Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Билеты.docx
Скачиваний:
5
Добавлен:
04.06.2017
Размер:
20.98 Кб
Скачать

1 What does interface define?

2 What interface is commonly used now?

Сұрақтар кафедра отырысында құпталды 20__ ж. «___» ___ № ___ хаттамасы

Құраструшы: оқытушы _______ Ж. Мусекенова Каф. менгер т.ғ.к. проф. _______ О. Потапенко

Қазақстан республикасының Білім және ғылым министрлігі

С.Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университеті

Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті

Есептеу техникасы және бағдарламалау кафедрасы

"Кәсіби-бағытталған шетел тілі (ағылшын тілі)" пәні бойынша

№14 емтихан билеті

1 What interfaces are called a user interface and a physical interface?

2 What access do interfaces provide?

Сұрақтар кафедра отырысында құпталды 20__ ж. «___» ___ № ___ хаттамасы

Құраструшы: оқытушы _______ Ж. Мусекенова Каф. менгер т.ғ.к. проф. _______ О. Потапенко

С.Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университеті

Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті

Есептеу техникасы және бағдарламалау кафедрасы

"Кәсіби-бағытталған шетел тілі (ағылшын тілі)" пәні бойынша

№15 емтихан билеті

1 What interfaces are called a user interface and a physical interface?

2 Why is interface important in object-oriented programming?

Сұрақтар кафедра отырысында құпталды 20__ ж. «___» ___ № ___ хаттамасы

Құраструшы: оқытушы _______ Ж. Мусекенова Каф. менгер т.ғ.к. проф. _______ О. Потапенко