Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ГРОШІ ТА КРЕДИТ ОПОРНИЙ МІЙ упеп оа.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
20.11.2018
Размер:
1.06 Mб
Скачать

Основна література для поглибленого вивчення курсу:

 1. Алексєєв І.В. Гроші та кредит: навч. посіб./ І.В. Алексєєв, М.К. Колісник. - К.: Знання, 2009. – 253 с.

 2. Булєєв І. П. Гроші та кредит : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Булєєв І. П. . – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 120 с.

 3. Глущенко К. М. Гроші та кредит : [конспект лекцій] / Глущенко К. М. – К.: Академія, 2007. – 88 с.

 4. Гроші та кредит: підручник / [М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред. М. І. Савлука ]. –[ 3-тє вид. ]. - К., 2002. - 598с.

 5. Зазвонова Е. Д. Деньги и кредит : [ в 2 ч. ] / Зазвонова Е. Д. - К.: ЕУФИМБ.

Ч.1. - 2007. – 176 с.

Ч.2. – 2007. - 171 с.

 1. Івасів Б.С. Гроші та кредит: [підр.] / Івасів Б.С. – [ 2-ге вид., змін. і доп.] – Тернопіль : Карт-бланш, 2005. – 528 с.

 2. Коваленко Д.І. Гроші та кредит: навч. посіб. / Коваленко Д.І. - К.: ЦУЛ, 2009. – 320 с.

 3. Лемківський А.В. Гроші та кредит: навч. посіб. / Лемківський А.В. - К.: Дакор, 2007. – 528 с.

 4. Семко Т. В. Гроші та кредит у схемах і таблицях : [навч. посіб.] / Семко Т.В. - К.: Центр учбової літератури, 2006. – 192 с.

 5. Щетинін А. І. Гроші і кредит : [підруч. для студ. вищ. навч. зал.] / А. І. Щетинін. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 432 с.

Додаткова література для поглибленого вивчення курсу:

 1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» // Відомості Верховної Ради. - 2001. - № 5-6. - 30с.

 2. Закон України «Про Національний банк України» від 20 травня 1999 р. // ВВР. – 1999. - №8. – 21 с.

 3. Закон України “Про цінні папери та фондову біржу” // ВВР. – 1991. - №38.

 4. Закон України «Про кредитні спілки»: зі змінами та доповненнями; від 20.12.01 р. № 2908 – ІІІ //ВВР. - 2002. - №15. – 101 с.

 5. Розпорядження ДКРРФП «Про затвердження положення про критерії та фінансові нормативи діяльності кредитних спілок та об’єднаних кредитних спілок» від 16.01.04 р. №7: [Електронний ресурс]/ Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг в Україні.

 6. Положення національного банку України “Про кредитування” ; затверджене Правлінням НБУ 28.09.95 №246 (з змінами відповідно до постанови НБУ від 22.04.96 №97).

 7. Інструкція НБУ №10 “Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків”; затверджена Правлінням НБУ від 30.12.96.

 8. Лютий І. О. Державний кредит та боргова політика України : [монографія] / І. О. Лютий. - К.: Центр учбової літератури, 2007. – 370с.

 9. Денисенко О. В. Грошово-кредитна діяльність банків / О. В. Денисенко. – К.: ЕУФИМБ, 2006. – 339 с.

 10. Туган-Барановський М.І. Паперові гроші та метал: [ монографія ] / Туган-Барановський М.І. - К.: КНЕУ, 2004. - 198с.

73

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.