-органи Державної фінансової інспекції України;

-головні розпорядники бюджетних коштів;

Вкажіть пропущені цифри у наведеному законодавчому положенні: "Зупинення операцій з

бюджетними коштами можливе на строк до (*30*) днів у межах поточного бюджетного періоду,

якщо інше не передбачено законом."

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано (слово) словосполучення, пропущене у

наведеному законодавчому положенні: "У разі порушення вимог цього Кодексу та закону про

Державний бюджет України щодо складання відповідного бюджету в частині міжбюджетних

трансфертів, доходів та видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу

міжбюджетних трансфертів, Кабінету Міністрів України надається право протягом **** з дня

набрання чинності рішенням про бюджет Автономної Республіки Крим, обласний бюджет,

бюджети міст Києва та Севастополя звернутися до суду з одночасним клопотанням про

невідкладне зупинення дії рішення про відповідний місцевий бюджет до закінчення судового

розгляду справи."

-десяти днів;

-тридцяти днів;

-місяця;

-кварталу;

-року;

Вкажіть, який орган має право зупинити дію рішення про місцевий бюджет

-Кабінет Міністрів України;

-Міністерство фінансів України;

-Державна казначейська служба України;

-суд загальної юрисдикції;

-адміністративний суд;

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано до повноважень якого державного органу

належить право зупиняти в установленому законодавством порядку здійснення операцій з

бюджетними коштами у разі виявлення бюджетного правопорушення.

-Кабінету Міністрів України;

-Міністерства фінансів України;

-Національного банку України;

-Державної податкової служби України;

-Рахункової палати;

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано, до функцій якого органу належить вжиття в

установленому законодавством порядку заходів до зменшення бюджетних асигнувань

розпорядникам бюджетних коштів у разі їх нецільового використання та застосування

безспірного вилучення коштів з місцевих бюджетів до державного бюджету?

-Кабінету Міністрів України;

-Міністерства фінансів України;

-Національного банку України;

-Державної податкової служби України;

-Рахункової палати;

Вкажіть цифри, пропущені у наведеному законодавчому положенні: «Рішення про застосування

заходу впливу за порушення бюджетного законодавства може бути оскаржено у порядку,

встановленому законом. Рішення може бути оскаржено в органі, що його виніс, або в суді

протягом (*10*) днів з дня його винесення, якщо інше не передбачено законом.»

Вкажіть, у котрій із відповідей правильно визначен наслідки оскарження рішення про про

застосування заходу впливу за порушення бюджетного законодавства?

-зупиняє виконання зазначеного рішення;

-не зупиняє виконання зазначеного рішення;

-скасовує виконання зазначеного рішення;

-відміняє виконання зазначеного рішення;

-встановлює недійсність зазначеного рішення;

11-загальна теорія податків

податкова система

Вкажіть, у відповіді під котрим номером правильно вказано, яким відповідно до закону

поняттям охоплюється обов'язковий платіж до відповідного бюджету, що справляється з

платників зборів з умовою отримання ними спеціальної вигоди, у тому числі, внаслідок

вчинення на користь таких осіб державними органами, органами місцевого самоврядування,

іншими уповноваженими органами та особами юридично значимих дій.

-збір (плата, внесок);

-фіскальний збір;

-податковий внесок;

-обов'язковий платіж;

-податок;

Позначте, яка з перелічених груп відносин не входить у сферу дії Податкового кодексу України?

-визначення вичерпного переліку податків та зборів, що справляються в Україні;

-порядок адміністрування податків та зборів, що справляються в Україні;

-погашення зобов'язань зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне

страхування;

-визначення платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю; -відповідальність за порушення податкового законодавства;

Позначте, яким шляхом допускається внесення змін до положень Податкового кодексу України?

-виключно шляхом внесення змін до цього Кодексу;

-шляхом прийняття спеціальних податкових законів;

-шляхом внесення змін до цього Кодексу у законі про Державний бюджет України на поточний

рік;

-виключно за ініціативою Президента України;

-внесення змін до цього Кодексу не допускається;

Вкажіть, у відповідях під котрими номерами правильно вказані законодавчі положення, щодо

встановлення місцевих податків і зборів "Установлення місцевих податків та зборів, не

передбачених Податковим кодексом /..../"

-дозволяється;

-забороняється

-допускається у випадку відмови від встановлення туристичного збору;

-дозволяється, у випадку коли рішення про встановлення такого податку та збору приймається

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.