Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Шпори тік.docx
Скачиваний:
10
Добавлен:
10.12.2018
Размер:
65.76 Кб
Скачать

Основи перешкодостійкого кодування. Оцінка перевіряючої та корегуючої здатності кодів

Приклад 5.1. Визначити мінімальну кодову відстань для коду, що складається з кодових комбінацій: 010101; 101011; 000111.

Розв’язок.

Для визначення мінімальної кодової відстані коду необхідно обчислити значення кодових відстаней, визначених попарним перебором всіх кодових комбінацій коду, тобто для пар кодових комбінацій: 010101 та 101011; 010101 та 000111; 101011 та 000111.

Обчислюємо кодову відстань для кодових комбінацій 010101 та 101011:

010101

101011

111110

d1=1+1+1+1+1+0=5.

Обчислюємо кодову відстань для кодових комбінацій 010101 та 000111:

010101

000111

010010

d2=0+1+0+0+1+0=2.

Обчислюємо кодову відстань для кодових комбінацій 101011 та 000111:

101011

000111

101100

d3=1+0+1+1+0+0=3.

Мінімальну кодову відстань для наведеного коду визначаємо як найменше із значень кодових відстаней d1, d2, d3, тобто:

dmin = d2 =2 .

Приклад 5.2. Визначити перевіряючу та корегуючу здатність коду, наведеного в прикладі 5.1.

Розв’язок.

В попередній задачі нами було визначено мінімальну кодову відстань для коду, значення якої дорівнює 2.

Для визначення перевіряючої здатності коду скористаємось формулою (5.1). З (5.1) отримуємо:

r = dmin –1 = 2-1 =1 .

Таким чином код може виявляти лише одну помилку.

Для визначення перевіряючої здатності коду скористаємось формулою (5.2). Отримуємо:

s = 0.5( dmin –1) = 0.5(2-1) = 0.5 ;

s < 1 .

Таким чином код не спроможний виправляти жодної помилки.

Приклад 5.3. Визначити, скільки контрольних розрядів необхідно додати до шести інформаційних, щоб надати отриманому коду здатність виявляти дві помилки.

Розв’язок.

Кількість контрольних розрядів, які необхідно додати до інформаційних для забезпечення можливості виявлення помилок кратності 2 можна визначити за формулою (5.7), оскільки дві помилки виявляє код з dmin=3, для якого r=2:

.

Для забезпечення заданої перевіряючої здатності коду до шести інформаційних розрядів необхідно додати три контрольних, тобто, загальна довжина повідомлення буде дорівнювати:

n = ni + nk =6+3 = 9.

Виконаємо перевірку правильності розрахунків за формулою (5.6). При цьому будемо враховувати, що n = 9, та s=1 (для dmin=3 згідно з формулою (5.2)):

.

Паритетні коди. Кодування за парністю та непарністю повідомлень і блоків даних

Приклад 6.1. Закодувати повідомлення 010101, використовуючи метод кодування:

а) за парністю;

б) за непарністю.

Розв’язок.

а) Для того, щоб закодувати повідомлення за парністю, необхідно до нього додати контрольний розряд таким чином, щоб загальна кількість одиниць в кодовій комбінації була парною. Оскільки в повідомленні 010101 значення 1 мають три розряди (непарна кількість), щоб загальна кількість одиниць в кодовій комбінації була парною значення контрольного розряду повинне дорівнювати 1.

Закодоване за парністю повідомлення буде мати вигляд 0101011.

б) Для того, щоб закодувати повідомлення за непарністю, необхідно до нього додати контрольний розряд таким чином, щоб загальна кількість одиниць в кодовій комбінації була непарною. Оскільки в повідомленні 010101 значення 1 мають три розряди (непарна кількість), щоб загальна кількість одиниць в кодовій комбінації була непарною значення контрольного розряду повинне дорівнювати 0.

Закодоване за непарністю повідомлення буде мати вигляд 0101010.

Приклад 6.2. Перевірити повідомлення на наявність помилки, якщо для кодування повідомлень використано метод кодування за непарністю. Отримані повідомлення мають вигляд: 00000; 10101.

Розв’язок.

Для перевірки на наявність помилки повідомлення, закодованого паритетним методом кодування, необхідно підрахувати кількість одиниць в ньому.

В першому повідомлені 00000 кількість одиниць дорівнює 0, тобто, не відповідає вимогам непарності. Робимо висновок, що повідомлення 00000 містить помилку.

В повідомлені 10101 кількість одиниць дорівнює 3, що відповідає вимогам непарності. Робимо висновок, що повідомлення 10101 не містить помилок.

Приклад 6.3. Закодувати за парністю блок даних

0000

1010

1111

1100

Розв’язок.

Виконаємо кодування за парністю блок даних по горизонталі (рядки блоку). Отримуємо наступний результат (додані контрольні розряди підкреслено):

0000 0

1010 0

1111 0

1100 0

Кодування блоку по вертикалі визначає кінцевий результат:

0000 0

1010 0

1111 0

1100 0

1001 0

Приклад 6.4. Для кодування даних було використано метод блочного кодування за парністю. Перевірити блок на наявність помилки та, якщо це можливо, виправити її. Отриманий блок даних має вигляд:

00000

10100

10110

11000

10010

Розв’язок.

Щоб визначити наявність помилки в блоці даних, закодованому методом блочного кодування за парністю, виконаємо повторне кодування отриманого блока за аналогічною методикою (напівжирним шрифтом визначено вихідний блок даних; однією лінією підкреслені контрольні розряди, які були додані при передачі повідомлення; подвійною лінією підкреслені контрольні розряди, які були додані при повторному кодуванні для пошуку помилок):

0000 0 0

1010 0 0

1011 0 1

1100 0 0

1001 0

0100 0

Як видно, додатковий контрольний розряд в третьому рядку та в другому стовпчику дорівнюють 1. Це свідчить про наявність одиночної помилки на їх перетині. В результаті корегування помилки відновлюємо блок даних, що передавався:

0000 0

1010 0

1111 0

1100 0

1001 0

Вихідний блок даних має наступний вигляд:

0000

1010

1111

1100

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]