Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
converted_file_3d65d67a.docx
Скачиваний:
143
Добавлен:
23.12.2017
Размер:
50.51 Кб
Скачать

Тестові завдання до модуля 1 з біологічної та біоорганічної хімії для студентів спеціальності «Стоматологія»

  1. Класифікація і номенклатура

  1. Для якої із перелічених нижче речовин характерна лише sp3 гібридизація атома Карбону

в) 2-метилпропан;

  1. Для якої із перелічених нижче речовин характерна лише sp3 гібридизація атома Карбону

в) пропанол-2

Для якої із перелічених нижче речовин характерна лише sp2 гібридизація атома Карбону г)пропаналь.

  1. Для якої із перелічених нижче речовин характерна лише sp2 гібридизація атома Карбону

а) пропен; б) бензен; в) пропанон; г) етанова кислота.

  1. Для якої із перелічених нижче речовин характерна лише sp гібридизація атома Карбону

в) ацетилен

  1. Для якої із перелічених нижче речовин характерна лише sp гібридизація атома Карбону

б) ацетилен; .

  1. Сполуки, що містять функціональну групу ОН відносяться до класу:

в) спиртів;

  1. Сполуки, що містять функціональну групу С=С відносяться до класу:

б) алкенів.

  1. Сполуки, що містять функціональну групу відносяться до класу:

г) альдегідів.

  1. Сполуки, що містять функціональну групу відносяться до класу:

г) карбонових кислот.

11. Напишіть структурну формулу 2-амінобутандіової кислоти. Найстаршою функціональною групою даної сполуки є:

в) COOH;

12. Напишіть структурну формулу 2-аміно-2-гідроксіпентанової кислоти. Найстаршою функціональною групою даної сполуки є:

в) COOH;

13. Напишіть структурну формулу 3-амінобутен-2-ова кислоти. Для найстаршої функціональної групи характерний тип зв’язку:

в) σ- і 1 π-зв’язок; .

14. Напишіть структурну формулу 2,6-диаміногексанової кислоти. Дана сполука відноситься до класу:

в) амінокислот; .

15. Напишіть структурну формулу 2,6-диаміногексанової кислоти. Для найстаршої функціональної групи характерний тип зв’язку:

в) σ- і 1 π-зв’язок

16. Напишіть структурну формулу 2-аміно-3-гідроксібутанової кислоти. Дана сполука відноситься до класу:

г) амінокислот.

17. Напишіть структурну формулу 2-аміно-3-гідроксібутанової кислоти. Для найстаршої функціональної групи характерний тип зв’язку:

в) σ- і 1 π-зв’язок

18. Напишіть структурну формулу 2-аміно-3-гідроксібутанової кислоти. Для наймолодшої функціональної групи характерний тип зв’язку:

а) тільки σ-зв’язок

19. Напишіть структурну формулу 2-аміно-3,4-диметилпентанової кислоти. Дана сполука відноситься до класу:

г) амінокислот.

20. Напишіть структурну формулу 2-аміно-3,4-диметилпентанової кислоти. Для найстаршої функціональної групи характерна реакція з:

в) NaOH

21. Напишіть структурну формулу 2-аміно-3-гідроксібутанова кислоти. Для наймолодшої функціональної групи характерна реакція з:

а) HCl;

22. Напишіть структурну формулу 2-аміно-3,3-диметилпентадіолу-1,4. Дана сполука відноситься до класу:

г) багатоатомних аміноспиртів.

23. Напишіть структурну формулу 2-аміно-3,3-диметилпентадіолу-1,4. Карбон біля старшої функціональної групи має гібридизацію:

в) sp3;

24. Напишіть структурну формулу 2-аміно-3,3-диметилпентадіолу-1,4. Для старшої функціональної групи характерний тип зв’язку:

а) тільки σ-зв’язок

25. . Напишіть структурну формулу 2-аміно-3,3-диметилпентадіолу-1,4. Старшою функціональною групою є :

в) гідроксильна.

26. Напишіть структурну формулу 2-аміно-2-гідроксіпентаналю. Дана сполука відноситься до класу:

г) всіх одночасно.

27. Напишіть структурну формулу 2-аміно-2-гідроксіпентаналю. Карбон біля старшої функціональної групи має гібридизацію:

б) sp2.

28. Напишіть структурну формулу 2-аміно-2-гідроксіпентаналю. Для старшої функціональної групи характерний тип зв’язку:

в) σ- і 1 π-зв’язок.

29. Напишіть структурну формулу 2-аміно-2-гідроксіпентаналю. Старшою функціональною групою є :

б) карбонільна.

30. Напишіть структурну формулу 2,6-диаміно-3-оксогексанової кислоти. Для найстаршої функціональної групи характерна реакція з:

б) NaOH

31. Напишіть структурну формулу 2,6-диаміно-3-оксогексанової кислоти. Для наймолодшої функціональної групи характерна реакція з:

а) HCl;

32. Напишіть структурну формулу 2,6-диаміногексанової кислоти. Дана сполука відноситься до класу:

в) карбонових кислот

33. Напишіть структурну формулу 2,6-диаміногексанової кислоти. Старшою функціональною групою є :

г) карбоксильна.

34. Напишіть структурну формулу 2,6-диаміногексанової кислоти.. Карбон біля старшої функціональної групи має гібридизацію:

б) sp2

35. Згідно номенклатури ІЮПАК суфіксом –ол називають сполуки класу

В)спиртів;

36. Згідно номенклатури ІЮПАК суфіксом –аль називають сполуки класу:

г) альдегідів.

37. Згідно номенклатури ІЮПАК суфіксом –дієн називають сполуки класу:

б) алкадієнів

38. Згідно номенклатури ІЮПАК суфіксом –ова кислоти називають сполуки класу:

г) карбонових кислот.

39. Згідно номенклатури ІЮПАК суфіксом –амін називають сполуки класу:

а) амінів;

40. Написати структурну формулу фенолу. Вказати гібридизацію Карбону в молекулі:

б) sp2;

41. Написати структурну формулу ацетилену. Вказати гібридизацію Карбону в молекулі:

а) sp.

42. Написати структурну формулу етену. Вказати гібридизацію Карбону в молекулі:

б) sp2

43. Написати структурну формулу етанолу. Вказати гібридизацію Карбону в молекулі:

в) sp3

44. Написати структурну формулу мурашиної кислоти. Вказати гібридизацію Карбону в молекулі:

б) sp2

45. Написати структурну формулу формальдегіду. Вказати гібридизацію Карбону в молекулі:

б) sp2;

46. Написати структурну формулу бензену. Вказати гібридизацію Карбону в молекулі:

б) sp2;

47. У якій з наведених сполук відсутній атом Карбону у стані sp3 гібридизації.

а) етен;

48. У якій з наведених сполук відсутній атом Карбону у стані sp2 гібридизації.

в) етанол.

49. У якій з наведених сполук відсутній атом Карбону у стані sp гібридизації.

а) етін;

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]