Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тема2.Лекция 1.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
25.11.2018
Размер:
994.82 Кб
Скачать

Тема 2. Економічна діяльність та її результати. Економічне зростання суспільства.

1.Суспільне виробництво - основа життя і розвитку людини. Процес праці та його прості елементи. Продуктивні сили та виробничі відносини: сутність, структура і система.Закон відповідності виробничих відносин рівню і характеру розвитку продуктивних сил.

2.Структура суспільного виробництва. Основні фактори виробництва та їх взаємозв'язок. Ефективність суспільного виробництва — економічна і соціальна.

3.Система національних рахунків

4.Зміст і типи економічного зростання. Взаємрзв'язок суспільного відтворення та економічного зростання. Фактори економічного зростання. Інтенсифікація економіки.

5.Теорії періодизації економічного розвитку.

Технологічний спосіб виробництва. Інформаційна ера. Соціально-економічний прогрес. Внутрішні рушійні сили економічного зростання суспільства. Новий тип і якість економічного зростання.

Лекция 1.

1.Суспільне виробництво - основа життя і розвитку людини. Процес праці та його прості елементи. Продуктивні сили та виробничі відносини: сутність, структура і система. Закон відповідності виробничих відносин рівню і характеру розвитку продуктивних сил.

2.Структура суспільного виробництва. Основні фактори виробництва та їх взаємозв'язок. Ефективність суспільного виробництва — економічна і соціальна.

3.Система національних рахунків

1.Суспільне виробництво - основа життя і розвитку людини. Процес праці та його прості елементи. Продуктивні сили та виробничі відносини: сутність, структура і система. Закон відповідності виробничих відносин рівню і характеру розвитку продуктивних сил.

1.1.Суспільне виробництво - основа життя і розвитку людини. Процес праці та його прості елементи.

Суспільне виробництво це сукупна організована діяльність людей із перетворювання речовин і сил природи з метою створення матеріальних і нематеріальних благ, необхідних дляїх існування та розвитку.

Основні риси суспільного виробництва:

1.Завжди е суспільним виробництвом.

2.Мае безперервний характер розвитку, постійно повторюється,тобто відтворюється.

3. У процесі виробництва виникають економічні відносини між людьми.

4. Є важливою складовою частиною тієї чи іншої соціально-економічної системи.

Оскільки результатом процесу суспільного виробництва є створення матеріальних і нематеріальних благ, то структурно воно поділяється на дві великі сфери: матеріальне і нематеріальне виробництво .

Матеріальне виробництво

Важнейшей составлящией процесса материального производства является процесс труда.

. Найважливішими елементами процесу праці у будь-якому суспільстві є:

праця,

предмети праці,

засоби праці .

Праця свідома доцільна діяльність людини, яка спря­мована на створення тих чи інших благ з метою задово­лення потреб. Праця виступає як процес функціонування робочої сили.

Робоча сила це сукупність фізичних та інтелектуальних здібностей людини, які вона використовує у процесі праці. Інши­ми словами, робоча сила — це здатність до праці, а праця є про­цесом функціонування робочої сили.

Предмети праці — всі речовини природи, на які спрямова­на праця людини і які становлять матеріальну основу майбут­нього продукту.

Засоби праці — це річ або комплекс речей, якими людина діє на предмети праці.

Сукупність предметів і засобів праці складають засоби ви­робництва, які є одним з елементів продуктивних сил.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.