Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
семенары экология КМС .doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
21.11.2018
Размер:
117.25 Кб
Скачать

Теми семінарських занять з навчальної дисципліни «основи екології» Тема 1: Біосфера. Вчення про біосферу. Забруднення біосфери

Мета заняття: ознайомитись з основними положеннями вчення

В.І. Вернадського, вивчити що таке біосфера, де проходять її межи, розглянути головні причини порушення кругообігу речовин у біосфері.

Контрольні питання:

 1. Жива речовина.

 2. Вчення В.І. Вернадського про біосферу.

3. Загальне уявлення про біосферу (структура, компоненти, хімічний склад). Біосфера та її межи.

4. Ноосфера, як нова стадія розвитку біосфери.

 1. Кругообіг речовин в природі.

 2. Класифікація живих організмів.

 3. Забруднення біосфери, причини та наслідки.

 4. Методи та засоби охорони біосфери.

Дискусія

«Проблеми екологічного виховання населення»

Питання до розгляду:

 1. Екологічна ідеологія та філософія.

 2. Екологічне виховання та культура.

Максимальна оцінка за відповідь – 5 балів

Максимальна оцінка за доповнення – 3 бали

Література:

Основна: 1, 2, 5, 6, 10,12

Додаткова: 4, 8

Тема 2: Основи геоекології

Мета заняття: вивчити головні проблеми охороні атмосфери, гідросфери, літосфери, освоїти основні путі запобігання їх забруднення, та поліпшення якості навколишнього середовища.

Контрольні питання:

І. Охорона атмосфери.

 1. Атмосфера: характеристика, склад, будова та її значення.

 2. Основні джерела забруднення атмосфери. Наслідки забруднення для навколишнього середовища.

 3. Парниковий ефект та його наслідки.

 4. Руйнування озонового шару атмосфери. Проблема озонових дир.

 5. Смог – проблема великих міст.

 6. Кислотні дощі – причини та наслідки.

 7. Засоби та методи охорони атмосфери.

ІІ. Охорона водних ресурсів.

1. Гідросфера: характеристика, склад та її значення.

2. Споживання прісної води.

3. Джерела забруднення води та наслідки.

4. Очищення стічних вод.

5. Світовий океан та його значення. Охорона вод Світового океану.

ІІІ. Охорона літосфери.

 1. Характеристика літосфери.

 2. Антропогенний вплив на літосферу та його наслідки.

 3. Методи та шляхи охорони земної поверхні.

 4. Рекультивація порушених земель.

Максимальна оцінка за відповідь – 5 балів

Максимальна оцінка за доповнення – 3 бали

Література:

Основна: 1, 2, 5, 6, 10, 12

Додаткова: 4, 8

Тема 3: Соціально-правові питання екології

Мета завдання: вивчити основні механізми раціонального природокористування, проаналізувати вплив промислових та побутових відходів на навколишнє середовище, вивчити основні поняття природокористування.

Контрольні питання:

 1. Визначення та характеристика природних ресурсів. Класифікація природних ресурсів.

 2. Основи раціонального використовування природних ресурсів.

 3. Законодавче регулювання природокористування.

 4. Юридична відповідальність за порушення природоохоронного законодавства.

Завдання:

Складіть схему або таблицю «Раціональне використання природних ресурсів»

Максимальна оцінка за відповідь – 5 балів

Максимальна оцінка за доповнення – 3 бали

Література:

Основна: 3, 4, 7, 8

Додаткова: 1, 2, 5, 10, 12

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]